Politika

ARINÇ: HABER KAYNAKLARI ARTTI TBMM (A.A) 

22 Kasım 2010 19:48

-ARINÇ: HABER KAYNAKLARI ARTTI TBMM (A.A) - 22.11.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Devlet Enformasyon Sistemi sayesinde haber kaynaklarının arttığını ve dünyada daha geniş bir coğrafyadan sürekli haberdar olma imkanı elde edildiğini söyledi. Arınç, Plan ve Bütçe Komisyonunda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçeleri ile ilgili sunum yaptı. Arınç, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün, ifade ve basın özgürlüğünün gelişmesi, Türkiye'nin dünya kamuoyuna gerçekçi şekilde tanıtılması, ülke dışındaki gelişmelerin zamanında ve gerçek verilere dayalı olarak izlenmesine imkan sağladığını, basın sektörünün sağlıklı bir yapıya kavuşmasına büyük katkıda bulunduğunu ifade etti. Kurumun; haber hizmetleri kapsamında her gün 15 dilde haber taraması yaptığını, yabancı gazete, radyo, televizyon ve internet sitelerini izlediğini, günde yaklaşık 5 bin haber topladığını belirten Arınç, son yıllarda haber girişinde meydana gelen artışla, bilgisayar veri tabanının yaklaşık 15 milyon habere ulaşıldığını bildirdi. Genel Müdürlük tarafından ilgili kuruluşlara 2009 yılında 22 bin 850, 2010 yılının ilk 9 ayında ise 29 bin 564 haber iletildiğini belirten Arınç, böylece performans hedefine büyük ölçüde ulaşıldığını söyledi. Arınç, kurumda 2009 yılında toplam 1 milyon 53 bin 280 haber, 2010 yılının ilk 9 ayında ise 1 milyon 55 bin 603 haber işlendiğini dile getirdi. Kurumun, habere dayalı faaliyetlerini genişlettiğini ve ''Devlet Enformasyon Sistemi'' adı altında projelendirdiğini kaydeden Arınç, ''Söz konusu proje kapsamında 82 ülkeden 39 dilde yaklaşık bin 400 gazeteyi kapsayan basın ekranı aboneliğimiz ve takip edilen 250'nin üzerinde internet haber sitesi sayesinde haber kaynaklarımız çeşitlenerek artmış ve dünya üzerinde daha geniş bir coğrafyadan sürekli haberdar olma imkanı elde edilmiştir'' dedi. -YABANCI BASIN MENSUPLARI- Genel Müdürlüğün, enformasyon hizmetleri kapsamında, Türkiye'de görev yapan yabancı medya mensuplarının mesleki çalışmalarına da yardımcı olduğunu bildiren Arınç, şöyle devam etti:  ''Ülkemizde yabancı basın-yayın mensuplarının sayısında önemli bir artış kaydedilmektedir. Ülkemizde faaliyet gösteren mevcut yerleşik yabancı basın mensubu 2000'li yıllarda 30-40 kişi iken, 2009 yılında bu rakam 265'i bulmuştur. Kendi imkanları ile gelen ve ağırlanan basın mensubu sayısı ise 2010 yılı ilk 9 ayda bin 90'a ulaşmıştır. Davet edilen ve kendi imkanları ile ülkemize gelerek mesleki çalışmalar yapmak isteyen yabancı basın mensupları sayısında sürekli bir artış gözlenmektedir. Genel Müdürlük, ülkemizin iller bazında tanıtımını da sağlamak amacıyla yabancı basın mensupları için çeşitli programlar yapmaktadır. Genel Müdürlük ayrıca, dost ve komşu ülkelerde medya ile ilgili konferanslar ve toplantılar düzenlemekte, komşu ülke basın yayın mensuplarına da eğitim vermektedir. Kurum, basın yayın hizmetleri kapsamında, iç kamuoyunun sesini yansıtan basın mensuplarımızın çalışmalarını kolaylaştıracak ve özellikle çok sesliliğin gereği olan yerel basını güçlendirecek tedbirleri almaktadır. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, bu çerçevede ülkemizin değişik illerinde 'Yerel Medya Eğitim Seminerleri' düzenlemektedir. Medya mensuplarına, haber, fotoğraf, yayın ve eğitim desteği vermektedir. Yerel medyayı teşvik etmek amacıyla her yıl 'Anadolu Basınını Özendirme Yarışmaları' düzenleyen Genel Müdürlük, ayrıca yerel medya mensuplarının ihtiyaç duyduğu mesleki konularda, yerinde bilgilendirme toplantıları düzenlemektedir.'' Kurumun, basın kartı yönetmeliğinde belirtilen işlemleri de yürüttüğünü anlatan Arınç, bugün itibariyle basın kartı sahibi gazeteci sayısının 11 bin 700'e ulaştığını duyurdu. Genel Müdürlüğün, iç ve dış kamuoyuna yönelik çeşitli yayınlar da çıkardığını kaydeden Arınç, bunlardan en önemlisinin, her yıl güncelleştirilen ve Türkçenin yanı sıra İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Rusça, Japonca, İspanyolca, Çince ve Portekizce olmak üzere 10 dilde yayımlanan ''Türkiye'' adlı tanıtım kitabı olduğunu söyledi. Arınç, kurumun, Türkiye'yi tanıtıcı ve kamuoyu oluşturucu çeşitli dillerde güncel yayınlar ve bültenler çıkardığını, internet üzerinden haber yayını yaptığını ifade etti. -VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Arınç, sunumunda Vakıflar Genel Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi verirken, ''Vakıf medeniyetinin temel taşlarını sevgi, barış ve dayanışma oluşturur. Henüz batı toplumlarının yeni yeni keşfetmeye başladığı 'sivil toplum' kavramını bizim ecdadımız binlerce yıl önce keşfetmiş; dil, din, ırk ve milliyet ayrımı gözetmeksizin, insana hizmeti kendisine amaç edinmiştir'' dedi. Günümüzde 41 bin 800 mazbut, 283 mülhak, 4 bin 549 yeni ve 161 cemaat vakfın işlemlerini, denetimini, vakıf kültür varlıklarının bakımını, onarımı ve yaşatılmasını, özel bütçeli bir kuruluş olan Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü belirten Arınç, vakıflarla ilgili bilgilerin elektronik ortamda doğru ve güncel bir şekilde takibinin yapılabilmesi ve bu bilgilerin e-Devlet projeleri kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilmesini sağlamak üzere mart ayında ''Vakıf Bilgi Yönetim Sistemi'' projesinin hizmete girdiğini anımsattı.  Hazineden hiçbir katkı almadan gelirinin yüzde 50'sini yatırıma ayıran Vakıflar Genel Müdürlüğünün bütçesinin geçmiş yıllara oranla katlanarak arttığını dile getiren Arınç, 2003 yılı bütçesi 44 milyon lira olan kurumun, 2010 yılı bütçesinin 400 milyon liraya yükseldiğini söyledi. 2011 Mali Yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünün bütçesinin 401 milyon lira olarak öngörüldüğünü belirten Arınç, gelirlerinin tamamının özkaynaktan karşılanacağını bildirdi. Vakıfların eğitim alanındaki desteğine de değinen Arınç, 24 Nisan 2010 tarihinde yürürlüğe giren ilgili kanun kapsamında Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi kurulduğunu hatırlattı.  Vakıf yoluyla meydana gelen vakıf kültür varlıklarının bakım, onarım ve restorasyonunun büyük bir itina ile yürütüldüğünü ifade eden Arınç, şöyle devam etti:  ''Vakıflar Genel Müdürlüğü, dünden bugüne kuşaklar arasında canlı bir köprü olan bu kültürel mirasın korunmasında büyük çabalar göstermiştir. Bu çalışmalar sonucunda 2003–2010 yılları arasında 3 bin 484 eserin proje ve onarımı tamamlanmış, 2011 yılında da eski eserlerimizin proje ve onarımlarının yapılmasına devam edilecektir.  2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti seçilen İstanbul'da bulunan Fatih, Valide Sultan, Nur-u Osmaniye, Mihrişah Valide Sultan, Haseki Külliyesi Projeleri yaptırılarak ilgili koruma kurullarına onaylatılmış ve bugün özgün yapısına kavuşturulmak üzere onarımları devam etmektedir. Ayrıca yurt içinde sürdürülen bu kapsamlı çalışmalara yurt dışındaki vakıf kültür varlıklarının da onarımlarının yapılabilmesi için yeni Vakıflar Kanunu ile imkan sağlanmıştır.'' -TAŞINMAZLARLA İLGİLİ KAYITLAR- Vakıflar Genel Müdürlüğü için taşınmazlarla ilgili kayıtların önemli olduğuna işaret eden Arınç, bu kapsamda ''Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi''nin hayata geçtiğini söyledi. Arınç, vakıf taşınmazlarını hiçbir kira bedeli ödemeden kullananlar ile Vakıflar Genel Müdürlüğü kayıtlarında görülmeyen vakıf taşınmazlarının tespit edilerek kayıt altına alındığını dile getirdi.  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, vakıf taşınmazlarına ait her türlü gelirin takibini sağlamak için de ''Vakıf Taşınmazları Yönetim Sistemi'' projesi hazırlandığını, projenin 6 bölge müdürlüğünde pilot çalışmalarının başarılı şekilde devam ettiğini, 2011 yılından itibaren işlemlerin bu sistem üzerinden yürütüleceğini söyledi. Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait gayrimenkullerin yıllarca atıl durumda bırakıldığını ifade eden Arınç, 2003 yılından bugüne kadar yapılan çalışmalarla 334 gayrimenkulün ''kat karşılığı modeli'', 118 gayrimenkulün'' yapım karşılığı uzun süreli kiralama modeli'', 113 tarihi eserin ''restorasyon karşılığı uzun süreli kiralama modeli'' ile değerlendirildiğini, 2 milyon liralık yatırım gerçekleştirildiğini bildirdi. Arınç, bu yatırımlar için Genel Müdürlük bütçesinden hiçbir harcama yapılmadığını anlattı. Üzerinde toplu yapılaşma bulunan işgalli vakıf taşınmazların, Hazine mülkiyetindeki taşınmazlarla trampa işlemlerinin devam ettiğini kaydeden Arınç, bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucunda, İstanbul'da 4 bin 557, Antalya'da bin 570 adet vakıf taşınmazının Hazineye devredildiğini bildirdi. Vakıf belgelerinin derlenerek bilgisayar ortamına aktarılması ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren Arınç, bu kapsamda hazırlanan ''Vakıf Arşiv Yönetim Sistemi (VAYS) Projesi''nin çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu, proje kapsamında 10 milyon belgenin dijital ortama aktarılacağını belirtti. Daha önce taşınır vakıf kültür varlıkları ile ilgili hırsızlıkların yaşandığına dikkati çeken Arınç, ''Halılarımız, çinilerimiz yurt dışına kaçırılmaktaydı. Koruma önlemleri ile birlikte yurt dışı müzayedeler takip edilerek çalınan eserler tespit edilip geri getirilmektedir. Eski yıllarda camilerimizden çalınmış eserler yurt içinde de takip edilmiş ve duyuruları yapıldığı için rahatça satılamadıklarından ya terk edilmiş olarak bulunmuşlar yahut da çeşitli operasyonlarla geri alınmışlardır. Böylece çalıntı eski eserlere iç ve dış piyasadaki talep kırılmıştır'' dedi. Bu arada, komisyonda RTÜK'ün görüşmelerinin neden bugün yapıldığına ilişkin soru üzerine Arınç, ilk planlandığı 2 Kasım tarihinde uluslararası bir toplantıda olduğunu, bunun Plan Ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına bildirildiğini ve komisyon tarafından bugünün uygun görüldüğünü kaydetti.  Bakanların programlarına göre bu tür değişiklikler yapıldığını belirten Arınç, görüşmelerin bugün yapılmasının anayasa ve yasalara aykırı olmadığını kaydetti.

ETİKETLER

haber