Gündem

Barış İçin Akademisyenler'in uğradığı hak ihlalleri raporlaştırıldı

28 Kasım 2020 09:47

"Bu Suça Ortak Olmayacağız!" başlıklı bildirinin kamuoyuyla paylaşıldığı 10 Ocak 2016 tarihinden bu yana, bildiri imzacısı olan ve Türkiye üniversitelerinde çalışan akademisyenler çoklu hak ihlallerine maruz bırakıldı.

Bildirinin açıklanmasından bu yana geçen yaklaşık beş yıl içinde kamuda çalışması yasaklanan pek çok akademisyen, mesleklerini sürdürebilmek, geçimlerini sağlayabilmek için yurt dışına çıkmak durumunda bırakıldı.

İhraç edilmiş ve yurt dışında yaşayan Barış Akademisyenleri, konsolosluklar, mahkemeler, ikinci devletlerin kurumları/uygulamaları, göç ve iltica politikaları gibi geniş bir alana yayılan kanalla belirsizliğe hapsedildi.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, yurt dışında yaşayan ihraç edilmiş Barış için Akademisyenler'in uğradığı hak ihlallerini konu alan bir rapor yayınlandı. Raporda, ihraç edilmiş kişilerin konsolosluklar nezdinde vatandaş olmaktan kaynaklı haklarının kullanılmasında yaratılan engeller, mahkeme kararlarının göz ardı edilmesi ve keyfi yok sayma pratiği uygulanması dikkat çekiyor.

Raporun tamamı için tıklayın