Gündem

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, üç fakülteye dışarıdan dekan atanmasını protesto etmeye devam ediyor

"Üniversitemizin liyakat ve demokratik ilkeler çerçevesinde işleyen ve başarısının temeli olan kurumsal yapısının yıpratılmasına razı değiliz"

22 Mart 2022 11:33

Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanı Prof.Dr. Metin Ercan’ın 19 Ocak günü Prof. Dr. Naci İnci tarafından 18.01.022 tarihli Yükseköğretim Kurulu (YÖK) toplantısında alınan kararı gerekçe göstererek görevden almasına ve bu fakültelere dışarıdan dekan atanmasına tepki göstermeye devam ediyor.

5 Mart günü Prof. Dr. İrfan Erdoğan’ın Eğitim Fakültesine, Prof.Dr. İsmail Boz’un Fen-Edebiyat Fakültes’ne Prof. Dr. Murat Önder’in İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne dekan olarak atanmasının ardından, 1988’den günümüze Boğaziçi Üniversitesi’nde üst yönetimde yer almış 46 öğretim üyesi, 6 Mart tarihinde bir açıklama yayımlamış ve üniversiteye dışarıdan dekan atanmasını kabul etmediklerin, görevden alınan üç dekanın görevlerine iade edilmesini talep etmişti.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri bugün (22 Mart 2022), 46 akademisyenin 6 Mart tarihli açıklamasını 350’ye yakın akademisyenin imzasını ekleyerek üniversite kamusu ve kamuoyu ile paylaştı.

Akademisyenlerin Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin üye olduğu yazışma grubuna, 350’ye yakın akademisyenin imzası ile gönderdikleri açıklama metni:

“Üniversitemiz Kamusu ve Kamuoyuna,

Üniversitemize bir yılı aşkın süredir yapılan müdahaleler ve son olarak üç fakültemizin dekanlarının görevden alınmaları hakkında, son 40 yılda kurumumuzun Senato ya da Yönetim Kurulunda görev yapmış 46 öğretim üyesinin aşağıdaki açıklamasını destekliyorum.

Kamuoyuna,

19 Ocak 2022’de Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlarının aynı anda aynı işlemle YÖK tarafından görevden alınmalarını takiben, 5 Mart 2022’de bu üç fakültemize üniversitenin tüm yerleşik süreçleri çiğnenerek kurum dışından dekan ataması yapıldığını öğrendik.

Bir yılı aşkın süredir üniversitemize yapılan müdahaleler ve bunun sonucunda ortaya çıkan yönetim hataları ve son olarak da üç fakültenin dekanlarının hukuksuz olarak görevden alınmaları üniversitemizin liyakate dayalı, özerk, özgür ve katılımcı yapısına sekte vurmuştur. Üniversitemizin en önemli iki organı olan Üniversite Yönetim Kurulu ve Senatosunun yasal, meşru ve geleneklerine uygun demokratik yapısı mükerrer oy kullanma ve üniversite dışından atamalar gibi ciddiyetten uzak ve hakkaniyete sığmayan uygulamalarla yara almıştır.

Biz aşağıda imzası bulunan öğretim üyeleri yıllar içinde üniversitemizin üst yönetiminde kurumun işleyişinde etkin rolü olan görevlerde bulunduk. Aldığımız tüm görevleri Senatomuzun 2012 tarihli Temel İlkeler Belgesinde de yer alan bilimsel özgürlük, akademik özerklik, liyakate dayalı, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir yönetişim ilkeleri çerçevesinde yürüttük. Bu ilkelerin sürdürülmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

İlgili fakülte mensuplarına danışılmadan, kurumu tanımayan ve kurumun tanımadığı üç öğretim üyesinin dekan olarak atanmalarını esefle karşılıyoruz. Üniversitemizin liyakat ve demokratik ilkeler çerçevesinde işleyen ve başarısının temeli olan kurumsal yapısının yıpratılmasına razı değiliz.

Seçilmiş Dekanlarımızın hukuksuzca görevden alınmasını kabul etmiyor, görevlerine iade edilmelerini talep ediyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.”

Prof. Dr. Füsun Akarsu (Eğitim Fakültesi Senato Temsilcisi 2003-2010)

Prof. Dr. Lale Akarun (Mühendislik Fakültesi Senato Temsilcisi 2002-2009)

Prof. Dr. Yavuz Akpınar (Eğitim Fakültesi Senato Temsilcisi 2010-2016)

Prof. Dr. Günay Anlaş (Mühendislik Fakültesi Dekanı 2015-2021)

Prof. Dr. Ümit Bilge (Mühendislik Fakültesi Senato Temsilcisi 2019-)

Prof. Dr. Taner Bilgiç (Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi 2020-)

Prof. Dr. Faruk Birtek (Fen Edebiyat Fakültesi Senato Temsilcisi 2000-2009)

Prof. Dr. Eser Borak (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 2002-2012)

Prof. Dr. Ayşe Buğra (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 2000-2001)

Prof. Dr. Mine Eder (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Senato Temsilcisi 2012-2016)

Prof. Dr. Edhem Eldem (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 2004-2007, ÜYK Üyesi 2013-2017)

Prof. Dr. Gülcan Erçetin (Eğitim Fakültesi Senato Temsilcisi 2020-)

Prof. Dr. Emine Erktin (Eğitim Fakültesi Dekanı 2014-2020)

Prof. Dr. Fatma Gök (Eğitim Fakültesi Senato Temsilcisi 2000-2003)

Prof. Dr. Ayşe Gürel (Eğitim Fakültesi Senato Temsilcisi 2018-2019)

Prof. Dr. Nilgün Işık (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı 2016-2020)

Prof. Dr. Hayat Kabasakal (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Senato Temsilcisi 2008-2011, ÜYK Üyesi 2012-2016)

Prof. Dr. Çiğdem Kafescioğlu (Fen Edebiyat Fakültesi Senato Temsilcisi 2021-)

Prof. Dr. Asım Karaömerlioğlu (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü 2017-2020)

Prof. Dr. Reşat Kayalı (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Senato Temsilcisi 2000-2003)

Prof. Dr. Ali Rıza Kaylan (Mühendislik Fakültesi Dekanı 2001-2006)

Prof. Dr. Mehmet Kaytaz (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Senato Temsilcisi 2003-2006)

Prof. Dr. Cengiz Kırlı (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü 2020-)

Prof. Dr. Mutlu Koca (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Vekili 2021-)

Prof. Dr. Hilmi Luş (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü 2018-2021)

Prof. Dr. Ayşe Mumcu (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Senato Temsilcisi 2021-)

Prof. Dr. Mine Nakipoğlu (Fen Edebiyat Fakültesi Senato Temsilcisi 2015-2018)

Prof. Dr. Zeynep İlsen Önsan (Mühendislik Fakültesi Dekanı 1988-1994)

Prof. Dr. İlhan Or (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü 2006-2018, ÜYK Üyesi 2012-2018)

Prof. Dr. Sumru Özsoy (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 1997-1998)

Prof. Dr. Aslı Özyar (Fen Edebiyat Fakültesi Senato Temsilcisi 2018-2021)

Prof. Dr. Şevket Pamuk (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü 1998-2001, 2013-2017)

Prof. Dr. Cevza Sevgen (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 2001-2004,2007-2013)

Prof. Dr. Alpar Sevgen (Fen Edebiyat Fakültesi Senato Temsilcisi 1988-1991)

Prof. Dr. İlkay Sunar (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 1993-1996)

Prof. Dr. Betül Tanbay (Fen Edebiyat Fakültesi Senato Temsilcisi 2009-2012)

Prof. Dr. Arzu Tektaş (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü 2008-2020, ÜYK Üyesi 2017-2021)

Prof. Dr. Ayşenur Toğrol (Eğitim Fakültesi Senato Temsilcisi 2016-2018)

Prof. Dr. Ayşegül Toker (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 2012-2021)

Prof. Dr. Zafer Toprak (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü 1992-1998, 2001-2013)

Prof. Dr. Binnaz Toprak (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Senato Temsilcisi 2006-2008)

Prof. Dr. Zafer Yenal (Fen Edebiyat Fakültesi Senato Temsilcisi 2012-2015)

Prof. Dr. Orhan Yenigün (Çevre Bilimleri Enstitüsü Müdürü 1999-2021)

Prof. Dr. Güzver Yıldıran (Eğitim Fakültesi Dekanı 2010-2014)

Prof. Dr. Can Yücesoy (Biyomedikal Enstitüsü Müdürü 2017-)

Prof. Dr. Ünal Zenginobuz (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 2013-2020, ÜYK Üyesi 2018-)”

Açıklamayı destekleyen Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri

 • A. Zeynep Sabuncu, Doç. Dr.
 • Abdullah Kerem Uğuz, Doç. Dr.
 • Ahmet Ersoy, Doç. Dr.
 • Ahu Ersözlü, Öğr. Gör.
 • Albert Ali Salah, Bağlantılı Prof. Dr.
 • Ali Baykal, Prof. Dr. emekli
 • Ali İ. Tekcan, Prof. Dr.
 • Ali Kerem Saysel, Prof. Dr.
 • Ali Özgün Konca, Doç. Dr.
 • Ali Tamer Ünal, Doç. Dr.
 • Ali Tuna Kuyucu, Doç. Dr.
 • Alp Eden, Prof. Dr. emekli
 • Alpay Özcan, Doç. Dr.
 • Alper Yağcı, Dr. Öğr. Üyesi
 • Amable Hortaçsu, Prof. Dr. emekli
 • Arda Deniz Yalçınkaya, Prof. Dr
 • Arhan S. Ertan, Dr. Öğr. Üyesi
 • Arzu Boysal, Doç. Dr.
 • Arzu Çelik Fuss, Prof. Dr.
 • Arzu Öztürkmen, Prof. Dr.
 • Arzucan Özgür, Doç. Dr.
 • Asım Karaömerlioğlu, Prof. Dr.
 • Aslı Göksel, Prof. Dr. emekli
 • Aslı Tekinay, Prof. Dr.
 • Aslı Tarkan Kalaycıoğlu, Öğr. Gör.
 • Asude Küçük, Öğr. Gör. emekli
 • Atay Özgövde, Dr. Öğr. Üyesi
 • Aybek Korugan, Doç. Dr.
 • Ayfer Bartu Candan, Doç. Dr.
 • Ayfer Hortaçsu, Dr. Öğr. Üyesi emekli
 • Ayhan Koç, Prof. Dr. emekli
 • Aylin Alkaç, Dr. Öğr. Gör.
 • Aylin Vartanyan, Öğr. Gör. emekli
 • Ayşe Caner, Doç. Dr.
 • Ayşe Öncü, Emeritüs Prof. Dr.
 • Ayşecan Boduroğlu, Prof. Dr.
 • Ayşegül Metindoğan, Dr. Öğr. Üyesi
 • Ayşegün Soysal, Dr. Öğr. Gör.
 • Ayşın Baytan Ertüzün, Prof. Dr.
 • Balkız Öztürk, Prof. Dr.
 • Banu İyisan, Dr. Öğr. Üyesi
 • Başak Kayıtmazer, Doç. Dr.
 • Başak Taraktaş, Dr. Öğr. Üyesi
 • Begüm Özkaynak, Prof. Dr.
 • Behlül Üsdiken, Emeritüs Prof. Dr.
 • Belgin Tekçe, Prof. Dr. emekli
 • Belkıs Halfon, Prof. Dr. emekli
 • Bengü Borkan, Doç. Dr.
 • Berat Haznedaroğlu, Dr. Öğr. Gör.
 • Berk Gökberk, Dr. Öğr. Üyesi
 • Berna Kılınç, Prof. Dr.
 • Berna Yazıcı, Doç. Dr.
 • Betül Kırdar, Prof. Dr. emekli
 • Bilge Ataca, Prof. Dr. emekli
 • Biray Kolluoğlu, Prof. Dr.
 • Burak Acar, Prof. Dr.
 • Burak Gürel, Prof. Dr.
 • Burçay Erus, Doç. Dr.
 • Burçin Ünlü, Prof. Dr.
 • Bülent Küçük, Doç. Dr.
 • Bülent Sankur, Emeritüs Prof. Dr.
 • C. Yalçın Yıldırım, Prof. Dr.
 • Can Aydıner, Doç. Dr.
 • Can Candan, Öğr. Gör.
 • Can Özturan, Prof. Dr.
 • Caner Taşkın, Prof. Dr.
 • Cem Ersoy, Prof. Dr.
 • Cem Say, Prof. Dr.
 • Cem İskender Aydın, Dr. Öğr. Üyesi
 • Cengizhan Öztürk, Prof. Dr.
 • Cenk. C. Karahan, Dr. Öğr. Gör.
 • Ceren Özselçuk, Doç. Dr.
 • Ceyda Arslan Kechriotis, Dr. Öğr. Gör.
 • Ceyhun Elgin, Prof. Dr.
 • Ceylan Engin, Dr. Öğr. Üyesi
 • Cüneyt Argun Genç, Öğr. Gör.
 • Çağdaş Kalafat, Öğr. Gör.
 • Çağlar Keyder, Prof. Dr. emekli
 • Çağrı Karakurt, Doç. Dr.
 • Deniz Erden, Prof. Dr. emekli
 • Deniz Tahiroğlu, Dr. Öğr. Üyesi
 • Derin Terzioğlu, Doç. Dr.
 • Devrim Güven, Dr. Öğr. Üyesi
 • Didar Akar, Doç. Dr.
 • Dilek Çalgan, Prof. Dr. emekli
 • Dilek Çınar, Doç. Dr.
 • Dilek Doltaş, Prof. Dr. emekli
 • Diler Öner, Prof. Dr.
 • Doğan Ulus, Dr. Öğr. Üyesi
 • Ebru Ataç, Öğr. Gör.
 • Ebru Diriker, Prof. Dr.
 • Ebru Z. Muğaloğlu, Doç. Dr.
 • Ekin Özman, Doç. Dr.
 • Elif Türkoğlu, Öğr. Gör.
 • Elif Deniz Alakavuk, Dr. Öğr. Üyesi emekli
 • Elifcan Ata Kıl, Öğr. Gör.
 • Emek Ayşe Yıldız, Öğr. Gör.
 • Emine Adadan, Prof. Dr.
 • Emine Fişek, Dr. Öğr. Üyesi
 • Emre Uğur, Doç. Dr.
 • Engin Ader, Doç. Dr.
 • Erhan Altunel, Öğr. Gör. emekli
 • Erhan Gülmez, Prof. Dr.
 • Erol Köroğlu, Doç. Dr.
 • Ersan Demiralp, Prof. Dr.
 • Eser Çaktı, Prof. Dr.
 • Eser Taylan, Emeritüs Prof. Dr.
 • Esin Öztürk Işık, Doç. Dr.
 • Esra Battaloğlu, Prof. Dr.
 • Esra Mungan, Dr. Öğr. Üyesi
 • Eşref Eşkinat, Prof. Dr. emekli
 • Evinç Doğan, Dr. Öğr. Üyesi
 • Evren Samur, Doç. Dr.
 • Eyüp Volkan Çıdam, Dr. Öğr. Üyesi
 • Fatih Ecevit, Doç. Dr.
 • Fatma B. Yılmaz, Prof. Dr.
 • Fatma Taşkent Anğ, Öğr. Gör.
 • Fatma Başak Aydemir, Dr. Öğr. Üyesi
 • Fatoş Erkman, Prof. Dr. emekli
 • Ferhan Çeçen, Prof. Dr.
 • Ferit Öztürk, Prof. Dr.
 • Feyza Çorapçı, Prof. Dr.
 • Feyzi Erçin,
 • Fikret Adaman, Prof. Dr.
 • Fırat İlker, Dr. Öğr. Üyesi
 • Gaye İlhan Demiryol, Dr. Öğr. Üyesi
 • Gaye Soley, Dr. Öğr. Üyesi
 • Gizem Toska, Dr. Öğr. Üyesi
 • Gökhan Akay, Doç. Dr.
 • Gökhan Özertan, Prof. Dr.
 • Gönenç Yücel, Doç. Dr.
 • Gözde Ünal, Doç. Dr.
 • Güler Fişek, Emeritüs Prof. Dr.
 • Gülin Vardar, Dr. Öğr. Üyesi
 • Gülseren Karagöz Akar, Doç. Dr.
 • Gün Kut, Doç. Dr.
 • Günay Kut, Emeritüs Prof. Dr.
 • Günizi Kartal, Doç. Dr.
 • H. Birkan Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi
 • Hadi Özbal, Prof. Dr. emekli
 • Hakan Deliç, Prof. Dr.
 • Hakan Ertürk, Prof. Dr.
 • Hale Eroğlu, Dr. Öğr. Üyesi
 • Halil Özcan Gülçür, Prof. Dr. emekli
 • Halim Kara, Prof. Dr.
 • Haluk Bingöl, Prof. Dr.
 • Hande Tekdemir, Doç. Dr.
 • Hasan Bedir, Doç. Dr.
 • Hayrullah Karabulut, Prof. Dr.
 • Irmak Ertör, Dr. Öğr. Üyesi
 • Işıl Bozma, Prof. Dr.
 • İ Kuban Altınel, Prof. Dr.
 • İbrahim Yaman, Doç. Dr.
 • İnci Baytaş, Dr. Öğr. Üyesi
 • İpek Seyalıoğlu, Öğr. Gör.
 • K. İlhan İkeda, Prof. Dr.
 • Kadri Özçaldıran, Prof. Dr.
 • Kate Ferguson, Öğr. Gör.
 • Kim Fortuny, Prof. Dr.
 • Kıvanç İnelmen, Prof. Dr.
 • Kıvanç Karaman, Doç. Dr.
 • Koray Durak, Doç. Dr.
 • Könül Bayramoğlu Kavlak, Doç. Dr.
 • Kunt Atalık, Prof. Dr.
 • Kutlu Ülgen, Prof. Dr.
 • Kuyaş Buğra, Prof. Dr. emekli
 • Lale Babaoğlu, Dr. Öğr. Üyesi emekli
 • Levent Yıldıran, Doç. Dr.
 1. Ufuk Çağlayan, Prof. Dr. emekli
 • Mahir Arıkol, Prof. Dr. emekli
 • Maria D. Alvarez, Prof. Dr.
 • Mehmed Özkan, Prof. Dr.
 • Mehmet Yiğit Gürdal, Prof. Dr.
 • Mehtap Işık, Dr. Öğr. Üyesi
 • Melis Günekan, Dr. Öğr. Gör.
 • Meltem Ahıska, Prof. Dr.
 • Meltem Kelepir, Prof. Dr. emekli
 • Meral Korzay, Prof. Dr. emekli
 • Mert Arslanalp, Dr. Öğr. Üyesi
 • Mine Göl Güven, Doç. Dr.
 • Mohan Ravichandran, Dr. Öğr. Üyesi
 • Murat Akan, Doç. Dr.
 • Murat Gülsoy, Prof. Dr.
 • Murat Koyuncu, Doç. Dr.
 • Murat Saraçlar, Prof. Dr.
 • Murat Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi
 • Mustafa Gökçe Baydoğan, Dr. Öğr. Üyesi
 • Mutlu Şen-Akbulut, Dr. Öğr. Üyesi
 • Muzaffer Bodur, Prof. Dr. emekli
 • Müge Taşkın, Doç. Dr.
 • Müge Türet, Prof. Dr.
 • Nadim Copty, Prof. Dr.
 • Nadir Özbek, Prof. Dr.
 • Naz Zeynep Atay Gök, Prof. Dr.
 • Nazım Çapkın, Öğr. Gör.
 • Nazlı Dönmezer, Doç. Dr.
 • Neşe Bilgin, Prof. Dr. emekli
 • Nesrin Okay, Prof. Dr.
 • Nesrin Özören, Prof. Dr.
 • Nevra Ersarı, Dr. Öğr. Gör.
 • Nevra Necipoğlu, Prof. Dr.
 • Nihal Yeniad, Dr. Öğr. Üyesi
 • Nihan Nugay, Prof. Dr.
 • Nilgün Fırat, Dr. Öğr. Gör.
 • Nilüfer Özyurt Zihnioğlu, Prof. Dr.
 • Nisan Selekler-Gökşen, Prof. Dr.
 • Nur Bekata Mardin, Öğr. Gör. emekli
 • Nur Gürani Arslan, Prof. Dr. emekli
 • Nur Yiğitoğlu Aptoula, Doç. Dr.
 • Nurbay Irmak, Doç. Dr.
 • Nuri Ersoy, Prof. Dr.
 • Nüket Esen, Prof. Dr. emekli
 • Nükhet Sirman, Prof. Dr. emekli
 • Oğuz Tosun, Emeritüs Prof. Dr.
 • Oktay Demircan, Doç. Dr.
 • Okyay Kaynak, Emeritüs Prof. Dr.
 • Olcay Akyıldız, Dr. Öğr. Üyesi
 • Olcay Coşkun, Prof. Dr.
 • Orhan Torul, Dr. Öğr. Üyesi
 • Osman Sabri Kıratlı, Doç. Dr.
 • Oya Başak, Emeritüs Prof. Dr.
 • Oya Pancaroğlu, Prof. Dr.
 • Ozan Hatipoğlu, Doç. Dr.
 • Öner Hortaçsu, Emeritüs Prof. Dr.
 • Özcan Vardar, Öğr. Gör.
 • Özlem Beyarslan, Doç. Dr.
 • Özlem Durmaz İncel, Doç. Dr.
 • Özlem Öğüt, Doç. Dr.
 • Özlem Öz, Prof. Dr.
 • Özlem Ünlühisarcıklı, Prof. Dr.
 • Pemra Doruker, Prof. Dr. emekli
 • Pınar Pektaş, Öğr. Gör.
 • Ramazan Öztan, Dr. Öğr. Üyesi
 • Ramazan Yıldırım, Prof. Dr.
 • Raşit Bilgin, Prof. Dr.
 • Refik Güllü, Prof. Dr.
 • Reşit Canbeyli, Prof. Dr. emekli
 • Rıfat Okçabol, Prof. Dr.
 • Saliha Paker, Prof. Dr. emekli
 • Saygun Gökarıksel, Dr. Öğr. Üyesi
 • Seda Altuğ, Dr. Öğr. Üyesi
 • Seda Binbaşgil, Öğr. Gör.
 • Selcan Kaynak, Doç. Dr.
 • Selcen Çakır, Dr. Öğr. Üyesi
 • Selim Deringil, Prof. Dr. emekli
 • Sema Göksel, Öğr. Gör.
 • Sema Sakarya, Prof. Dr. emekli
 • Semih Ergintav, Prof. Dr.
 • Semih Türkoğlu, Öğr. Gör.
 • Senem Yıldız, Doç. Dr.
 • Serdar Soyöz, Prof. Dr.
 • Sevda Bekman, Prof. Dr. emekli
 • Sibel Irzik, Prof. Dr. emekli
 • Sibel Tatar, Doç. Dr.
 • Sinan Erensü, Dr. Öğr. Üyesi
 • Sinan Işık, Dr. Öğr. Gör.
 • Sinan Öncü, Dr. Öğr. Üyesi
 • Suzan Üsküdarlı, Dr. Öğr. Üyesi
 • Şebnem Yalçın, Dr. Öğr. Üyesi
 • Şehnaz Tahir Gürçağlar, Prof. Dr. emekli
 • Şemsa Özar, Prof. Dr. emekli
 • Şenol Mutlu, Prof. Dr.
 • Şevket Günter, Prof. Dr. emekli
 • Talin Budak, Prof. Dr.
 • Taylan Acar, Dr. Öğr. Üyesi
 • Teoman Turgut, Prof. Dr.
 • Tınaz Ekim, Prof. Dr.
 • Tolga Emre, Doç. Dr.
 • Tolga Sütlü, Dr. Öğr. Üyesi
 • Tolga Umut Kuzubaş, Doç. Dr.
 • Tracy Maria Lord, Öğr. Gör. emekli
 • Tuna Tuğcu, Prof. Dr.
 • Tunga Güngör, Prof. Dr.
 • Turgut Nugay, Prof. Dr.
 • Turgut Tüzün Onay, Prof. Dr.
 • Tülay Gençtürk Demircioğlu, Doç. Dr.
 • Türkan Haliloğlu, Prof. Dr.
 • Uğur Akman, Prof. Dr.
 • Ülker Bilgin, Öğr. Gör. emekli
 • Üstün Ergüder, Emeritüs Prof. Dr.
 • Veysel Öztürk, Dr. Öğr. Üyesi
 • Veysi E. Özcan, Prof. Dr.
 • Yağmur Denizhan, Prof. Dr.
 • Yaman Barlas, Prof. Dr. emekli
 • Yasemin Sohtorik İlkmen, Dr. Öğr. Üyesi
 • Yasemin Palanduz Kahya, Prof. Dr.
 • Yeliz Kaçamak, Dr. Öğr. Üyesi
 • Yeşim Arat, Prof. Dr.
 • Yıldız Silier, Dr. Öğr. Üyesi
 • Yücel Terzibaşoğlu, Doç. Dr.
 • Yüksel İnel, Emeritüs Prof. Dr.
 • Z. Hande Sart, Doç. Dr.
 • Zehra Toska, Prof. Dr. emekli
 • Zeynep Ata, Dr. Öğr. Üyesi
 • Zeynep Gambetti, Doç. Dr. emekli
 • Zeynep Kadirbeyoğlu, Doç. Dr.
 • Zeynep Oktay, Dr. Öğr. Üyesi
 • Zeynep Uysal, Doç. Dr.
 • Zeynep B. Yatmaz, Doç. Dr.
 • Ziya Umut Türem, Doç. Dr.
 • Zühre Aksoy, Doç. Dr.