Ekonomi

Birleşik Metal-İş Sendikası'ndan, icra-iflas kanun teklifine tepki: İşçi alacaklarının tahsili imkansız hale gelecek

08 Haziran 2021 12:42

Birleşik Metal-İş Sendikası, 50 AKP Milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bugün görüşülecek olan "İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" hakkında açıklama yaptı. Sendika, görüşülecek kanun teklifiyle işçilerin batan şirketlerden alacaklarını tahsil etmenin imkansız hale geleceğini söyledi.

Yapılan açıklamada 2004 sayılı İcra İflas Kanunun 206. Maddesine göre “İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflâsın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflâs nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları” birinci sıra alacaklardandır"  hatırlatması yapıldı.

Sendika, düzenlemeyle Konkordato sürecinin iflas ile sonuçlanması halinde, işverenin bankalara olan kredi borçlarının, işçi alacaklarından daha imtiyazlı hale geleceğini belirtti.

Söz konusu kanun teklifiyle ilgili sendika "Batan şirketlerden zaten zor olan işçi alacaklarının tahsili artık imkansız hale gelecektir" ifadesini kullandı.