Politika

BAHÇELİ: "HEDEF 2023 PROJESİ" MHP'DEN ÇALINDI ANKARA (A.A)

19 Nisan 2011 21:07

-BAHÇELİ: "HEDEF 2023 PROJESİ" MHP'DEN ÇALINDI ANKARA (A.A) - 19.04.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin seçim beyannamesine ilişkin ''Başbakan Erdoğan'ın sanki yeniymiş gibi milletimizi kandırmaya çalıştığı 'Türkiye Hazır, Hedef 2023' projesi, MHP'den çalınmış ve kopya edilmiştir''  dedi. Bahçeli, Anadolu Gösteri Merkezi'nde, partisinin milletvekili adayları ile bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin seçim beyannamesinin, ''gerçeklerden uzak, taklitçi ve temelsiz'' olduğunu savundu. ''Başbakan'ın basın toplantısında duyurduğu Seçim Beyannamesi, siyasi gaspın ve kapkaççılığın son versiyonu niteliğindedir'' diyen Bahçeli, şunları kaydetti: ''28 Ocak 2011 tarihinde Seçim Beyannamemizi açıklamıştık. 2023'e Doğru Yükselen Ülke Türkiye Sözleşmesini büyük Türk milletinin bilgi ve himmetine emanet etmiştik. Bu kapsamda milletimizin huzuru, refahı ve esenliği için her alandaki düşüncelerimizi, projelerimizi, yapacaklarımızı kamuoyuyla paylaşmıştık. Allah'a şükrediyorum ki bugüne kadar bizleri sevindiren destek ve ilgiye artan bir şekilde muhatap olduk. Buna karşılık Adalet ve Kalkınma Partisi'nin birkaç gün önce açıkladığı Seçim Beyannamesinin ne kadar gerçeklerden uzak, taklitçi ve temelsiz olduğunu hepimiz gördük. Milliyetçi Hareket Partisi'nin projelerini kendisine mal eden intihalci ve siyasi kapkaççı AKP zihniyeti, milletimiz için hiçbir orijinal ve özgün öneri getirememiştir. Özellikle bizim yıllar önce belirlediğimiz 2023 vizyonuna sarılan ve sahiplenen AKP'nin gecikmeli de olsa lider ülke Türkiye hedefini benimsemesi kendisi açısından bir bakıma iyi bir gelişmedir. Ve bizim ne kadar haklı, yerinde, doğru bir stratejik vizyonu tayin ettiğimiz de itiraf edilmiştir. Ne var ki iktidar partisinin siyasi hırsızlık ve aşırma konusunda da ne kadar arsız ve yüzsüz olduğunu göstermesi bakımından son gelişmeler ibret verici olmuştur. Başbakan Erdoğan sanki yeniymiş gibi milletimizi kandırmaya çalıştığı 'Türkiye Hazır, Hedef 2023' projesi, MHP'den çalınmış ve kopya edilmiştir. Esasen YGS ve KPSS sınav yolsuzluğuna batan, kopyacıların üremesi için imkan sağlayan AKP için bu son derece de normaldir. Başbakan'ın basın toplantısında duyurduğu Seçim Beyannamesi, siyasi gaspın ve kapkaççılığın son versiyonu niteliğindedir. Sokaklarımızı suçlulara, dağlarımızı eşkiyalara, eğitim hayatımızı kopyacılara, akademik hayatı intihalcilere terk eden AKP, aynısını kendi de yapmış ve suçüstü yakalanmıştır.'' -''YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ BASTIRIR MİSALİ...''- Cumhuriyet'in yüzüncü yılında Türkiye'nin ''Lider Ülke'' olma hedefini ilk defa 14 yıl önce gündeme getirdiğini anlatan Bahçeli, bunu 1999 seçim beyannamesine de koyduklarını belirtti.  ''Başbakan'ın yüzü kızarmadan bahsettiği 2023 yılında ülkemizin dünyanın en büyük ilk on ekonomisinden birisi olma stratejik hedefini de 2000 yılında ortağı olduğumuz 57. Hükümet döneminde, Sekizci Beş Yıllık Kalkınma Planına biz koyduk'' diyen Bahçeli, şöyle devam etti: ''Artık söyleyecek hiçbir sözü olmayan Başbakanın Milliyetçi Hareket'in vizyonuna sahip çıkması ve üstelik bizi taklitçilikle suçlaması en hafif tabiriyle terbiye ve ahlak yoksunu bir tavırdır. Nitekim yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali Başbakanda somutlaşmıştır. Üstelik özellikle ekonomide önümüzdeki 12 yıllık süreç içinde belirlediğimiz hedeflerin hemen hemen aynısını AKP de ilan etmiştir. Mesela 77 gün önce; biz Gayri Safi Yurt İçi Hasıla büyüklüğünü 2015 yılında 1,1 trilyon dolara; 2019'da 1,5 trilyon dolara; 2023 yılında ise 2,1 trilyon dolara çıkaracağımızı söylemiştik. AKP ise 16 Nisan 2011 tarihinde; bu yıllarda Gayri Safi Yurt İçi Hasıla hedefini sırasıyla 1 trilyon 76 milyar dolar, 1 trilyon 486 milyar dolar ve 2023 yılında ise 2 trilyon 64 milyar dolar olacağını ifade etmiştir. İşte gerçek anlamda Halep oradaysa siyasi kalpazanlık buradadır. AKP etiketli aşırma yalnızca bununla da sınırlı değildir. Kişi başına gelir hedefimizi de kopya etmiş ve hedeflerimize yakın, kimi zamanda aynısını farklı bir hedefmiş gibi sunma densizliğini göstermiştir. Parti olarak, 2015 yılında 14 bin dolar, 2019 yılında 19 bin dolar, 2023 yılında ise 25 bin dolarlık bir kişi başı gelir hedefini aziz milletimizle paylaşmıştık. İktidar partisi bu yıllarda yine sırasıyla; 14 bin dolar, 18 bin 685 dolar ve 25 bin 76 dolar seviyesine ulaşmayı vaat etmiştir. Aynı manzarayı ihracat rakamlarında da aşağı yukarı görmek mümkündür. Bu tablo tam bir hayasızlıktır. Ar damarı çatlamış iktidarın iflasının işaretidir. Siyasi ahlaksızlığın ve hırsızlığın apaçık fotoğrafıdır. Çalıntı proje kullanacak kadar küçülen bir iktidarın Türkiye'yi yönetmesi zuldür. AKP'nin Seçim Beyannamesi sermayesi tükenen Başbakan'ın zavallılığını göstermektedir.'' -''EMPERYALİZMİN GECE BEKÇİSİ''- Hükümetin ''oradan buradan projeleri çalarak, milleti oyaladığını'' ileri süren Bahçeli, ''Okyanus ötesinin projeleriyle Türk milletini ayrıştırma mücadelesi veren, başkanlık sistemini uygulamak için uygun ortamı bekleyen AKP'nin siyasi ahlaksızlığı afişe olmuş ve her şey ayan beyan ortaya çıkmıştır'' dedi. Konuşmasında ''AKP'nin 2023 yılından anladığı nedir?'' diye soran Bahçeli, şunları söyledi: ''Çok düşük bir ihtimal de olsa, iktidarda kalmaya devam ederse 2023 yılında neyi kutlayacaktır? Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini parçalamak için ileri demokrasi denilen hezeyandan aldığı güçle 2023 yılında geriye ne bırakacaktır? Emperyalizmin gece bekçisi olan AKP hükümetinin, Cumhuriyet'e bu kadar zarar verdikten sonra, 2023 hedefiyle akılları karıştırmaya ve bizimle arasındaki farkları azaltarak zehrini şırınga etmeye çalıştığı izlenimi ortaya çıkmıştır. Ancak biz buna asla izin ve fırsat vermeyeceğiz. AKP hükümeti ve Başbakan ne yaparsa yapsın, 2023 vizyonunun ve stratejik hedefinin sahibi Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Aziz milletimiz elbette kendisini aldatmaya cüret eden seviyesiz, ilkesiz ve köksüz AKP zihniyetine hak ettiği cezayı verecektir. Yalanın, siyasi dolandırıcılığın, kapkaççılığın ve sahtekârlığın hesabını da mutlaka soracaktır.'' -''OKYANUS ÖTESİNİ ŞAŞIRTMAK İÇİN''- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Önümüzdeki en az oniki yıl için 24, 25 ve 26'ncı yasama dönemlerinde tek başına iktidar olmaya talibiz. Oniki yılı kapsayacak bir programla Türkiye'nin önce milli güç, sonra bölgesel güç ve nihayet küresel güç olmasını sağlayacağız'' görüşünü dile getirdi. MHP Lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Aziz milletimiz emin olsun ki, Milliyetçi Hareket'in her meseleye karşı bir çaresi, her soruna karşı bir önerisi vardır. Biz, ülkümüzden aldığımız ilhamla ceddimizin mirasına sahip çıktık. Her güçlüğün aşılacağına ve problemlerin kökünden halledileceğine sürekli inandık. Hiç yeise kapılmadık. Değişimin gücüne inandık. Komplekslerimiz olmadı. Olumsuzluklara aldırmadık. Recep Tayyip Erdoğan'ın asılsız ve korkulukları andıran imajına aldanmadık. Milletimize güvendik, varlığıyla ve desteğiyle her zorluğun üstesinden geleceğimize itimat ettik. Bizim sözlerimiz, önerilerimiz, tekliflerimiz ve yapacaklarımız zaman aşımına uğramayacak değerdedir.'' Konuşmasında partisinin iktidar olması durumunda yapacaklarını da anlatan Bahçeli, şunları kaydetti: ''Bölücüye haddini bildirmemiz, AKP'den hesap sormamız, tarihimize destek çıkmak, Büyük Ortadoğu Projesi'ni ortadan kaldırmak, Okyanus ötesini şaşırtmak, Erivan'ın, Erbil'in, Kandil'in, İmralı'nın belini kırmak, haramzadelerin yakasından tutmamız, şikayetleri dindirmek ve perişanlığı önlemek, krizi yenmek, münafıklara, helalle haramı karıştıranlara haddini bildirmemiz için ses ver Türkiye.  Ayağa kalk aziz milletim. Uçurumun kenarındayız. Üç Hilal seni tekrar eski kudretine döndürmek istiyor. İktidar olmayı talep ediyor. Başaracağız, mutlaka zafere ulaşacağız. AKP'nin yaptıklarının hesabını, bu dönemin kadrolarının burunlarından fitil fitil getireceğiz. Şimdi bu toplantımızdan sonra hepiniz seçim bölgelerinize gideceksiniz. Tek başına iktidar hedefimiz için gece-gündüz çalışacaksınız. Herkesi kucaklayanız. Hiç bir ayrım gözetmeyiniz. Alevisiyle Sünnisiyle, doğulusuyla batılısıyla, kuzeylisiyle güneylisiyle her bir vatandaşım Cenab-ı Allah'ın bize emanetidir. Biz de onların hizmetkarıyız. Alayına sahip çıkın. Hepsiyle buluşun.'' -''ŞEREFSİZ'' TARTIŞMASI- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''İmralı ile görüştüğü halde, önce bunu reddeden, sonra topu devlete atan, arkasından da Avrupalı dostlarının huzurunda ayakta hesap verirken ikrar eden bu iktidarın başı Recep Tayyip Erdoğan'dır'' dedi. Bahçeli, şunları söyledi: ''Bu hakikati geçtiğimiz yıl milletimizle paylaştığımızda, Başbakan Erdoğan öfke nöbetlerine girerek ve gözünden nefret dalgası yayılarak bizi 'şerefsizlikle' suçlamıştı. Şimdi her şey netleştiğine göre, Türk milletini bölmek için hunhar eylemlerine devam eden terör örgütüyle yattığı yerden kanlı çetesini yöneten terörist başıyla görüşmeleri hangi şeref ve siyasi namusla açıklamak mümkündür? Başbakan Erdoğan, şereften ne anlamaktadır? Şerefsizlik, bundan böyle kimin boynunda asılı duracak ve kimin sıfatı olacaktır? Bize 'şerefsiz' diyerek, küstahça hakaret eden Başbakan, kalan yıllarında şereften nasıl bahsedecek ve bu alçalmayı nasıl izah edecektir?  Başbakan Erdoğan'ın PKK'yla yaptığı pazarlıkların özünde ve esasında, Türk milletini etnik temelde ayrıştırma hesabı vardır. Milliyetçi Hareket'e 'kafatası ölçmekten başka bir işe yaramadı' diyerek kara çalmaya çalışan ve davamıza yönelik içindeki zehri her fırsatta kusan bu zihniyetin; Türk milletini yok etmek için fırsat kollayan mihraklarla sarmaş dolaş olması, Türk tarihinin şahit olduğu en büyük ayıp ve alçaklıktır. Türkiye'nin iki devletli, iki dilli ve iki milletli federasyon sistemine geçme konusunda Recep Tayyip Erdoğan, memur edilmiştir. Yeni anayasa ve başkanlık sistemi tartışmaları, bunun kılıfı ve hareket merkezidir. Başbakan Erdoğan'ın bu amacına ulaşması için tüm umutlar 12 Haziran Milletvekilliği Genel Seçiminden çıkacak sonuca bağlanmıştır.''

ETİKETLER

haber