Politika

ARINÇ: ''DİNLEMELER MAĞDUR EDİYOR'' TBMM (A.A)

24 Mart 2011 16:47

-ARINÇ: ''DİNLEMELER MAĞDUR EDİYOR'' TBMM (A.A) - 24.03.2011 - Türk Ceza Kanununun ''özel hayatın gizliliği'', ''yargıyı etkilemeye teşebbüs'', ''soruşturmanın gizliliği'' gibi hükümleriyle ilgili düzenlemeler içeren tasarının TBMM Adalet Komisyonunda görüşülmesine başlandı. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, sunuşunda, teknik bilgi verdi, değerlendirmelerde bulundu. Özel hayatın gizliliği, haberleşme hürriyeti, soruşturmanın gizliliği ve adil yargılamayı etkileme suçlarında yaptırımların yeterli olmadığı, basın özgürlüğünü etkileyecek derecede ağır olduğu, gereksiz yere soruşturma yapıldığı ve dava açıldığı yönünde tartışmalar yaşandığını belirten Arınç, AB ilerleme raporu ile Avrupa Parlamentosunun konuya ilişkin değerlendirmelerini anımsattı. Özel hayatın gizliliği ve özel hayata karşı suçlarla telefon dinlemeleri konusundaki suçlarda artış olduğu, bunun öngörülen suçlarda cezaların yeterli olmamasından kaynaklandığı yönünde kamuoyunda kanaat ortaya çıktığını belirten Arınç, suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde verilecek cezanın artırılmasını öngören hükmün basın özgürlüğünü ihlal ettiğinin belirtildiğini söyledi. Değişiklikle hapis cezalarının artırılması ve böylelikle caydırıcılığın sağlanmasının amaçlandığını belirten Arınç, bazı maddelerde öngörülen adli para cezasının, ''seçenek ceza olarak'' kaldırıldığını anlattı. Suçun basın yayın yoluyla işlenmesi halinde cezaların artırılacağına ilişkin hükümlerin kaldırıldığını ifade eden Arınç, hukuka uygun dinlemelerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesinin suç olarak düzenlendiğini dile getirdi. Yargı görevini etkileme konusunda da düzenleme yapıldığını belirten Arınç, suçun unsurlarının daha somut hale getirildiğini anlattı. Arınç, soruşturmanın gizliliğiyle ilgili düzenleme konusunda bilgi verirken de özellikle basın mensupları açısından suçun unsurlarının belirgin olmaması sebebiyle çok sayıda soruşturma açıldığı yolunda eleştiriler bulunduğunu anımsattı. Bunun basın ve ifade hürriyetini olumsuz yönde etkilediğinin düşünüldüğünü belirten Arınç, soruşturmanın içeriğinin açıklanmasıyla kişilerin özel hayatına ilişkin bilgilerin korunamadığının da ifade edildiğini söyledi. Başbakan Yardımcısı Arınç, değişikle suçun unsurlarının açıkça belirlendiğini, soruşturmanın gizliliği kavramının kapsamının daraltıldığını, hapis cezasına alternatif olarak adli para cezasının verilebilmesinin öngörüldüğünü dile getirdi. Arınç, ''Bunun sonucunda suç, ön ödeme kapsamında kalacak ve ön ödeme ihtarına uyulması durumunda kamu davası açılmayacaktır'' dedi. Tasarıya ilişkin hazırlık çalışmalarına bir yıl önce başlandığını belirten Arınç, Adalet Bakanlığının öncülüğünde Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve basın meslek kuruluşları ile temas kurulduğunu, taleplerin mümkün olduğu kadar tasarıya aksettirilmeye çalışıldığını ifade etti. Arınç, şöyle konuştu: ''Dinlemelerle özel hayata karşı ahlak dışı birtakım suçlar işlenmektedir. Bunlar hepimizi mağdur etmektedir. Dolayısıyla ister telefon dinlemesi, ister ortam dinlemesi, isterse bunların ifşası, insan olarak hepimizin zarar gördüğü ve şikayet ettiği konulardır. Bu konulardaki ceza yaptırımlarını daha da artırmak ve caydırıcı noktaya getirmek istiyoruz. Komisyon, gündemine hakimdir. Komisyon ne derse o olacaktır. Değerli komisyon üyelerinin görüşlerinden yararlanmaya hazırız.''

ETİKETLER

haber