Politika

BAHÇELİ: TARİHİ BİR BUHRAN YAKLAŞIYOR ANKARA (A.A)

10 Ağustos 2010 17:31

-BAHÇELİ: TARİHİ BİR BUHRAN YAKLAŞIYOR ANKARA (A.A) - 10.08.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Ülkemizin güvenliğini, birliğini ve bütünlüğünü hedef alan husumet cephesinin, hayata geçirmeye çalıştığı alçak senaryolar karşısında yüreğinde vatan, bayrak, millet sevgisi olan hiç kimsenin daha fazla hareketsiz kalması artık beklenmemelidir'' dedi. Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin birliğine, huzuruna ve refahına yönelik tehditlerin hız kazandığını, tarihi bir buhran halinin giderek yaklaştığını belirtti.  Türkiye'nin karşısındaki tehlikenin, geride kalan yıllarda yaşanan rejim bunalımları, darbe tehditleri, ekonomik krizler ve toplumsal gerilimlere nazaran doğuracağı ağır sonuçlar bakımından çok daha ciddi ve çok daha önemli olduğunu ifade eden Bahçeli, devlet ve toplum hayatını bugüne kadar ayakta tutan değerler sisteminin tamamen aşındırıldığını, Türkiye'nin içeriden ve dışarıdan çökertilmesi maksadıyla sistemli bir saldırının ısrarla sürdürüldüğünü savundu.  Türkiye Cumhuriyeti'nin, devlet ve millet olarak bir beka sorunuyla yüz yüze olduğunu öne süren Bahçeli, Türkiye'nin gerilimin had safhaya ulaşarak kontrolden çıkabileceği, çatışma riski yüksek bir bunalım ortamına sürüklendiğini bildirdi.  İç ve dış güvenlik tehditlerinin ağırlaşması, iç çatışma ortamına zemin hazırlamayı amaçlayan tahriklerin tırmanması ve ''yönetimin gaflet sınırlarını aşan siyaseti''nin Türkiye'yi uçurumun kenarına getirdiğini iddia eden Bahçeli, ''Önümüzdeki dönemde, geçmişte parçalı yapılar olarak karşılaştığımız dokuz ana kriz dinamiği,aynı zaman diliminde buluşacak ve aynı eksen etrafında dönerek, çok güçlü bir çekim ve yıkım alanı yaratacaktır. Türkiye ve Türk milleti, oluşan tahribatın enkazıyla katlanarak büyüyen bu anaforun giderek artan yıkıcı etkisi altında kalacaktır'' ifadelerini kullandı.  -''ÇOK KİMLİKLİ, ÇOK MİLLETLİ AYRIŞMIŞ BİR TOPLUM VE PARÇALI BİR DEVLET YAPISI''- Son dönemde etnik tahriklerin yeni boyutlar kazanarak ağırlaştığını ve Türkiye'ye karşı ortak bir husumet cephesi oluşturulması niyetlerinin su üstüne çıktığını savunan Bahçeli, şöyle devam etti:  ''Etnik bölücülüğü, siyasi bir sorun olarak tanımlayarak zemin kazanmasını amaçlayan stratejinin hayata geçirilmesi için Türkiye'de siyasi ve toplumsal altyapının hazırlanması niyetleri özellikle anayasa değişiklikleri sürecinde daha da belirgin hale gelmiştir. Türkiye üzerinde oynanmak istenen bu oyunun nihai hedefi, tek millet-tek devlet esasına dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniden tanımlanması ve çok kimlikli, çok milletli ayrışmış bir toplum ve parçalı bir devlet yapısının kabul ettirilmesidir. Bu niyetlere ulaşmak için içten ve dıştan derin bir işbirliği başlatılmış, değerlerimiz sistematik kampanyalarla sorgulanır hale getirilmiş, demokratikleşme ve tarihle yüzleşme maskesiyle parçalanma modelleri her seviye ve zeminde açıkça tartışılmaya başlanmıştır. Etnik ayrışmanın 'demokratik hak ve meşru kimlik talebi' olarak kışkırtıldığı bu süreçte, terörle ve bölücülükle mücadele sorgulanmak istenmektedir. Adına açılım denen bölünme projeleri, 'toplumsal ilerleme ve çağdaşlaşmanın yol haritası' olarak savunulmaktadır. Keskin bir viraja doğru giden bu çok tehlikeli yolda, Türk milletinin kendini savunma refleksleri yok edilmek istenmekte, terörle ve bölücülükle mücadele azmi ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Türk milletine dayatılan bu tablo, Türkiye'nin kaderi üzerinde kumar oynanmakta olunduğunu, ucuz ve şahsi hesapların dürtüsüyle tam bir akıl, fikir, idrak, izan ve ahlak travması yaşandığını göstermektedir. Türkiye'nin karşısına çıkan bu tehdit dünden bugüne oluşmamış, teslimiyet şartları planlı bir şekilde olgunlaştırılarak başta hükümet olmak üzere bütün işbirlikçi aktörlerin çabalarıyla adım adım geliştirilmiştir.'' -''TÜRK MİLLETİ KENDİSİNE BİÇİLMEK İSTENEN KEFENİ MUTLAKA YIRTACAK''- AK Parti'nin gelinen noktada milli ve bağımsız karar verebilme imkanlarını tamamen kaybettiğini öne süren Bahçeli, ''milli kimliği tartışmaya açan, bölücülüğü haklı göstermeye çalışan, ayrımcılığı meşru kabul eden AKP zihniyetinin bugün yaşanan ağır tahriklerin alt yapısını hazırladığını ve kılavuzluğunu üstlendiğini'' öne sürdü.  Bu siyaset anlayışının Türkiye'nin güvenliğini, bekasını tehlikeye düşüreceği ve milli çıkarlarını çok ciddi biçimde zedeleyeceğinin ortada olduğunu ileri süren Bahçeli, yaşanan yüksek gerilim ortamının tırmandırılması, toplumsal cepheleşmelerin ve gerginliklerin sinsi tahriklerle körüklenmesinin, Türk milletini önce kutuplaşma, sonra çatışma ve nihayetinde yıkımla karşı karşıya bırakacağını ifade etti.  Etnik ve mezhep ayrımcılığına zemin oluşturacak, bölücülüğün siyasileşmesine hizmet edecek düzenlemelerin sosyal dokuyu derinden sarsacağını, ortak değerleri yok edeceğini, bozulan huzur ve güvenliği daha da tehlikeye düşüreceğini, kardeşliği derinden yaralayacağını vurgulayan Bahçeli, şunları belirtti: ''Bu sürecin devamı, sadece milli birliğimizi ve varlığımızı tahrip etmekle kalmayacak, aynı zamanda üzerinde vücut bulduğumuz devletin ve demokrasinin de sonunu hazırlayacaktır. Bugün bu gerçeklere tam bir vicdani rahatlık ve ahlaki temizlikle bakabilen hiç kimsenin, girilen karanlık tünelin Türkiye'yi hangi noktalara sürükleyebileceğini kestirmemesi ve endişe duymaması mümkün değildir. Bu oyunun ortaya çıktığını gören AKP iktidarı, aralarında anayasa değişiklikleri süreci de dahil olmak üzere son dönemde siyasi gündemi yeni tartışma konularıyla bilinçli olarak saptırma ve kendi ifadeleriyle 'hazmettirme' gayreti içine girmiştir.''  Bahçeli, Milliyetçi Hareket'in, Türk milletine mensup olmanın, milli birliğe ve mukaddesata sahip çıkmanın ve bunun mücadelesini vermenin ağır bedelleri olduğunun ve olacağının farkında ve şuurunda olduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''Bu bedeli ödemeye gönüllü olanlar vatanı ve milleti böldürmemeye ve Türk milletinin kardeşliğini sonuna kadar korumaya kararlıdır. Aynı kader gemisinin yolcuları olarak Türkiye'mizin bir kaos ortamına sürüklenmesini önlemek, hepimiz için vazgeçilmez bir görevdir.''   Ramazan ayının ''yanlış gidilen yollardan, yanlış yapılan hesaplardan hiç değilse bu aşamadan sonra dönüş için vicdan ve akıl muhasebesinin yapılmasına vesile olmasını'' temenni eden Bahçeli, ''Ramazan ayının Türk ve İslam dünyasına bolluk, bereket ile maddi ve manevi yükselme getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum'' dedi. 

ETİKETLER

haber