Dünya

Birleşmiş Milletler: Balkanlar'daki hava kirliliği tehlikeli seviyelere ulaştı, şehirlerde yaşayanların ortalama yaşam süresi bir yıldan fazla kısaldı

03 Haziran 2019 16:42

T24 Dış haberler

Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan bir rapora göre batı Balkan ülkelerindeki büyük şehirlerde yaşayan insanların ortalama yaşam süresi tehlikeli seviyelerdeki hava kirliliği sebebiyle kısalıyor

BM raporuna göre bu hava kirliliğinin sebebi siyasi krizlere açık bölgedeki gelişmekte olan ülkelerin hâlâ enerji için çoğunlukla kömür kullanıyor olması.

Birleşmiş Milletler'in Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve bazı Balkan ülkelerindeki hava kalitesi inceleme enstitüleri ile işbirliği içinde hazırladığı rapora göre Balkan ülkelerinde yaşayanlar AB standartlarının beş kat üzerinde hava kirliliğine maruz kalıyor. Raporda bölgede modern yenilenebilir enerji kaynaklarına erişimin sınırlı olmasının problemin kaynaklarından biri olduğu da belirtildi. 

İncelenen 18 şehirden elde edilen verilere göre hava kirliliği erken ölümlere sebep oluyor. BM raporuna göre batı Balkan şehirlerinde yaşayan insanların ortalama yaşam süresi hava kirliliği sebebiyle 1.1 ile 1.3 yıl arasında kısalıyor.