Yaşam

Birlikte Yaşama Ödülleri sahiplerini buluyor

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, birlikte yaşam kültürüne ve sosyal barışa katkısı olmuş kişi ve kuruluşlara "Birlikte Yaşama Ödülleri" veriyor.

14 Nisan 2010 03:00

 T24 - Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, birlikte yaşam kültürüne ve sosyal barışa katkısı olmuş kişi ve kuruluşlara "Birlikte Yaşama Ödülleri" veriyor.  

Bilimsel çalışma / edebiyat  Medya (tüm kişisel ve kurumsal ürünler) / toplumsal alanda örnek davranış veya girişimler / görsel, işitsel sanatlar ve sahne sanatları / spor olmak üzere 6 kategorilerinde verilecek ödüllerde 2009 yılı içerisindeki çalışmalar dikkate alındı.  

Türkiye’nin önde gelen isimlerinden oluşan Seçici Kurul' da şu isimler yer alıyor: 

Ediz Hun (sanatçı), Garo Mafyan (sanatçı), Hilmi Yavuz (yazar),   Hüseyin Hatemi  (İstanbul Üniv. Hukuk Fak. Öğr. Üyesi), İbrahim Betil (Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı), İbrahim Kâfi Dönmez (Marmara Üniv.  İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi), Mario Levi (yazar), Metin Tarhan (Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı), Ömer Laçiner (Birikim Dergisi Yayın Yönetmeni / Yazar), Tayyar Altıkulaç (eski Diyanet İşleri Başkanı), Ümit Fırat (yazar) 
 

Vakıf Başkanı Yeşil: Jürinin tercihlerine saygı gösterdik
 

Birlikte Yaşama Ödülleri hakkında açıklama yapan Vakıf Başkanı Mustafa Yeşil şunları söyledi: "Birlikte yaşam kültürümüze ve sosyal barışımıza katkısı olmuş kişi ve kuruluşları teşvik etmek, nazara vermek amacı ile böyle bir ödüle ihtiyaç hissettik.  

Toplumumuzun farklı kimlikleri düşman gören bir anlayış tarafından sürekli çatışmaya çekildiğini gözlemliyoruz. Farklılıklara saygı çerçevesinde toplumsal dokumuzun güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.  

Öncelikle seçici kurulun iyi belirlenmesi gerekiyordu. Bu sebeple farklı toplumsal kesimlerden saygın isimlere bu teklif götürdük ve jüriyi oluşturduk.  

 www.odul.tc adresinden kamuoyu yoklaması yaptık ve sonuçlarını jürinin önüne koyduk. Seçici kurul tamamen özgür bir şekilde ödül alacakları belirlediler. Biz vakıf olarak toplumsal katmanlarımızı temsil eden bu jürinin tercihine saygı gösterdik, herhangi bir teklifimiz olmadı. Birlikte yaşam kültürü de zaten bunu gerektirir."
 

Gerekçe: Farklılıklara saygının teşvik edilmesi
 

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı da, ödülün gerekçesini şöyle açıkladı: 

"Ülkemiz, imparatorluk geçmişi ve içinde yer aldığı coğrafyanın özellikleri itibarı ile kültür, kimlik, inanç bakımından farklılıkları içinde barındıran zengin bir yapıya sahiptir.  

Bu farklılıkları birbirini besleyen ve zenginleştiren hayat kaynakları olarak görmek, diyalog marifetiyle birbirimizi anlamak, karşılıklı saygı içinde ortak kültürümüzü geliştirmek, ait olduğumuz coğrafyanın derinliklerine kadar nüfuz etmiş insani değerler esasında birlikte yaşama karar ve irademizi güçlendirmek büyük önem taşımaktadır.  

Geleneksel hayat tarzlarının modernliğe, köy ve kasaba esaslı toplumsal örgütlenmenin şehre yöneldiği, yeni bilimsel ve teknik gelişmelerin insan ilişkileri alanına kolaylıklarla birlikte yeni sorunlar taşıdığı bir zeminde, toplumsal ve politik gerilimlerin ortaya çıkması kaçınılmazdır.  

Türkiye de bu süreçte zengin toplumsal ve kültürel birikimini modern hayatın şartlarında güncellerken, özellikle kimlikler, inançlar, farklılıklar konusunda sorunlarla karşılaşmaktadır. Bunlarla baş etmek konusunda toplumun tüm kesimlerinde ortak bir karar, irade, yaklaşım bulunmakla birlikte, bunları çeşitli zeminlerde dile getirmek, sorun çözücü bir yaklaşıma sahip olmak, diyaloga ve karşılıklı saygıya katkı sağlamak ve bu surette toplumsal iradeye ve kapasiteye destek vermek teşvik edilmesi gereken son derece saygıdeğer tutumlardır.  

Maalesef ülkemiz günümüz itibarı ile diyalogsuzluğun getirdiği olumsuz sürecin etkisi altında olup, farklıklar ötekileştirilmekte, ötekiler hakkında ön yargılar oluşturulmakta ve bütün bunların sonucunda da toplumsal dokumuz yara almaktadır.  

Bu hassasiyetle farklılıklara saygı esasında toplumsal birliği sağlamak için çaba gösterenleri desteklemek amacıyla bir ödül düzenlemesi yapılmıştır."
 

Tören cumartesi günü
 

Ödül töreni TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in katılımıyla 17 Nisan 2010 Cumartesi günü saat 18.00 de Harbiye İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tören Mehtap TV’den canlı olarak yayınlanacak

ETİKETLER

haber