Gündem

Askerlik süresini kim, nasıl uzatır?

Askerlik süresi, 1111 sayılı Askerlik Kanunu doğrultusunda, Bakanlar Kurulu kararıyla belirleniyor

02 Şubat 2018 17:18

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yazılan ve Whatsapp'ta dolaşıma sokulan uzun dönem askerlik süresininn 12 aydan 18 aya çıkarıldığı iddia edildi. 

Genelkurmay Başkanlığı sabah saatlerinde iddiayı yalanlarak "Askerlik süresinin uzatıldığına dair yapılan haberler tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Askerlik süresinin uzatılmasına ilişkin herhangi bir çalışma yapılmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Peki askerlik sürerisin kim, nasıl uzatır?

Askerlik süresinin belirlenmesi, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu doğrultusunda Bakanlar Kurulu kararıyla gerçekleştirilebiliyor.

1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun maddeleri şöyle:

Madde 1 – Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek, işbu kanun mucibince askerlik yapmağa mecburdur.

(1) (a) Kanunun adı Askerlik Mükellefiyeti Kanunu iken, 20/11/1935 tarih ve 2850 sayılı Kanunun 1. maddesi ile Askerlik Kanunu olarak değiştirilmiştir.

(b) Bu Kanunun, 10/4/1944 tarih ve 4541 sayılı Kanunda yazılı muhtarlığa ait vazifelerle ilgili hükümleri mezkür kanunun 24. maddesi ile ilga edilmiştir.

(c) Bu Kanunda geçen "erat" tabiri, 4/1/1961 tarih ve 211 sayılı Kanunun 118. maddesi ile "erbaş ve er" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(d) Bu Kanunun muhtelif maddelerinde yer alan "artık erat" "ruhsatlı erat" ibarelerinin, bu ibareleri, ihtiva eden maddelerden çıkarıldığı, 27/7/1970 tarih ve 1315 sayılı Kanunun 3. maddesinde belirtilmiş olup, hükmün gereği yerine getirilmiştir.

(e) Bu Kanunun, 16/6/1927 tarih ve 1076 sayılı Kanunda ek ve değişiklik yapan 27/7/1970 tarih ve 1316 sayılı Kanuna aykırı hükümleri, anılan Kanunun 3.maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

(f) Bu Kanunda geçen "ihtiyat zabit ve ihtiyat askeri memurlar" ibareleri 29/11/1983 tarih ve 2962 sayılı Kanunun 2. maddesi ile "yedek subay ve yedek askeri memurlar" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 

İlgili Haberler