Yaşam

Beş ilde çocuk işçi izleme birimleri kuruluyor

Faruk Çelik: Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli ve Ordu'da çocuk işçiliği izleme birimleri oluşturulacak

20 Mart 2013 12:45

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, çocuk işçiliğinin önüne geçebilmek amacıyla pilot iller olarak Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli ve Ordu'da çocuk işçiliği izleme birimleri oluşturulacağını söyledi.
 
BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın yazılı soru önergesini yanıtlayan Çelik, çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılması amacıyla, 2005 yılında, "Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin Zamana Bağlı Ulusal Politika ve Program Çerçevesi" programının hazırlandığını hatırlattı.
 
Söz konusu program çerçevesinde çocuk işçiliğini önlemeye yönelik temel stratejiler ve faaliyetler ile bunları uygulayacak kurum ve kuruluşların sorumluluklarının belirlendiğine dikkat çeken Çelik, "Hazırlanan bu program ile çocukların çalışma yaşamına girmesinde temel nedenleri oluşturan yoksulluğun ortadan kaldırılması, eğitim kalitesinin ve ulaşılabilirliğin artırılması, toplumsal bilinç ve duyarlılığın artırılması amaçlanmıştır. Geniş kapsamlı tedbirlerle çocuk işçiliğinin, 2005 yılı itibariyle 10 yıllık süre içinde önlenmesi temel olarak belirlenmiştir" dedi.
 
Çelik, programa göre öncelikli hedef grupların, "sokakta çalışma, küçük ve orta ölçekli işletmelerde ağır ve tehlikeli işlerde çalışma, ücret karşılığı gezici ve geçici tarım işlerinde çalışma" olarak belirlendiğini ifade etti.

Çocuk emeğinin bir geçim stratejisi olarak düşünülemeyeceğine vurgu yapan Çelik, şöyle konuştu:
 
"Okulundan geri kalmış çocukların tekrar eğitim hayatını dönebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı'nı uygulamaktadır.
 
Fındık üretiminin yapıldığı illerde mevsimlik tarım işçiliğinin yoğun olmasından dolayı aileleriyle birlikte gelen çocukların tarladan uzak tutulmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Aileler, çocukları da beraberlerinde tarlaya götürdüklerinden, çocuklar yaşları ve gelişimleriyle uyuşmayan olumsuz koşullara maruz kalmaktadırlar. Bunu önlemek amacıyla 2011 yılı başında 'Fındık Üretilen İllerde Çocukların Tarladan Uzak Tutulması Eylem Planı' hazırlanmıştır.
 
Çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan 'Çocuk İşçiliğinin Önlenmesinde Yerel Kaynakların Etkinleştirilmesi Projesi', 2012-2014 yatırım programına alınmıştır. Projenin hedef grupları, küçük ve orta ölçekli işletmelerde ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan çocuklar ile tarım işlerinde çalıştırılan çocuklar. Öncelikle Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli ve Ordu'da çocuk işçiliği izleme birimleri oluşturulacak. Bu birimler, etkin bir izleme sistemi kurarak, ildeki diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlayarak, çocuk işçiliğini önlemeye yönelik çalışmalar yürütecekler"