Politika

BAHÇELİ: ''HOCAEFENDİ İNİSİYATİF ALMALI'' ANKARA (A.A)

31 Mart 2011 20:05

-BAHÇELİ: ''HOCAEFENDİ İNİSİYATİF ALMALI'' ANKARA (A.A) - 31.03.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bazı dava süreçleriyle ilgili uygulamaların Fethullah Gülen Hocaefendi ve cemaatini zan ve töhmet altında bıraktığını belirterek, durum karşısında Türkiye'nin geleceği bakımından ve Fethullah Gülen Hocaefendi ve cemaatinin zan altında kalmaması ve yıpranmaması düşüncesiyle ''Hocaefendinin, sessiz kalmayarak inisiyatif alması, net ve kararlı bir tavır koyması'' gerektiğini savundu. Bahçeli, ''bazı dava süreçleri kapsamında Fethullah Gülen cemaati etrafındaki tartışmalar'' hakkındaki yazılı açıklamasında, AK Parti Hükümeti uygulamaları ve adli yargı süreçleriyle ilgili yaşanan gelişmelerin, ciddi bir huzursuzluk kaynağı haline geldiğini savundu. Arama kararları, gözaltı ve tutuklamaların, yasa dışı telefon dinlemelerinin ve yargı organlarının tartışmalı tasarruflarının adli süreçlerde kanun ve meşruiyet dışına çıkıldığı kanaatinin toplumda giderek yer etmesine yol açtığını ileri süren Bahçeli, son olarak dava süreçlerinin ilahiyat fakültelerinin hocalarını da kapsayacak şekilde genişletilmesinin, bu yöndeki endişeleri daha da artırdığını savundu. Bahçeli, şunları kaydetti: ''Bu uygulamaların kasıtlı ve bilinçli bir şekilde bir merkezden yönetildiği, Fethullah Gülen Hoca ve cemaatinin, bunların arkasında olduğu düşüncesi yaygınlaşmıştır. Bu gelişmeler Fethullah Gülen Hocaefendi'yi ve cemaatini, zan ve töhmet altında bırakmaktadır. Bu konudaki gerçeklerin bir an önce inandırıcı biçimde ortaya konulması ve kamuoyundaki endişe ve tereddütlerin giderilmesi bu bakımdan önem taşımaktadır. Hiç kimseyi haksız yere suçlamak veya şaibe altında bırakmak niyetinde olmadığımızı herkes çok iyi bilmelidir.  Fethullah Gülen Hocaefendi yurt dışındadır. Türkiye'deki cemaatin bu konuda bir dahli varsa, Hocaefendi'nin cemaat üzerinde tam olarak etki ve kontrol icra edemediği, bilgisi ve iradesi dışında bazı unsurların bu işlere karışmış olacağı bir ihtimal olarak karşımızdadır. Diğer akla gelen husus ise Türkiye'deki cemaatin başka odaklar tarafından yönlendiriliyor olabileceğidir. Her iki ihtimal de çok vahimdir. Bu durum karşısında Türkiye'nin geleceği bakımından ve Fethullah Gülen Hocaefendi ve cemaatinin zan altında kalmaması ve yıpranmaması düşüncesiyle Hocaefendi'nin, bu konuda sessiz kalmayarak inisiyatif almasının, net ve kararlı bir tavır koymasının gerekli olacağı düşünülmektedir.'' ''Hocaefendi ve cemaatinin, kendilerini ilgilendiren ve hedef alan konularda nasıl hareket edeceğinin kendilerinin takdir edeceği bir husus'' olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti: ''Bu konuda dışarıdan fikir ve telkine ihtiyaçları bulunmadığı gibi, bizim de resen kendilerine yol gösterme görevi üstlenme durumunda olmadığımız açıktır. Ancak bu yöndeki kuşku, tereddüt ve endişelerin derinleşerek sürmesi, hem Türkiye'ye zarar verecek hem de Hocaefendi'yi ve Gülen Cemaatini bir tartışma zeminine çekecektir. Bu durum karşısında, bu tespitlere ve görüşlere katılıyorlarsa durum bütün unsurlarıyla aydınlanana kadar Hocaefendi'nin, Gülen cemaati mensuplarının, bu konularla hiçbir şekilde ilgisi olmadığını göstermek bakımından cemaatin faaliyetlerini durdurduğunu veya askıya aldığını açıklamasının yerinde ve yararlı olabileceği akla gelmektedir. Bu görüş ve düşüncelerimizin, iyi niyet ve samimiyetinden hiç kimse şüphe duymamalıdır.''