Gündem

AYM'den Atatürk Orman Çiftliği'nin tarihi sit alanı sınırlarındaki tarım arazisinin "askeri alan" olarak yapılaşmaya açılmasına izin çıkmadı

17 Haziran 2021 11:26

Ankara 4. İdare Mahkemesi, Etimesgut’ta Atatürk Orman Çiftliği'nin (AOÇ) 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı sınırlarındaki tarımsal üretim alanının "askeri alan" olarak yapılaşmaya açılmasına izin vermedi.

Milli Savunma Bakanlığı, Etimesgut’a bağlı Erler Mahallesi sınırları içerisinde AOÇ’ye ait 250 bin metrekarelik alana ilişkin imar planı değişikliği yaptı. Bu alan, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın konuşlanma yeri ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılaşmaya açıldı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, AOÇ’nin kamusal bir alan olduğunu belirterek, “askeri alan” olamayacağı ve yapılaşmaya açılamayacağı gerekçesiyle dava açtı.

Yargı, AOÇ’nin yağmalanmasına geçit vermedi

Ankara 4. İdare Mahkemesi, Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı imar değişikliği işlemlerinin yürütmesini durdurdu. Kararın gerekçesinde, 1/25.000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planında belirtilen kamuya kapalı pasif yeşil alan kullanımından askeri alan kullanım türüne dönüştürülmesinin üst ölçekli plana aykırı olduğu vurgulandı. Ayrıca askeri kullanım alanına ilişkin bu yerin de neden seçildiğinin plan açıklama raporunda yer verilmediği belirtilen kararda, “tesis edilen plan değişikliği işlemlerinin 3194 sayılı İmar Kanunu ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine ve ayrıca şehircilik ilke ve planlama esaslarına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır” denildi.

Kararda, dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararların doğacağı gerekçesiyle işlemin yürürlüğünün durdurulması gerektiği vurgulandı.

"Plan iptal edilmeli"

Ankaragazetecisi.com'da yer alan habere göre, kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi:

“Kamu yararı gözetilmeksizin askeri alan vasıflı plan değişikliği yapıldığı, koruma kararı olan bir yer için bu şekilde plan değişikliği yapılması kabul edilemez bir durumdur. Yargı da bilirkişi raporunu esas alarak, yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bilirkişi raporuyla da söz konusu plan değişikliklerinin kamu yararına aykırılığı gözler önüne serilmiştir. Telafisi imkansız zararlar doğmadan söz konusu dava konusu plan değişiklikleri iptal edilmelidir.”