Gündem

AYM: İşsizlik Sigorta Fonu'ndan işverene destek sağlanması yasaya uygun

24 Kasım 2020 11:39

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'li 137 milletvekilinin "İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işverene destek sağlanması" maddesine anayasaya aykırı olduğu gerekçesi ile yaptığı başvuru hakkında karar verdi. Resmi Gazete'den yayımlanan kararda mahkeme maddenin anayasaya aykırı olmadığını belirtti.

Vekiller başvuruda İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen maddede yer alan “fondan karşılanmak üzere” maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğundan iptalini istemişti. Söz konusu madde şöyle:

“… uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır…”

Başvuruda, söz konusu madde ile “Fonun işsiz kalınması durumunda çalışanlara ekonomik güvence sağlaması biçimindeki amacı dışında kullanılmasına imkan tanındığını, işverene teşvik sağlamasının fonun amaçları arasında olmadığı, sigortalı işçilerin ücretlerinden kesilen primlerden oluşan fonun işçilere sosyal güvenlik hakkı sağlamaya hizmet etmesi gerektiğini, buna karşın kuralla fon kaynaklarının hazineden veya genel bütçeden karşılanması gereken teşvikler için kullanılmasına yol açıldığı, kendi iradesi dışında fona prim ödemekle yükümlü kılınan işçilerin sosyal güvenlik hakkının zedelendiğini” belirtildi.

AYM, dava konusu kuralın ilave çalışan istihdamının kolaylaştırılmasını hedeflediğini, işsizlik sigortasının işleyişinde değişiklik öngörmediğini, fondan çıkan kaynağın amaca aykırı kullanılmasını önleyebilecek tedbirlerin de alındığını belirtti. “Fondan karşılanmak üzere” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine oy birliğiyle karar verdi.