Politika

BOR ÖZELLEŞTİRMEYECEK   TBMM (A.A) 

06 Ekim 2010 12:09

-BOR ÖZELLEŞTİRMEYECEK    TBMM (A.A) - 06.10.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, bor madeni ile ilgili herhangi bir özelleştirme programının olmadığını, böyle bir düşüncenin hiçbir zaman oluşmadığını bildirdi. TBMM Genel Kurulunda ''Madencilik Sektöründeki Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi'' amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun hazırladığı rapor üzerindeki görüşmelerde, Komisyon Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu söz aldı. Karapaşaoğlu, komisyonun 23 toplantı yaptığını, 200'ün üzerinde kişiyi dinlediğini, yurt içinde çok sayıda maden ocağını incelediğini söyledi.  Karapaşaoğlu, Türkiye'de öncelikle maden varlığının net olarak tespit edilmesi, rezerv ve kaynak güvenliği sisteminin oluşturulması gerektiğini ifade etti. Türk madenciliğinin dünya ile entegre olması gerektiğine de işaret eden Karapaşaoğlu, bunun için ciddi bir yapılanmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti. BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, madencilik sektörünün insan ve çevre sağlığı ekseninde çok yönlü incelenmesi gerektiğini söyledi. Komisyonun incelemeleri sırasında çok sayıda yanlış uygulamaya rastladığını anlatan Kaplan, ''Eskimiş mevzuat, vahşi bir kar hırsı ve denetimsizlik gördüm'' dedi. AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen de raporun hazırlanması sürecinde ilgili tüm tarafların görüşlerinin alındığını söyledi. ''Tarafsız, doğru, ülkemizin lehine bir rapor oldu'' diyen Türkmen, ülkenin maden varlığının dünya piyasasına açılarak değerlendirilmesinin önemine değindi. -BOR MADENİNDE ÖZELLEŞTİRME YOK-  Rapor üzerine, hükümet adına söz alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, maden çıkarılan bölgedeki halkın daha fazla fayda sağlamasını amaçladıklarını, bunun için en son çıkarılan Maden Kanunu'nda bazı düzenlemeler yaptıklarını anımsattı. Yıldız, söz konusu düzenlemeyle ruhsat sahibi tarafından yatırılan devlet hakkının yüzde 25'inin ruhsatın bulunduğu ilin özel idaresine, yüzde 25'inin ruhsatın bulunduğu bölgede altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere köylere hizmet götürme birliklerine aktarılmasını sağladıklarını belirti. Bakan Yıldız, maden arama faaliyetiyle ilgili iş yeri açma harcının yüzde 50'sinin de yine ruhsatın bulunduğu bölgedeki köylere hizmet götürme birliklerine aktarılmasına imkan getirildiğini hatırlattı. MHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, ''hükümetin bor madeninde özelleştirmeye gideceği yönünde duyumlar aldığı'' iddiasını da yanıtlayan Yıldız, bor madeni ile ilgili herhangi bir özelleştirme programı olmadığını bildirdi. Böyle bir düşüncenin hiçbir zaman oluşmadığını belirten Yıldız, bor madeninin bir kişinin tapulu arazisinde bulunması halinde bile bu madenin tamamının devlete ait olduğunu ifade etti. -''YENİDEN YAPILANMA İÇERİSİNDEYİZ''- Madencilik sektöründe, yeni bakış açısıyla yapısal değişiklik düşüncesinin devam edeceğini belirten Yıldız, madencilik faaliyetlerinde uygulama yönetmeliği ile ilgili çalışmanın son aşamasına geldiklerini bildirdi. Maden Kanunu'nda yapılan son düzenlemelere ilişkin bilgi veren Yıldız, düzenlemelerle getirilen bazı uygulamaların devlette ortak dil tesis edilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.   Taş ocaklarıyla ilgili gelen şikayetlerde gözden kaçırılmaması gereken önemli bir nokta bulunduğunu belirten Yıldız, şöyle devam etti: ''Her şeyin stokunu yapabilirsiniz ama taş ocağından çıkarılan mıcırın stoku pek olmaz. Bunların her birisi duble yollarda, inşaatlarda kullanıldı. Bu bir ihtiyaçtı. Esasta doğru bir işlem yapılıyor ama usulde bunların nerelerden çıkarılacağına dair önemli bir düzenleme yapmamız lazım. Yeni çıkarılan kanunda ve hazırlanan yönetmelikte taş ocakları ayrı bir grup altında toplandı. Bunların yerel kurullarının temsilcilerinin katıldığı bir komisyon -burası çok önemli özellikle Antalya, Muğla, Kocaeli gibi çok şikayet aldığımız illerde- marifetiyle agrega ruhsatı verilebilecek.''