Ekonomi

Belediyenin askeri alan inadı: Mahkeme iki kere iptal kararı verdi, 3’üncü kez meclisten geçerek parselasyon yapıldı

2 milyon metrekarelik kısım parselasyon yapılarak satışa hazır hale getirildi

08 Mart 2024 12:30

AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin tüm itirazlara rağmen “Medeniyetler Şehri Projesi” adı altında şehrin belkemiğini oluşturan 5. Zırhlı Tugay arazisinin imara açılmasına yönelik ısrarı sürüyor. Belediye, mahkemenin hukuka aykırı olduğu ve kamu yararı bulunmadığı gerekçesiyle iki kere iptal kararı verdiği planı, henüz kesin karar açıklanmadan 3’üncü kez meclisten geçirdi. İmara açılmasına karar verilen 11 milyon 500 bin metrekarelik alanın 2 milyon metrekarelik kısmı parselasyon yapılarak satışa hazır hale getirildi.

Mahkeme yürütmeyi durdurdu, kesin karar çıkmadan tekrardan meclisten geçti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, aralarında millet bahçesi yapılması gibi projelerin de bulunduğu “Medeniyetler Şehri Projesi” adı altında 5. Zırhlı Tugay arazisi alanının imara açılması ile ilgili 2021 yılında plan yaptı.

Söz konusu plana siyasi partiler, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri itiraz ederek, imara açılması planlanan alanın orman ile birleştirilmesini talep etti. Talebin kabul edilmemesi üzerine STK’lar planın iptal edilmesi için Gaziantep 3. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, 2022 yılında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisi kesin kararı beklemeden 2022 yılının mart ayı 2’nci birleşim toplantısında Tugay arazisi ile ilgili imar plan değişikliği tekrardan oy çokluğuyla kabul etti.

 İmar planının askı sürecinde STK’lar söz konusu plana itiraz etti. Ancak STK’ların itirazı belediye meclisinde oy çokluğuyla reddedildi.

Mahkeme iptal kararı verdi

Tugay arazisi ile ilgili tartışmalı süreç devam ederken, 2022 yılının haziran ayında Gaziantep 3. İdare Mahkemesi’nde imar planının iptali için açılan davada karar çıktı. Mahkeme, Tugay arazisinin imara açılamasıyla ilgili hazırlanan imar planının şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edilmesine karar verdi.

İlk plana dair mahkemenin iptal kararı vermesinin ardından, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri, 2022 yılının mart ayında kabul edilen ikinci imar planına yönelik, söz konusu alanın açık alanları ile mutlaka korunması gereken bir alan olduğu ve plan revizyonu öncesinde aynı alana ilişkin yapılan plan revizyonuna karşı açılan davada daha önce verilen iptal kararı olduğunu belirterek iptal istemiyle tekrardan dava açtı.

Bilirkişi raporunda “kamu yararı yoktur” denildi

Gaziantep 2. İdare Mahkemesi’nin talep ettiği bilirkişi raporunda, söz konusu plana ilişkin “kamu yararı yoktur” denildi. Raporda, imar planlarının şekilsel olarak uygun olmakla birlikte plan hükümleri olarak üst ölçekli imar planına uygun olmadığı, imar planlarının ayrılmaz parçası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği vurgulandı.

Bilirkişi raporunda, ayrıca projeksiyon nüfusunun belirlenmesinin yönteminin açıklanmadığı enjeksiyon nüfus ve alan ifadelerinin tutarsız olduğu alan kullanım dağımı tablosuna kabullerin yeterli şekilde yapılmayıp yer verilmediğinden eksiz ve yetersiz olduğu belirtildi.

Söz konusu imar planını 28 Aralık 2023’te görüşen Gaziantep 2. İdare Mahkemesi, planın hukuka aykırı olduğu ve işlemlerin niteliği itibariyle uygulanmasının ardından telafisi güç sonuçlar doğuracağı gerekçesiyle iptal kararı verdi.  

Kararda, donatı tablosunda özel sağlık tesisi ifadesinin yer aldığı ancak raporda aile sağlığı merkezi ifadesine yer verildiği, rapora belirtilen ifadelerle planda belirtilen ifadelerin tutarsız olduğu, projeksiyon nüfus ile ilgili tutarsız açıklamalara yer verildiği, kente kazandırılacak kamusal alanların az olması daha çok özel sektöre hitap edecek şekilde 10 adet özel eğitim, 5 adet özel sağlık tesisinin öngörülmesi nedeniyle kentin her tarafından öğrenci, hasta ve ziyaretçi nüfusunun oluşacağı, araç ve yaya trafiğinin olumsuz yönde etkileneceği ifade edildi.

Dava sürerken 3’üncü kez meclisten geçti

Dava süreci devam ederken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bir önceki tutumunu tekrarladı. GBB Meclisi kesin karar henüz açıklanmadan 16 Haziran 2023 tarihinde Tugay arazisi ile ilgili imar planını 3’üncü kez meclisten geçirdi.

2 milyon metrekarelik parselasyon yapıldı

Söz konusu plan ile birlikte, mahkemenin verdiği iptal kararlarına rağmen Şehitkamil ilçesindeki 11 milyon 500 bin metrekarelik alanın imara açılmasına karar verildi. Söz konusu alanın 2 milyon metrekarelik kısmında parselasyon yapılarak satışa hazır hale getirildi.

Daha önce iki kez iptal kararı verilen imar planına ilişkin CHP, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları üçüncü kez mahkeme yoluna başvurdu.