Gündem

BM'den deprem bölgesi tespiti: 11 ilde, erken ve zorla evliliklerin artma riski var

“Afet sonrası cinsel şiddet artıyor”

16 Mart 2023 11:57

Birleşmiş Milletler’in (BM), depremden etkilenen 11 ilde yaptığı araştırma sonucunda bölgede erken ve zorla evliliklerin artacağına dair risk tespit edildi. UNICEF Çocuk Koruma Uzmanı Pınar Öktem Arıkan, afet ve acil durumlarda cinsel istismar ve sömürü olaylarının da ciddi şekilde artma riski taşıdığına dikkati çekti.

Deprem bölgesindeki kayıp çocuklarla ilgili tartışma sürerken, Meclis’teki komisyon toplantısında başka bir tehlikeye daha dikkat çekildi. TBMM Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu’nda milletvekillerine sunum yapan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Temsilcisi Çocuk Koruma Uzmanı Pınar Öktem Arıkan, BM’nin bölgeye yönelik yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. 11 ilde 120 ilçede 466 kilit bilgi sağlayıcı ile araştırma yapıldığını kaydeden Arıkan, bölgede erken ve zorla evliliklerin artacağına yönelik uyarılarda bulundu. Arıkan, şu ifadeleri kullandı:

“Afet sonrası cinsel şiddet artıyor”

“Kovid-19 döneminde de gözlemledik, dünyada kadına yönelik iddette ve cinsel iddette artı oldu. Dünyada, bizim de ülkemizde maalesef yaamı olduumuz depreme benzer baka afetlerin, depremlerin yaandıı Haiti 2021, Nepal 2015 ve 2022 depremlerinin ardından yapılan aratırmalar kadına yönelik iddetin ve cinsel iddetin afetlerden sonra arttıını göstermekte. Türkiye'de yaanan depremler sonrasında da Birlemi Milletler örgütleri 11 ilde 120 ilçede 466 kilit bilgi salayıcıyla bir aratırma gerçekletirdi ve burada da çocuk yata evlilikler konusunda bölgede ciddi bir artı beklendii tespit edildi maalesef. 11 ilde, etkilenen 11 ilde gerçekletirilen aratırmaya göre, bu konuda erken ve zorla evliliklerin artacaına dair bir risk tespit edildi.

“Bir başka artış cinsel istismar ve sömürü olaylarında”

Afet ve acil durumlarda çok fazla konuulmayan ama aynı derecede risk taıyan bir baka konu insani yardım koullarında gerçekleen cinsel istismar ve sömürü olayları. nsani yardım çalıanlarında görevli olanların insani yardımın en temel etik ilkelerini ihlal etmesiyle oluan insani yardım çalıanının fail, faydalanıcının madur olduu cinsel istismar biçimi. Burada acil durum müdahalesinde göz önünde bulundurduumuz önemli risklerden biri. UNICEF; bu konuda tüm insani yardım programlarında yer alan personellerin bu konu hakkında eitim almasını, çalıma ortaklarının bu konuda bir protokol gelitirmesini, bu bakımdan denetlenmesini, bireylerin güvenli ve eriilebilir raporlama mekanizmalarına ulamasını ve böyle bir durum olursa da soruturma yapılabilmesini içeren bir önlem paketi uygulamakta ve bu paketin hem kamu hem sivil toplum hem uluslararası kuruluların personelleri bizler hem gönüllüler dâhil olmak üzere afet müdahalesinde çalıan herkese uygulanmasını tavsiye etmekte.”

Ulukol: Çocuğun şiddetten korunmasına yönelik müstakil yasa yok

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Betül Ulukol da çocuğun şiddetten korunmasına yönelik müstakil bir yasanın eksikliğine dikkati çekti. Ulukol, “Hatta çocua karı iddetin önlenmesi eylem planımız yok” dedi. Ulukol, “2011'de Aile Bakanlıı kuruluyor, Sosyal Hizmetlerden artık bakanlıa evriliyor, yapı ve görev Aile Bakanlıı'na veriliyor. Çocua yönelik iddetin önlenmesi eylem planı. 2011, 2021, 2023, hâlâ bir eylem planımız yok. O yüzden bana göre yapılması gereken en temel ey” diye konuştu.