Çevre

Bilirkişi: Galataport, kamu yararına aykırı

‘Planlarda kıyının tümü kamuya kapalı hale getirilmiş; buna karşın kamu yararının gerçekleştirilmesine yönelik karar yok’

13 Mayıs 2015 10:33

Tartışmalı Galataport’a karşı açılan davada bilirkişi raporunda projenin kamu yararına aykırı olduğu belirlendi.

Doğuş Holding’e ait Karaköy Sahili’nin 1200 metrelik şeridinde otel, restoran, kafe ve mağazalardan oluşan Salıpazarı Kruvaziyer Limanı, kamuoyunda bilinen adıyla Galataport projesine ait imar planlarına ilişkin bilirkişi raporu açıkladı.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, Şehir Plancıları, Mimarlar ve İnşaat Mühendisleri Odaları tarafından açılan Danıştay 6. Dairesi’ndeki davada bilirkişi, projenin yanlış ve eksiklerine dair özetle şu sonuçlara vardı:

 

Planlar koruma amaçlı değil

 

Davaya konu alan İstanbul 1 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun kararıyla ‘kentsel sit alanı’ ilan edildiği halde imar planları ‘koruma amaçlı imar planı’ koşullarına uygun hazırlanmamış.

 

Kamu kıyıya giremeyecek

 

Planlarda kıyının tümü kamuya kapalı hale getirilmiş; buna karşın kamu yararının gerçekleştirilmesine yönelik karar yok.

 

Planlama ilkesine aykırı

 

Plan kararlarında ve raporlarında yer alan işlev ve yoğunluk kararı içeren maddelerin belirsizlik taşıması, imar mevzuatında benimsendiği şekliyle planların kesin hüküm taşımaları niteliğine uygun değil. Bu yaklaşımın özelleştirmeye konu olan bir bölgede plan dili olarak benimsenmesi kamu yararının değerlendirmesini belirsizleştireceğinden planlama ilkelerine aykırı.

 

Dolgu rıhtımı kapatır

 

Karaköy rıhtımında yapılacak dolgunun mevcut tescilli rıhtımı tamamen kapatacağı ve burada bu uygulamanın yapılmasının İstanbul 2 No’lu Koruma Kurulu kararıyla çeliştiği sonuçlarına varıldı.

 

 

İlgili Haberler