Politika

'Beyanname'deki başkanlık izi!

AKP'nin 2011 beyannamesinde yapılan ince bir değişiklik, 'başkanlık sistemi'nin sinyali olarak değerlendirildi.

21 Nisan 2011 03:00

T24 - AKP'nin 2011 seçim beyannamesinde ince rötuş... 2007'deki seçim kitapçığında, 'yeni anayasaya' atfen yer alan 'parlamenter sistem' vurgusu, yeni kitapçıkta yer almadı. Bu durum 'başkanlık' sinyali olarak yorumlandı

AKP'nin 2011 beyannamesinde yapılan ince bir değişiklik, 'başkanlık sistemi'nin sinyali olarak değerlendirildi.  

2011 seçimleri için 'Başkan'lık beyanname

2002, 2007 ve 2011 genel seçimleri için üç beyanname hazırlayan AK Parti, yeni anayasa hedefini üçünde de öncelikli konu yaptı. Hedeflenen anayasanın şifreleri beyannamelerdeki satırlara yansıdı. 'Yeni anayasanın, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin getirdiği ilke ve standartlarda olması hedefi vurgulandı. 2007'de, yasama, yürütme ve yargı erkleri arasındaki ilişkilerin 'parlamenter sistem' esas alınarak belirlenmesi hedeflendi. Ancak 2011 beyannamesinde 'parlamenter sistem' ibaresine yer verilmedi.


2007 SEÇİM BEYANNAMESİ

Hazırlanacak yeni anayasa, kısa, öz ve açık olmalı; yasama, yürütme ve yargı erkleri arasındaki ilişkiler parlamenter sistem esas alınarak açık, net ve anlaşılabilir bir şekilde belirlenmeli; bu çerçevede Cumhurbaşkanının konumu ve yetkileri yeniden tanımlanmalı; temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye geçiş sağlanmalıdır. Yeni Anayasa en geniş toplumsal uzlaşmayla hazırlanmalıdır.


2011 SEÇİM BEYANNAMESİ

Yeni anayasada ayrıntılı düzenlemelere yer verilmemelidir. Anayasa, bireysel özgürlükler için gerekli güvenceleri içermek kaydıyla, mümkün olduğu kadar kısa, öz, açık ve tutarlı olmalıdır... Yeni anayasada egemenliği kullanma yetkisine sahip yasama, yürütme ve yargı organları arasındaki ilişkiler kuvvetler ayrılığı ilkesi esas alınarak yeniden belirlenmelidir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu gerçeği hiçbir yoruma meydan vermeksizin bu anayasanın ruhu haline getirilmelidir.ETİKETLER

haber