Politika

BİK GENEL KURULU ANADOLU GAZETE SAHİPLERİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ

29 Ocak 2011 17:11

-BİK GENEL KURULU ANADOLU GAZETE SAHİPLERİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ -DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ARINÇ: -''YEREL MEDYANIN DAHA FAZLA İLAN GELİRİ ELDE ETMESİNİN  ÖNÜNÜ AÇACAK ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ'' -''YEREL MEDYA ULUSAL MEDYAYA GÖRE DAHA HAYATİ BİR ÖNEME  SAHİP, ÇÜNKÜ TOPLUMUN GERÇEK SORUNLARINI PAYLAŞAN,  ÖZLEMLERİNİ, BEKLENTİLERİNİ YANSITAN KURUMLARDIR YEREL MEDYA'' (FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ) ANKARA (A.A) - 29.01.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Yerel medyanın daha fazla ilan geliri elde etmesinin önünü açacak çalışmalar yapıyoruz'' dedi. Arınç, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulunda yer alacak farklı coğrafi bölgelerden Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi üç üyenin seçimi için Rixos Grand Ankara Otelinde yapılan toplantıda yaptığı konuşmada, BİK'e farklı bölgelerden temsilciler seçilecek olmasını çok anlamlı bulduğunu söyledi. Seçimin olduğu her yerde bir dinamizm, rekabet ve yarışma olduğunu ifade eden Arınç, ''Önemli olan bunların demokratik ölçüler içinde ve seviyeli olması, kazananın aynı zamanda böyle bir yarışa katıldığı için de kazanmış olmasıdır'' diye konuştu. Her seçimin önemli olduğunu belirten Arınç, şöyle devam etti: ''Bütün dünyada diktatörlüklerin en çok bir seçim kadar ömrü vardır. Seçim yapmazlar, yapmazlar, yapmazlar, mecbur kalıp yaparlar ve gümleyip giderler. Çünkü seçim halk iradesidir. Halk iradesinin üstünde de hiçbir güç, kuvvet yoktur. Bunu ne kadar basite indirgerseniz indirgeyin, demokrasilerde seçimin, sandığın elbette çok büyük önemi vardır. Geçici divanlarla da olsa, daha sonra oylarınızla seçilecek divan heyetiyle de olsa, bu rekabet ve yarışmacı sistemin demokrasinin ana unsuru olduğuna inanıyorum. Biz de yeni bir siyasi harekete başlarken ana temel olarak bunu koymuştuk, rekabetçi ve yarışmacı bir siyasal sistem.'' Bunun geçmişten bu yana hep sıkıntıları hissedilen ve arzu edilen birşey olduğunu ifade eden Arınç, ''Diktatörlükten, oligarşiden, ondan, bundan şikayet edenlerin hepsinin her sahada, her alanda, herkesin kabiliyeti, başarısı nispetinde önünün açık olması ve herkesin en alt noktadan en üst noktaya kadar çalışarak, başararak, seçilerek çıkabilmiş olması demokrasilerin özüdür. Çoğulculuk ve katılımcılık dediğimiz şeyin içinde de bu vardır'' dedi. Karar mekanizmalarında rol almanın, ''biz varız'' demenin demokrasinin çok güzel bir ögesi olduğunu vurgulayan Arınç, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün özellikle kendi iktidarları döneminde durağanlıktan çıktığını, aktif hale geldiğini ve yerel medya için yeni çalışmalar yaptığını ifade etti. Arınç, Türkiye'de 6 bin 73 gazete ve dergi, 247 televizyon, bin 67 radyo bulunduğunu belirterek, büyük bir işitsel ve görsel medya sektörüne sahip olunduğunu söyledi. Medyanın demokrasiler için son derece önemli olduğunu vurgulayan Arınç, ''Yerel medya ulusal medyaya göre daha hayati bir öneme sahip, çünkü toplumun gerçek sorunlarını paylaşan, özlemlerini, beklentilerini yansıtan kurumlardır yerel medya. Demokrasinin gerçek anlamda hayata geçirilmesi de siz yerel medya mensuplarının mesleklerini layıkıyla yerine getirmesiyle mümkündür'' diye konuştu. Arınç, medyada tekelleşmenin ve siyaset-medya ilişkilerinin tartışıldığı yaygın medyayla ilgili eleştirilerin yoğunlaştığı dönemlerde demokrasinin, çok sesliliğin korunması ve demokrasinin tabana yayılmasında yerel medya kuruluşlarının rolünün daha da ön plana çıktığını belirtti. Hükümetin ve Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün yerel medyaya yönelik çalışmalarına da değinen Arınç, 2004 yılında çıkardıkları Basın Kanunu'nun ve TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerinin büyük bölümü tamamlanan yeni RTÜK Kanunu ile yerel medya kuruluşlarını daha etkin bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini kaydetti. Arınç, ''Birileri tarafından kasıtlı bir biçimde ortaya atılan, 'yerel basın için kamu ilan gelirlerinde kısıntıya gidilecek' söylentilerinin aksine bu gelirlerde kısıntıya gidilmedi. Yerel medyanın daha fazla ilan geliri elde etmesinin önünü açacak çalışmalar yapıyoruz'' dedi.    (ESA-MÜ-İU)