Gündem

AYM'den karar: Profesörlüğe yükselmek için herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmama şartı özel hayata saygı ihlali

20 Mart 2024 00:56

AYM, Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan iki doçentin profesörlüğe yükselme ve atama için beş yıl süreyle gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmama şartının, özel hayata saygı hakkını ihlal ettiğine hükmetti. 

Hacettepe Üniversitesi'nden iki doçent, profesörlüğe yükselme ve atama için beş yıl süreyle gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmama şartını 2019 yılında Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıdı. Başvuruyu, 5 yıl sonra karara bağlayan Yüksek Mahkeme'nin kararında, "Hukukun kendisi beraberinde getireceği idari pratiğin dışında- söz konusu işlemin meşru amacını da gözönünde tutarak keyfi müdahalelere karşı bireyi korumak için yetkili makamlara bırakılan takdir yetkisinin kapsamını yeterince açık bir şekilde göstermelidir" değerlendirmesi yapıldı.

AYM, başvuruya konu olan profesörlüğe yükselme ve atama için beş yıl süreyle gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmama şartı özel hayata saygı hakkını ihlal ettiğine hükmetti. 

Yüksek Mahkeme, ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için, kararın, yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara 17. İdare Mahkemesi ile Ankara 11. İdare Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Doçentlerin özel hayata saygı hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle itiraz ettikleri 10 Kasım 2017 tarihindeki öğretim üyesi alım ilanında yer alan ifade şöyle:

"Ataması yapılacak olanlar, 5 (beş) yıl süre ile (kurum dışında eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmayacaklarını yazılı olarak beyan eder ve yazılı beyanlarının ekinde halihazırda gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmadıklarını teyit eden resmi belgeleri sunarlar."