Gündem

Asistan doktorun mobbing nedeniyle intihar ettiği iddiası: Sorumlular cezalandırılsın

10 Temmuz 2024 21:23

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli asistan doktor Uğurcan Ağcaoğlu’nun hastanedeki baskılar ve mobbingler yüzünden intihar ettiğini iddia etti. Uğur, "olaya sebep olan tüm sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Uğur, yaptığı yazılı açıklamada, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli asistan doktor Uğurcan Ağcaoğlu'nun intihar ettiğini belirtti.

''Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde yıllardır kötü çalışma koşulları, liyakatsiz yöneticilerin beceriksizliği ve iş bilmezliklerini tüm sağlık emekçilerinin üzerinde baskı unsuru olarak kullanmaları, sağlık emekçilerinin istifasına neden olmaktadır ve dün gece gencecik bir canımız daha hayattan koparılmıştır'' ifadelerini kullanan Uğur, şu iddiaları dile getirdi:

''Hastanede bir süre önce acil kliniğinde çalışan asistan hekimler toplu olarak istifa etmişlerdir ve yalnızca klinikte kıdemli asistanlar kalmıştır. O süreçte acil kliniğinin bir kısmının kapatılması düşünülmüştür. Fakat daha sonra hastaneye diğer branşlarda göreve başlayacak asistan hekimlerin 2 aylık süre ile acil serviste göreve başlatılarak eksiklik giderilmesi planlanmıştır. Bir yandan da cerrahi branşlar başta olmak üzere diğer kliniklerdeki asistan hekimler acilde çalıştırılarak beceriksiz yönetimleri yine sağlık emekçilerinin üzerinden götürülmeye çalışılmıştır.

Bu hekimler bir yandan kendi kliniklerinde baskı görürken öte yandan acil serviste kalan kıdemli asistanlardan baskı ve mobbing görmektedirler. Hastanede plastik ve rekonstrüktif cerrahi kliniği de başta olmak üzere diğer bölümlerde de mobbing çokça yaşanan bir durumdur. Asistan hekim Dr. Uğurcan Ağcaoğlu ceza verilmek amacıyla acil serviste görevlendirilmiş, acil serviste görev yaptığı sürede hakarete uğrayan arkadaşlarımızdan birisidir. Bu baskı ve mobbinglere daha fazla dayanamadığını iddia ederek dün öğleden sonra asistanlık görevinden istifa etmiş ve akşam saatlerinde ise intihar ettiği bilgisi alınmıştır. Bütün bunlar yaşanırken neden hastane koşulları düzeltilmemektedir? Siyasi iktidarın sağlık çalışanlarının sesini duyması için daha kaç sağlık çalışanının intihar yüzünden can vermesi gerekiyor? Çalışma koşullarının zor ve kötü olması, baskı ve mobbinglere dayanamayarak hayattan koparılan son meslektaşımız olmasını diliyor, bu elim olaya sebep olan tüm sorumluların cezalandırılmasını yetkililerden talep ediyoruz.''