Gündem

Başvuru sayısını açıklamayan Adalet Bakanı Gül: 2013'ten bu yana cezaevinden 1582 hasta mahpus tahliye edildi

27 Haziran 2020 12:18

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, cezaevlerinde son bir yılda kaç kişinin hastalığı veya engeli nedeniyle tahliye başvurusu yaptığı ve kaçının tahliye edildiğinin sorulmasına üzerine verdiği yanıtta, 2013 yılından beri 1582 kişinin tahliye edildiğini söylemek ile yetindi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Abdülhamit Gül’ün yanıtlamasını istediği soru önergesinde 18 Temmuz 2019 itibariyle cezaevlerinde hastalık nedeniyle kaç kişinin tahliye başvurusu yaptığını, kaç başvurunun onaylandığını, başvuruların hangi cezaevi tipinde ve hangi hastalık nedeniyle yapıldığını sordu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül verdiği yanıtta, “Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden; 12/09/2019 tarihi itibarıyla 6411 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 24/01/2013 tarihinden itibaren, ceza tehiri işlemleri için başvuruda bulunan ve hastalığı sağlık kurulu raporuyla tespit edilerek tahliye edilen hükümlü ve tutuklu sayısının 1.582 olduğu anlaşılmıştır” denildi.

Kanuna göre maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen hükümlünün hapis cezasının infazının, iyileşinceye kadar geri bırakılabileceğinin kabul edildiği belirten Gül, maddedeki "toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmayacağı" ibaresinin uygulamada çok geniş yorumlanması ve bu imkândan yararlanması gereken bazı hükümlülerin soyut gerekçelerle yararlanamaması gibi nedenlerle yapılan düzenlemenin sınırlı şekilde uygulandığını söyledi.

Bu nedenle söz konusu ibarenin “toplum bakımından ağır ve somut bir tehlike oluşturmayan” mahkûmların cezalarının infazının geri bırakılması şeklinde düzenlendiğini söyledi.

Bu düzenlemeler doğrultusunda, cezasının infazının geri bırakılması talebinde bulunan hükümlüler veya tutuklularla ilgili bütün işlemlerin yasal şartları gözetilerek ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yerine getirildiğini ifade eden Gül, “Maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen ve koşullu salıverilmesine üç yıl veya daha az süre kalan hükümlülerin, diğer şartları da taşımaları hâlinde birinci ve ikinci fıkralardaki infaz usulünden yararlanabileceklerine; ağır hastalık, engellilik veya kocama hâlinin, Adli Tıp Kurumundan alman veya Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip Adli Tıp Kurumunca onaylanan bir raporla belgelendirilmesi gerektiğine ilişkin hükümlere yer verildiği malûmlarıdır” dedi.