Çevre

Ataköy'de arazi sahipleri ile mahalleli arasında tabela savaşı

İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nde yürütmenin durdurulması ve uygulama imar planının iptaline yönelik dava açıldı

25 Ekim 2016 15:08

Ataköy 7-8 kısımda yeşil alan olarak görünen ağaçlık alana sağlık tesisi yapılmak istenmesi, mahalle sakinleri ile mal sahiplerini karşı karşıya getirdi. Arsa üzerindeki tartışma Tosun Paşa filmindeki ‘Yeşil Vadi’ kavgasına dönüştü.

Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre, 2001’de tasfiye edilen Emlak Bankası’na ait 3 dönümlük arsa 1999’da 29 milyar (6 sıfır atılmadan önce) liraya Emlak Bankası Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardım Vakfı’na satıldı. Kartaltepe Mahallesi Ataköy 7-8 kısımda yer alan arsa 2003 yılında onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda “Park ve Dinlenme Alanı” olarak ayrıldı. Buna karşı açılan dava Danıştay tarafından onanarak yeşil alan statüsü yargı tarafından da kesinleştirildi.

Fakat geçen yıl arsada birden inşaat faaliyeti başladı. Mahallelinin Bakırköy Belediyesi’ne müracaat etmesi üzerine vakfın elindeki arazi ile ilgili 2011’de eski Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen döneminde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında yeşil alan statüsündeki arsanın Sağlık Tesisi Alanı olarak değiştirildiği ortaya çıktı.

Mahalleli ile arsa sahipleri arasında başlayan tabela savaşı ilginç bir atışmaya sahne oldu.

İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nde yürütmenin durdurulması ve uygulama imar planının iptaline yönelik dava açıldı. Alanın yeşil alan statüsünde olduğuna dair Danıştay’ca onanıp kesinleşen mahkeme kararına da atıfta bulunarak, alt ölçekli planların üst ölçekli plana uygun olması gerektiği vurgulandı. 

Emlak Bankası Munzam Vakfı araziyi Talas Eğitim Turizm İnşaat firmasına nisan ayında 11 Milyon 800 bin liraya sattı. Arsanın yeni sahipleri de mahkemeden 1/5000 binlik Nazım İmar Planı’nın düzeltilmesini istedi. Ancak mahkeme, hali hazırda devam eden dava olduğunu belirterek bu davayı yürütmeyi durdurma verdiği dava ile birleştirdi.

Şimdi de mahalleli ile arsa sahipleri arasında tabela savaşları başladı. Mal sahipleri astıkları tabelada özetle “Biz sizi anlıyoruz, ancak bu arsa 1964’de planlanan Ataköy’ün ilk ve tek sağlık tesisi alanıdır. 4877 üyesinin maaşlarından ayırdıkları katkılar ile satın alınmıştır. Üzerinde ağaç bulunması yeşil alan olduğu anlamına gelmez” derken Mahalleli bu tabelanın 20 metre ilerisine başka bir tabela dikti ve “Siz de bizi anlayın ve yeşil alanımızı terk edin!” başlıklı bir yazı paylaştı.

 

Belediye park diyor

 

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu: “Yargı kararı neyi gerektiriyorsa biz ona uyarız. Burası yeşil alan. Buraya inşaat ruhsatı vermemiz mümkün değil. Vatandaş park istiyor, biz de park olmasından yanayız”.