Yaşam

BM Çocuk Hakları Komitesi'ne bireysel başvuru yolu açıldı

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin yürürlüğe girmesi ile Çocuk Hak İhlallerine karşı iç hukuk yollarının tüketilmesini BM Çocuk Hakları Komitesi'ne bireysel başvuru yapılabilecek

03 Nisan 2017 22:01

Türkiye, 2012 yılında imza attığı "Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Başvuru Usulüne İlişkin İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunu” 5 yıl sonra onaylayarak yürürlüğe  girdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ve Resmi Gazete de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşme, AİHM benzeri bir yapının yolunu çocuklar için açıyor.  Sözleşmeyle,  BM Çocuk Hakları Komitesi'ne Bireysel Başvuru yapılabilecek.

Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Üyesi Avukat Emrah Şahin, T24’e, "Bu sözleşmenin Türkiye'de yürürlüğe girmesi ile Çocuk Hak İhlallerine karşı iç hukuk yollarının tüketilmesini takiben 1 sene içerisinde BM Çocuk Hakları Komitesi'ne bireysel başvuru yapılabilecek” dedi. BM Çocuk Hakları Komitesi’nin,  Türkiye'den acil durumlarda mağdurun zararlardan korunması için geçici tedbir alınmasını da isteyebileceğine dikkat çeken Şahin, düzenlemenin Türkiye tarafından imzalanmasının  çocuk haklarının daha etkin bir şekilde savunulmasını sağlayacağına  işaret etti.

Şahin’in verdiği bilgilere ilgili sözleşme ile BM Çocuk Hakları Komitesi'nce;

- Sadece Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne(ÇHS), protokollerine ve Bireysel Başvuru Hakkı İhtiyari Protokolü'ne taraf devletlerden gelen bireysel başvurular BM Çocuk Hakları Komitesi tarafından incelenebiliyor.

- Sadece  (Çocuk Hakları Sözleşmesi) ÇHS'de garanti altına alınmış yasal hakların ihlali incelenebiliyor.

- Ulusal hak arama yollarının tümü tüketildiğinde ve başka bir uluslararası yasal hak arama yoluna başvurulmadığı durumlarda BM Çocuk Hakları Komitesi'ne bireysel başvuru yapılabiliyor.

- Bir ya da daha fazla çocuk hak ihlali ile ilgili başvuru yapabiliyor.