Gündem
BBC Türkçe

Ateşli silahlarla ilgili yönetmelikte hangi değişiklikler yapıldı?

Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik'te 11 Eylül'de yapılan değişikliklerle silah taşıma ruhsatı verilebilecek grupların kapsamı genişletildi

21 Eylül 2021 04:15

Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik'te 11 Eylül'de yapılan değişikliklerle silah taşıma ruhsatı verilebilecek iş kollarının ve bürokratların kapsamı genişletildi. Bunların arasında müteahhitler de var. Kadına yönelik şiddet işlediği gerekçesiyle hakkında tedbir kararı bulunan kişiler ise, karar kalktığında silah ruhsatı alabilecek.

Yapılan değişikliklerle bazı meslek gruplarının silah ruhsatlarının beş yılda bir yenilenmesi için zorunlu olan harçlardan muaf tutulmasına karar verildi.

Daha önce silah ruhsatı verilmesi sakıncalı olanlar için de değişiklik yapıldı.

Yönetmeliğin eski halinde "hiçbir şekilde ruhsat verilemez" olarak belirtilen bazı suçlardan hüküm giyenlerin bir kısmı için, "cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren 5 yıl geçmesi halinde" ve bazı suçlar için de para cezasının ödenmesi halinde ruhsat verilebileceği yönünde değişiklik yapıldı:

"...yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alması ve mahkûm olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren beş yıl geçmesi halinde silah taşıma veya bulundurma ruhsat işlemleri yapılabilir. Aynı fıkranın (ı) bendi kapsamına girenlere Kanunun 6. maddesinin birinci fıkrasında belirlenen idari para cezasını ödemeleri kaydıyla tekrar ruhsat verilebilir."

Kadına yönelik şiddet içerikli suçlarla ilgili de yapılan değişiklikte de, hakkında tedbir kararı bulunan kişiye bu karar kalkana karar ruhsat verilmesi ya da yenilenmesi işleminin "bekletilmesi" öngörülüyor:

"Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında haklarında tedbir kararı verilenlerin varsa ruhsat verilmesine ve yenilemesine ilişkin işlemleri bekletilir. Bunların ruhsata bağlanmış silahları ise tedbir kararı kalkıncaya kadar emanette tutulur."

Hangi meslek grupları ve bürokratlara silah ruhsatı hakkı verildi?

Yapılan değişiklikle kapsamı genişletilen ruhsat alabilecek gruplara bazı şartları karşılayan müteahhitler, Cumhurbaşkanlığı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun mevcut ve eski üyeleri de eklendi.

Kapsamın genişletilmesine dair maddede diğer gruplardan bazıları da şu şekilde sıralandı:

  • Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin tamamı devlete ait olan anonim şirketlerinde koruma, bakım onarım işlerinde çalışanlara,
  • Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan kurum ve kuruluşlarda görevli bekçilere,
  • Adalet Bakanlığı'na bağlı taşradaki adliye binaları ve cezaevlerinin korunması ile görevli bekçiler ve hizmet aracı şoförlerine
  • Cumhurbaşkanlığı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyon Başkanı, üyeleri ve bu görevde bulunmuş olanlara,
  • Büyükşehir belediyesi genel sekreteri, il özel idaresi genel sekreteri ve bu görevde bulunmuş olanlara,
  • Bakanlıkça belirlenecek sözleşme bedeline ulaşan veya yapı, tesis, inşaat ve büyük onarım işleriyle fiilen ve bizzat uğraşan müteahhitlere.

Aynı zamanda en az bir dönem muhtarlık, belediye başkanlığı ya da il genel meclis üyeliği yapmış olanların da "terör örgütlerine mensubiyeti veya iltisakı olanlar ve görevlerine son verilenler hariç" silah taşıma ruhsatı verilmesine karar verildi.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle "Sayıştay Başkan ve üyelerine" verilen silah ruhsatı hakkı, "Sayıştay Başkanı, üyeleri ve denetçilerine" olarak düzenlendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir