Gündem

Bakanlara, vali ve kaymakamların statüsünü düşürme yetkisi torba kanunda

95 maddelik torba yasa teklifinde mülki idare amirlerinin birinci sınıf statülerini kaybettirebilecek bir hüküm yer aldı

22 Kasım 2019 10:09

Rapor ve bakan onayı

Madde ile mülki idare amirlerinin özlük hakları açısından ayrıcalıklar tanıyan birinci sınıf statüsünü kaybetme halleri düzenleniyor. Kanunun Ek 2 ve Ek 3 üncü maddelerine göre, birinci sınıf statüsünü kazanabilmek için “15 yıl hizmet yapmış olma ve başarılı görülme” gibi kriterler yer alıyor.

Teklifte yer alan “Birinci sınıf statüsünün kaybedilmesi” başlıklı maddeye göre, mülki idare amiri değerlendirme raporuna göre üst üste iki yıl yetersiz bulunan birinci sınıfa ayrılmış mülki idare amiri başka bir değerlendirme amirinin emrine atanacak. Burada da yetersiz olduğu değerlendirilmesi yapılması durumunda iş ve işlemleri ile genel durumunun incelenmesi amacıyla mülkiye müfettişi görevlendirilecek. Mülkiye müfettişinin düzenleyeceği değerlendirme raporunun olumsuz olması halinde Bakan onayı ile mülki idare amiri birinci sınıfa ayrılma yeterliliğini kaybedecek.

Teklifte yer alan madde gerekçesinde, 1930 tarihinde yürürlüğe giren Dahiliye Memurları Kanunu’nda mülki idare amirleri açısından birinci sınıf statüsünün kazanılmasının düzenlendiği bildirildi. Ancak bu statünün kaybettirilmesine ilişkin bir düzenlemenin kanun metninde yer almadığı belirtildi.

Geriye yürüyüp yürümeyeceği tartışılıyor

Ancak İçişleri Bakanı'na mülki idare amirlerini cezalandırma yetkisi veren bu maddenin geçmişe dönük uygulanıp uygulanmayacağı tartışılıyor. Bakanlık bürokratlarının milletvekillerinin soruları üzerine “Geçmişe yürümez” dediği bu madde ile bundan sonra İçişleri Bakanı, üst düzey amirler üzerinde etkili bir disiplin mekanizmasına sahip olacak.