Yaşam

'Atatürk köşesi’ne yargı kalkanı

Danıştay, özel okullarda Atatürk köşesi oluşturma zorunluluğunu kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğinin yürütmesini durdurdu.

09 Kasım 2008 02:00

Danıştay, özel okullarda Atatürk köşesi oluşturma zorunluluğunu kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğinin yürütmesini, 'Milli eğitimin temel amacının Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı yurttaşlar yetiştirmek olduğunu' belirterek durdurdu.

Danıştay, özel okullarda Atatürk köşesi oluşturulmasını ortadan kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) hazırladığı yönetmeliğin yürütmesini durdurdu. Kararda, milli eğitimin temel amacının Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı yurttaşlar yetiştirmek olduğu vurgulanarak MEB'in hazırladığı yönetmeliğin Anayasa, yasalar ve milli eğitimin temel amacına uygun olmadığı vurgulandı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), 8 Mart 2008'de yürürlüğe giren Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nin iptali istemiyle dava açmıştı. Dernek, yönetmelikle özel öğretim kurumlarında Atatürk köşesi oluşturulması zorunluluğunun kaldırıldığını, bunun anayasa ve yasalara aykırı olduğunu savunmuştu.

MEB, Danıştay'a gönderdiği savunmada, söz konusu yönetmeliğin bazı ihtiyaçlara yanıt veremediği için Özel Eğitim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi'nin hazırlandığını ve bu yönergede özel öğretim kurumlarında bulunması gerekli araç ve gereçlerin tek tek gösterildiğini bildirdi.

Milli eğitimin amacı

MEB'in savunmasını geçerli bulmayan Danıştay 8. Daire, yönetmeliğin yürütmesini durdurdu. Kararda, Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre bu okullardaki eğitimin Türk milli eğitiminin genel amaç ve ilkelerine uygun olması gerektiği, aksi uygulamalarda bulunan okulların kapatılmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Milli Eğitim Temel Yasası'nın "Genel Amaçlar" başlıklı 2. maddesinin anımsatıldığı kararda, buna göre milli eğitimin "Atatürk inkılap ve ilkelerine, Atatürk milliyetçiliğine bağlı... demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek" amacını taşıdığı vurgulandı.

Kararda, aynı yasanın 10. maddesinde de, "Her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Anayasa'da ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır" ifadesinin yer aldığına dikkat çekildi.

1985'te çıkartılan Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin, MEB'in 8 Mart 2008'de hazırladığı yeni yönetmelikle ortadan kalktığının anlatıldığı kararda, eski yönetmelikte özel okullarda Atatürk köşesi bulundurulması zorunlu tutulmuşken, yeni yönetmelikte bu zorunluluğun ortadan kaldırıldığı da kaydedildi.

'Yönerge ile yapılamaz'

Bunun Anayasa, yasa ve Türk milli eğitiminin temel ilke ve kurallarına aykırı olduğu ifade edilen kararda, MEB'in yönetmelikteki eksiklerin yönergeyle giderildiği yönündeki savunmasının da geçerli olmadığı ifade edildi.

Yönergede, "Yönetmelikte yer almayan hususlarda benzeri kurumların ilgili mevzuat hükümleri uygulanır" ifadesinin bulunduğu anlatılan kararda, "Yönetmelik normu olması gereken bir düzenlemenin, yönetmelik hükmü olmaktan çıkarılarak yönerge ile yapılmasına hukuken olanak bulunmamaktadır" denildi.