Gündem

Birleşik Metal-İş, AİHM'e gidiyor

Danıştay, hükümetin grev yasağına yönelik yürütmeyi durdurma talebinde bulunan Birleşik Metal-İş'in talebini reddetti

06 Nisan 2015 20:22

Toplam 38 işyeri için aldığı grev kararı hükümet tarafından yasaklanan Birleşik Metal-İş sendikası'nın Danıştay'a yaptığı başvuru reddedildi. Birleşik Metal-İş,  Danıştay'dan da benzer karar çıkması üzerine, hak arama için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) kadar gidileceğini açıkladı.

Danıştay 10. Dairesi'nin aldığı kararla ilgili bir açıklama yapan Birleşik Metal-İş, "grev hakkının tümüyle ortadan kaldırılmasını hukuki yollardan engellemek için elbette kullanacağız" ifadelerini kullandı. 

Yaptığı açıklamada, "Metal işçileri, grev haklarından hiçbir zaman vazgeçmediler ve vazgeçmeyecekler. Ama Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti olduğu, yargının bağımsız olduğuna artık onları kimse inandıramayacak" diyen Birleşik Metal-İş, toplu sözleşme görüşmelerinin tıkanması üzerine 20 işyeri için 29 Ocak 2015, 18 işyeri için ise 19 Şubat 2015 tarihlerinde uygulanmasına karar verdiği grevlerin Bakanlar Kurulu’nun aynı günlü kararının 30 Ocak 2015 tarihinde Resmi Gazete’nin 29252 mükerrer sayında yayınlanması ile yasaklandığını anımsattı. 

 

'Konuyu Anayasa Mahkemesi'ne ve AİHM'e kadar götüreceğiz!'

 

Kararın ardından, Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile Danıştay’a başvurulduğunu belirten Birleşik Metal-İş açıklamasında, "Bugün (6 Nisan 2015) UYAP’a düşen Danıştay 10. Dairesi kararına göre sendikamızın yürütmeyi durdurma istemi 2’ye karşı 3 oyla reddedilmiştir" dendi ve şu uyarı yapıldı:

"Burada altı çizilmesi gereken iki nokta vardır: Birincisi, Danıştay Tetkik Hakiminin sendikamızın isteminin kabul edilmesi gerektiği düşüncesine rağmen bu karar verilmiştir. İkinci nokta çoğunluğu oluşturan üyelerin 'bürokrat' geçmişleridir. 10. Daire kararını 5 Mart 2015 tarihinde vermiştir. Karara İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz hakkımız vardır. Bu hakkımızı grev hakkının tümüyle ortadan kaldırılmasını hukuki yollardan engellemek için elbette kullanacağız. Sadece İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz etmeyeceğiz, konuyu Anayasa Mahkemesi ve AİHM’e kadar götüreceğiz. Bakanlar Kurulu kararının işçilerin grev hakkının kullanımını tümden ortadan kaldırabilecek bir gerekçeye dayanması ve Danıştay’ın buna destek vermesi işçi hak ve özgürlükleri açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Sendikamız bunun hukukileşmemesi için bütün olanakları kullanarak sonuna kadar mücadele edeceklerdir."

 

İlgili Haberler