Gündem

Devlet Bahçeli'den manevra; MHP'yi seçimli olağanüstü kurultaya çağırdı!

MHP Tüzüğü'ne göre, olağanüstü kurultay çağrısı yapan genel başkan gündemi de belirliyor...

24 Mayıs 2016 20:23

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Kasım seçimlerinden sonra parti içi muhalefetin yaklaşık 600 delegenin imzasıyla istediği olağanüstü kongreyi Yargıtay'ın da onaylamasının ardından büyük bir manevra yaptı. Bahçeli, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi'nin muhaliflerin talebi ile Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin olağanüstü tüzük kurultayı kararını oy birliğiyle onaylamasının ardından, MHP Tüzüğü'nün 63. maddesinde genel başkana tanınan "olağanüstü kongreyi toplama" yetkisini kullandı. Bahçeli, MHP'yi 26 Haziran veya 10 Temmuz'da 'seçimli' olağanüstü olağanüstü kurultaya çağırdı.

Ancak genel başkanlığın boşalması hâli dışında "olağanüstü toplantılarda seçim yapılamaz" hükmünü taşıyan MHP Tüzüğü'ne işaret eden genel başkan adaylarından Sinan Oğan, "Bu tüzük burada durduğu müddetçe olağanüstü kurultayda seçim yapılamaz. Biz bu nedenle aylardır önce tüzüğün değiştirileceği bir kurultay yapmaya çalışıyoruz. Seçimli olağanüstü kurultay çağrısı yaptığına göre, öyle anlaşılıyor ki, Sayın Bahçeli istifa edecek, aday olmayacak" dedi. Ancak Bahçeli'nin olağanüstü kurultay kararını duyuran MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Semih Yalçın, "Bahçeli'nin kesinlikle aday olacağını" duyurdu.

Bahçeli'nin olağanüstü kurultay çağrısıyla yaptığı manevra, karar değişikliğinin "hangi taktik senaryo"ya dayandığını MHP'nin yeni gündemi yaptı. MHP Tüzüğü'nün, genel başkanlığın boşalması durumunda "olağanüstü toplantılarda seçim yapılamayacağı" yolundaki hükmü, Bahçeli'nin istifa edeceği ve olağanüstü kurultayda aday olmayacağı yorumlarına yol açtı. Bahçeli yönetimi, Genel Başkan Yardımcısı Yalçın araclığıyla bu yorumları yalanlarken, gözler, Bahçeli'nin olağanüstü kurultay çağrısına dayanak olan MHP Tüzüğü'nün 63. maddesine çevrildi.
63. madde, olağanüstü kurultay süreci için, "olağanüstü toplantılarda seçim yapılamayacağı" hükmü dışında da önemli hükümler içeriyor. 63. maddeye göre, "olağanüstü toplantının gündemi, olağanüstü toplantının davetini yapan organ tarafından hazırlanıyor." Bu hüküm uyarınca, olağanüstü kurultayın genel başkan tarafından yapılan çağrıyla yapılması durumunda, toplantının gündemini yargının atadığı "çağrı heyeti" değil, Devlet Bahçeli belirleyecek.


Önce Yargıtay, sonra Bahçeli


MHP'de yeni bir tartışma yaratan süreç, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın Yargıtay 18. Hukuku Dairesi'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye karşı muhaliflerin istediği olağanüstü tüzük kurultayına gidilmesini kararlaştırmasının ardından yaptığı resmi açıklamayla başladı. "MHP, Yargı kararlarına her zaman saygılıdır" diyen Yalçın, "Ancak bu karar sonrasında tüzüğümüzün 63. maddesinin genel başkanımıza verdiği yetkiye dayanarak genel başkanımız bir an evvel bir karar almak suretiyle 26 Haziran veya 10 Temmuz tarihlerinde MHP’yi olağanüstü, ama seçimli kurultaya götürme kararı almıştır" dedi. Yalçın, "Tüzük kongresi değil, genel başkanlık seçim kongresi" vurgusu yaptı.

MHP'li muhaliflerden genel başkan adayı Ümit Özdağ, Bahçeli'nin MHP'de seçimli olağanüstü kurultay çağrısına ilişkin olarak, "Olumlu bir adım olarak görüyorum. İlk gelen açıklamalar hukuki mekanizmaların bitmediğine dairdi. Başkan Yargıtay kararına saygı duyacağını ifade etmişti. Sevinç verici" değerlendirmesi yaptı. "Bu tartışmalar ancak teknik detaylarla ilgili olabilir" diyen Özdağ, "Önemli olan MHP’de kurultay yapma iradesini hem genel merkez hem de ülkücü hareketten çıkmış olmasıdır" diye konuştu.

Semih Yalçın'ın açıklaması şöyle:

"Çok değerli basın mensupları partim ve genel başkanım adıma saygıyla selamlıyorum. Yargıtay, yani temyiz mahkemesi 12. Sulh Hukuku Mahkemesinin verdiği kararı onamıştır. Başlangıçtan beri ifade ettiğimiz, sayın genel başkanımızın da sıklıkla söylediği gibi MHP yargı kararlarına saygılıdır. Yargıtay’ın vermiş olduğu bu kararı da MHP olarak saygıyla karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Bu karar sonrasında tüzüğümüzün 63. maddesinin genel başkanımıza verdiği yetkiye dayanarak genel başkanımız biraz evvel bir karar almak suretiyle 26 Haziran veya 10 Temmuz tarihlerinde MHP’yi olağanüstü ama seçimli kurultaya götürme kararı almıştır. Sayın genel başkanımız bu kararı öncelikle olarak başkanlık divanına ve MHP MYK’ya taşımak suretiyle kendi teklifinin bu organlardan geçmesini talep edecek. Söz konusu tarihlerde Ankara Arena’da kongre yapılmak üzere salon kiralanmıştır. 63. maddenin 3. fıkrasına dayanarak ifadeye çalıştığımız bu husus bundan sonraki aşamada MYK’da görüşülmek suretiyle karar çıkartılacaktır. Tüzük kongresi değil, genel başkanlık seçim kongresi."

MHP Tüzüğü'nün 63. maddesi ne diyor?

MADDE 63- Olağan ve olağanüstü olmak üzere iki farklı Büyük Kongre toplantısı düzenlenebilir. Büyük Kongrenin olağan toplantıları Merkez Yönetim Kurulunun tespit edeceği yer ve zamanda yapılır. Ancak bu toplantılar arasında geçecek süre iki yıldan az, üç yıldan fazla olamaz. Olağanüstü büyük kongre toplantılarına ise Genel Başkan ve Merkez Yönetim Kurulunca gerek görülen hâllerde veya Büyük Kongre delegelerinin en az beşte birinin imzaları ile birlikte noterce onaylı yazılı talebi üzerine çağrılabilir. Bu toplantılarda sadece toplantı gündeminde yer alan konular görüşülür ve karara bağlanır, olağanüstü toplantılarda seçim yapılamaz. Büyük Kongre gündemini Merkez Yönetim Kurulu hazırlar. Olağanüstü toplantının gündemi ise, davet yapan organca düzenlenir. Gündemsiz olağanüstü toplantı talebinde bulunulamaz. Büyük Kongrenin toplanacağı günü, yeri, saati ve gündemi ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya 91 ilişkin hususlar kongreden en az 15 gün önce il başkanlıklarına bildirilir ve mutat vasıtalarla ilan edilir. Toplantının yeri, zamanı ve gündemi ile ikinci toplantıya dair hususlar ve Büyük Kongre üyelerini gösterir delege listesi, kongre toplantısından en az 15 gün önce yetkili ilçe seçim kurulu başkanına bildirilir. Bu liste, Büyük Kongrede yoklama cetvelini teşkil eder.