Politika

Bahçeli: Samimi olurlarsa AKP ve CHP'ye destek veririz

Bahçeli, başörtüsü konusunda iktidarın ve muhalefetin samimi olmaları durumunda çözüme katkı sunacaklarını belirtti.

09 Ekim 2010 03:00

T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üniversite öğrencilerinin kılık kıyafet nedeniyle eğitimden mahrum bırakılmasının düşünülemeyeceğini, AKP ve CHP'nin samimi olmaları durumunda bu sorunun kalıcı çözüme kavuşturulması için geniş tabanlı mutabakat zemini oluşturulması çabalarına partisinin tam destek ve katkı vermeye hazır olduğunu belirtti.

Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin son dönemde ''başörtüsü sorunu'' konusundaki tartışmaları yakından izlediğini ifade etti.

''Yükseköğretim kurumlarında başörtüsü sorunu siyasi istismar aracı ve inanç temelinde bir kamplaşmanın malzemesi haline getirilmiştir'' görüşünü ifade eden Bahçeli, bu sorunun toplumsal huzursuzluk ve gerginlik kaynağı olmayı sürdürdüğünü belirtti.

MHP ile AK Parti'nin bu konudaki 2008'deki ortak girişimleri, bu süreçte yaşanan gelişmeler ve Anayasa Mahkemesi'nin kararının kamuoyu tarafından bilindiğini vurgulayan Bahçeli, 28 Ocak 2008 tarihinde MHP ile AK Parti arasında varılan mutabakatın iki unsurdan oluştuğuna işaret etti. Anayasa'nın 10. ve 42. maddeleri ile Yüksek Öğretim Kanunu'nun Ek 17. maddesinin değiştirilmesi konusunda iki parti arasında yazılı anlaşmaya varıldığını ve bu mutabakatın imza altına alındığını kaydeden Bahçeli, bu süreci şöyle aktardı:

''Bu mutabakatın Anayasa değişikliklerine ilişkin bölümü 9 Şubat 2008 tarihinde gerçekleştirilmiş, ancak AKP, ikinci bölüme ilişkin anlaşmadan rücu etmiştir. Bunun sonucu bir bütün olan mutabakatın bir ayağı topal kalmış, süreç sonuçsuz bırakılmıştır. Anayasa değişiklikleri de CHP'nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından 5 Haziran 2008 tarihinde iptal edilmiştir''


"TBMM ve siyasi partileri göreve çağırıyoruz"

Devlet Bahçeli, açıklamasında ''AKP ve CHP gerçekten samimi ise, bu sorununun milli vicdanın kabul edeceği kalıcı bir çözüme kavuşturulması için geniş tabanlı mutabakat zemini oluşturulması çabalarına Milliyetçi Hareket Partisi tam destek ve katkı vermeye hazırdır'' ifadelerini kullandı.

Bahçeli, konunun çözüme kavuşturulacağı çerçevenin ana unsurları hakkındaki görüş ve düşüncelerini ise şöyle sıraladı:

''Sorun özünde ve temelinde münhasıran yüksek öğretim kurumlarında eğitim hakkını ilgilendiren bir meseledir. Eğitim hakkı temel bir haktır ve devletin asli görevidir. Yüksek Öğretim Kurumlarında eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilerin kılık-kıyafet nedeniyle bundan mahrum bırakılmaları düşünülemez. Bu konuda yapılacak düzenleme yüksek Öğretim Kurumları ile sınırlı olacaktır. Üniversitelere ilişkin bu düzenlemeler hiçbir şekilde emsal oluşturmayacaktır. Bu unsurlardan oluşan bir zeminde üniversitelerde başörtüsü sorununa bulunacak çözümün muhatabı Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Konunun ulemayı, Diyanet İşleri Başkanlığını veya moda tasarımcılarını ilgilendiren bir yönü bulunmamaktadır.

AKP ve CHP bu konuda samimi ve kararlı ise konunun TBMM çatısı altında oluşturulacak ve TBMM'de grubu olan siyasi partilerin temsil edileceği bir komisyonda ele alınması ve süratle bir sonuca kavuşturulması yerinde olacaktır. Bu komisyonda yukarıdaki esaslar dairesinde atılması gerekli olacak adımlar bütün yönleriyle değerlendirilebilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi buna hazırdır.''

MHP Genel Devlet Bahçeli, AKP ve CHP'nin görüşlerinin netleşmesinden sonra bu konudaki girişimi TBMM Başkanı'nın üstlenmesinin en uygun yöntem olacağının düşünüldüğünü ifade ederek, ''Milliyetçi Hareket Partisi bu sorunun karşılıklı anlayış ve iyi niyetle kesin ve kalıcı çözümü için TBMM'yi ve siyasi partileri göreve davet etmektedir'' görüşünü bildirdi.