Ekonomi

Bakanlık'tan açıklama: KİT’ler satılmayacak, yönetim değişimiyle etkinlikleri artırılacak

20 Haziran 2024 19:41

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 19 KİT’in özelleştirilerek yabancı sermayeye satılacağı yönündeki iddiaların gerçek olmadığını, yönetim değişikliğiyle etkinliklerinin artırılacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) reformu kapsamında taslak aşamasında olan düzenleme ile KİT’lerin daha etkin ve verimli çalışmalarıyla kurumsallıklarının amaçlandığı bildirildi.

Açıklamada, bunun satış olarak yorumlanmasının doğru olmadığına dikkat çekilerek, “Taslak çalışmada yer alan hususlardan biri yönetim kurullarının daha profesyonel bir yapıya kavuşmasını sağlamaktır. Yönetim kurullarında etkinliğin artırılması, stratejik hedef belirleme kabiliyetlerinin geliştirilmesi, operasyonel faaliyetlerin devlet hedefleri ile daha uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesi, kamu işletmelerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesine katkı sağlayacaktır” denildi.

Dönüşüm zemini hazırlanıyor

Bu çerçevede taslak değişiklikler ile uluslararası alanda genel kabul görmüş kurumsal yönetim uygulamaları, iyi uygulama örnekler yanı sıra TTK’dan yararlanılarak KİT’lerin yönetim kurullarında dönüşüm zemini oluşturulduğu kaydedildi.

KİT’lerni kurumsallıklarının artırılarak sadece Türkiye’de değil uluslararası platformlarda da rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunulacağının belirtildiği açıklamada, “Şeffaflık ve hesap verebilirliğin uluslararası ilkelerle uyumlu bir şekilde en üst düzeyde sağlanması ve böylece ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına olumlu katkılar sunulması amaçlanmakta olup yapılan çalışmayı farklı yönlere çekmek yalnızca bu KİT’lere zarar verecektir” denildi.