Yaşam

Asker okullar, üniversite affı dışında

Geçen hafta mecliste yasalaşan üniversite öğrenci affından, askeri okullardan ilişiği kesilenlerin yararlanamayacağı bildirildi.

27 Ekim 2008 02:00

Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiren ve üniversite affına Türk Silahlı Kuvvetleri ayarı yapıldı. TSK, kendisine bağlı okullarda okurken ilişiği kesilen öğrencileri geri istemedi.

GATA, Harp Okulları ve Astsubay okullarından ilişiği kesilen öğrenciler, bu aftan yararlanacak ancak, eski okullarına değil, sivil fakülte veya yüksekokullara gidebilecek. Öğrenci affına ilişkin 12. yasal düzenleme kabul edilirken, yasaya göre, affın başlangıç tarihi 7 Haziran 1995 olarak belirlendi, 1980 yılından sonra çıkarılan aflardan hiç yararlanmayanlar da kanun kapsamına alındı. Ancak askeri okular için özel düzenleme yapıldı.

TSK’ya bağlı GATA, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okullarında öğrenim görürken, 7 Haziran 1995 tarihinden itibaren ilişiği kesilenler, iki ay içinde başvurmaları halinde, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) belirlenecek sivil fakülte veya yüksekokullarda eğitimlerine devam edebilecek. Böylelikle askeri öğrenciyken okulla ilişiği kesilenler aftan yararlanmakla birlikte eski okullarına dönemeyecek ve ancak sivil üniversite ve eğitim kurumlarına kabul edilecekler.

Polis akademisi de aynı

Bu arada Polis Akademisinden ilişiği kesilen öğrenciler de askeri öğrencilerle aynı düzenleme kapsama alındı. Verilen bir önergenin kabulü ile, komiser yardımcısı statüsünde öğrenci yetiştiren dört yıllık Polis Akademisinden ilişiği kesilen öğrenciler de, YÖK tarafından sivil fakülte veya yüksekokula yerleştirilecek. Bu durumdaki öğrenciler yeniden Polis Akademisine dönemeyecek ancak aftan yararlanıp sivil üniversitelerde eğitim görebilecek. Bu durumdakilerin hangi üniversitelerde eğitimlerini sürdüreceklerini, YÖK belirleyecek.

Yasada yapılan bir başka değişiklik ile de ‘’Gözaltında veya tutuklu ya da hükümlü olan ve cezaevlerinde bulunanlar da ‘’ aftan yararlanacak. Bu durumdakiler gözaltı, tutukluluk ve hükümlülük halleri sona erdikten sonraki iki ay içinde başvurarak af kapsamında okullarına dönebilecek.

Bu arada Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile Adlî Tıp Kurumunda tıpta uzmanlık öğrenimi görmekteyken, ilişiği kesilenler de iki ay içinde başvuruda bulunarak, aftan yararlanacak. Sağlık eğitim enstitüleri gibi kapatılmış kurumlardan ilişiği kesilenler ise YÖK tarafından belirlenecek başka eğitim kurumlarına dönebilecek. Tıpta uzmanlık eğitimi yapacaklara ise hekimlik ve istihdam için belirtilen şartları taşımaları kaydıyla uzmanlık eğitimine devam hakkı verilecek.