Politika

ARINÇ: RTÜK TRT'Yİ DE DENETLEMELİ

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Özel televizyonları denetleyen RTÜK'ün, TRT'yi de denetlemesi gerektiği kanaatindeyiz''dedi.

21 Ekim 2010 03:00

T24- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Özel televizyonları denetleyen RTÜK'ün, TRT'yi de denetlemesi gerektiği kanaatindeyiz''dedi.

TBMM Anayasa Komisyonunda, ''Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Kanun Tasarısı''nın alt komisyon raporu üzerinde görüşmelerine başlandı. Komisyon Başkanı Burhan Kuzu, tasarıda özellikle radyo ve televizyonların yayın ilkeleri ile ilgili önemli güncelleştirmelerin yapıldığını; medya sahipliği, RTÜK'ün reklamlarda aldığı pay, TRT'nin denetimi, reyting ölçümleri, bölgesel yayınlar, ceza sistemi gibi konularda da bazı düzenlemelere gidildiğini ifade etti. Kuzu, AB mevzuatının da bu yönde değişiklikleri öngördüğünü söyledi. Hükümet adına söz alan Arınç, alt komisyonun, tasarıya ciddi katkılarda bulunarak bir rapor hazırladığını ifade etti.

RTÜK Yasası'nın 1994 yılında çıktığını, aradan 16 yıl geçtiğini ve bu nedenle kanunun dilinin eskidiğini belirten Arınç, AB sürecinde de müktesebata uygun olarak bazı değişiklikler yapılması gerekliliğinin doğduğunu bildirdi.  Tasarının hazırlanmasının bir yıl sürdüğünü ve bu süre içinde RTÜK üyeleri, ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütü temsilcileri ile görüşüldüğünü, iyi bir hazırlık sürecinden geçildiğini belirten Arınç, ''Etraflıca baktık meselelere. Önerisi olan herkesi dinledik. Umuyorum iyi bir neticeye varırız'' dedi.

Mevcut düzenlemeye göre, RTÜK'ün brüt reklam gelirlerinden yüzde 5 oranında pay aldığını, bu oranın çokluğundan şikayet edildiğini belirten Arınç, tasarıda söz konusu payın yüzde 3'e düşürüldüğünü anlattı. Bunun yanında Milli Eğitim katkı payı da alındığına işaret eden Arınç, bu payın da bir şekilde sonlandırılması, bu konuda Bakanlar Kurulunun bir karar alması gerektiğini dile getirdi. TRT'nin, RTÜK denetimi dışında olduğunu belirten Arınç, ''Özel televizyonları denetleyen RTÜK'ün, TRT'yi de denetlemesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu, TRT tarafından kabul edilmiyor, istenmiyor olabilir ama biz yayınların denetlemesinde RTÜK'e görev verilmesini uygun gördük'' dedi.

ETİKETLER

haber