Gündem

BDP’li Ata: Hükümet, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nu kapatıyor mu?

BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun Aile ve Sosyal Politikalar Komisyonu'na çevrileceği iddialarını Meclis'e taşıdı

04 Aralık 2013 19:26

Hülya Karabağlı / ANKARA

BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’e, “Meclis çatısı altında içinde kadın sözcüğünün geçtiği tek kurumun kapatılmaması için bir girişiminiz olacak mı?” diye sordu.  Ata, Hükümetin, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu(KEFEK)'nu kapatacağına ilişkin çıkan haberleri Meclis gündemine taşıdı. Soru önergesi veren ata, Bakan Şahin’e şu soruları yönlendirdi:

 

KEFEK’in lağvedilmesi kabul edilemez

 

“Kadın örgütlerinin yıllar süren mücadelesi sonucu 25 Şubat 2009'da kabul edilen 5840 sayılı Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu ile kurulan KEFEK'in 4 yıl sonra lağvedilerek yerini Aile ve Sosyal Politikalar Komisyonu’na bırakması kabul edilebilir bir durum değildir. Zira Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun yerine Aile ve Sosyal Politikalar Komisyonu’nun kurulması sadece basit bir isim değişikliğinden ibaret olmayacağı, komisyonun içerik, amaç ve çalışmalarının da kadın değil aile merkezli olacağı aşikârdır.

KEFEK'in kapatılması Türkiye'nin de imzacı olduğu BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiyesi Sözleşmesi'nin (CEDAW) kadına karşı ayrımcılıkla mücadele için ulusal mekanizmaların kurulması yükümlülüğünün de yok sayılması anlamına geleceğinden uluslararası hukuk ihlal edilmiş olacaktır. Bu çerçevede, KEFEK'in kapatılacağına dair haberlerin henüz resmi olarak yalanlanmamış olması endişe vericidir.

 

Bakanlık neden bir açıklama yapmıyor?

 

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun kapatılacağına dair basında çıkan haberler gerçeği yansıtmakta mıdır? Kadınların sorunlarıyla ilgilenmesi gereken bir Bakanlık olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın KEFEK'in kapatılmasına dair haberlerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmamış olmasının gerekçesi nedir?

 

Meclis’te kadın sözcüğünün geçtiği tek kurum

 

CEDAW'da öngörüldüğü üzere, kadına karşı ayrımcılıkla mücadele etmek için daha fazla kurum ve komisyonun hizmete açılması gerekirken Meclis çatısı altında içinde “kadın” sözcüğünün geçtiği tek kurumun kapatılmaması için bir girişiminiz olacak mıdır?

Bakanlığınız uluslararası sözleşmelerdeki yükümlülükler ve Uluslararası hukuktaki ortak standartlar ışığında, Meclis çatısı altında kadına karşı şiddeti ve ayrımcılığı önlemek amacıyla çalışacak daha fazla kurum, komisyon vb. oluşturulması için herhangi bir çalışma yürütmekte midir?

Kadına yönelik her türlü şiddet ve her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak için politikalar üreten ve bunda başarılı olan ülkelerin deneyimleri incelenmiş midir? Bu incelemeler ışığında, şiddetin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için mevcut kadın bakanlıklarının, kadın komisyonlarının vs. isim değişikliği adı altında ortadan kaldırılmayıp, tam tersine sürekli olarak, mevcut olanlara yenilerinin eklendiğine dikkat edilmiş midir?

Kadın merkezli politikaları ve eşitlik mekanizmalarını güçlendirmek için bir Kadın Bakanlığı’nın kurulması noktasında herhangi bir çalışma ya da öneriniz bulunmakta mıdır?”