Gündem

Araştırma: Kürt gençlerinin yüzde 54,2'si hiçbir kurum ve kuruluşa güvenmiyor

23 Temmuz 2020 15:08

Diyarbakır’da bulunan Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi'nin araştırmasına göre, Kürt gençlerinin yüzde 54,2'si hiçbir kurum ve kuruluşa güvenmediğini belirtirken, yüzde 45,6'ı ise Türkiye'nin en büyük sorununu Kürt meselesi olduğunu düşünüyor. 

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi 6-16 Temmuz tarihleri arasında Diyarbakır, Mardin, Van, Şırnak, Hakkâri ve Batman’da gençlerin politik tercihlerine yönelik yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyuna duyurdu.

15-34 yaş aralığındaki 580 kişiyle yapılan araştırmada bölgedeki genç yaş grubunun ülke siyasetine bakışını, politik olarak kendilerini tanımlama, politik düşünce, tutum ve davranışlarını belirleyen kaynakları ve ülke sorunlarına yaklaşımlarını tespit etmek amaçlı sorular yönetildi.

Araştırmada katılımcılara yöneltilen "Türkiye'de sizce en güvenilir kurum veya kuruluş hangisidir?" sorusu yöneltildi. Katılımcılar yüzde 54,2'si "Hiçbiri", yüzde 13,1' "HDP", yüzde 5,2'si "İHD", yüzde 4,8'i "Sağlık Bakanlığı", yüzde 3,1'i "TSK" cevabını verdi.

"Gençlerin yüzde 67,5’i yurt dışına yerleşmek istiyor"

"İmkânınız olsa yurt dışına yerleşmek ister misiniz?" sorusu yöneltilen gençlerin yüzde 67,5’i "Evet", yüzde 32,5’i "Hayır" dedi.

Bu soruya "Evet" diyenlerin yüzde 31,2’i "Daha iyi yaşam şartları için", yüzde 12,30’u "Ülkede yaşama koşulları kalmadı", yüzde 11,70’i "Ekonomik sıkıntılardan dolayı", yüzde 9,60’ı "İş imkânları için", yüzde 7,70’i "Baskılardan dolayı" yanıtını verdiler.

"Hayır" yanıtını veren yüzde 32,5’lik kesim ise nedenini şöyle açıkladı: Yüzde 53,2’si "Yaşadığım kenti/ülkemi Seviyorum", yüzde 37,2’si "Olduğum yerde yaşamaktan mutluyum", yüzde 3,8’i "Avrupa’nın yaşanılabilir bir yer olduğunu düşünmüyorum" ve yüzde 5,8’i "Ailemden ayrılmak istemiyorum."

Yurtdışına gitmek isteyenlerin yüzde 63’ü kadın, yüzde 70,5’i ise erkek katılımcılardan oluşuyor. 15-19 yaş aralığındaki katılımcıların yüzde 92,7’si de aynı soruya "Evet" yanıtı verdi.

"Gençler, siyasi gelişmeleri takip ediyor"

"Siyasi gelişmeleri takip ediyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 65,4’ü "Sık sık takip ederim" yanıtını verdi.

"Siyasal gündemdeki gelişmeleri en çok nereden takip edersiniz?" sorusuna görüşmecilerin, yüzde 85’i "İnternet platformları/sosyal medya", yüzde 11’i "televizyon" ve yüzde 4’ü "yazılı basın(Gazete/Dergi/Broşür vb.) olarak yanıtladı.

Katılımcılar, yöneltilen "Oy kullandığınız siyasi partiyi sonraki seçimlerde değiştirme olasılığınızı nasıl tanımlarsınız?" sorusuna yüzde 59 oranında "Oy verdiğim partiyi kolay kolay değiştirmem" derken, yüzde 27,3’ü "Dünya görüşüme uygun herhangi bir partiye oy verebilirim" dedi.

"Türkiye’nin en önemli sorunu Kürt meselesi"

"Ülkenin İçinde Bulunduğu Siyasal Durumu" katılımcıların yüzde 88,3’ü "Kötü", yüzde 11,6’sı "İyi" bulduğunu söyledi.

"Sizce Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?" sorusuna ilk 6 sırada şu yanıtlar verildi: Yüzde 45,6 "Kürt Sorunu", yüzde 17,3 "Ekonomi/İşsizlik", yüzde 14,2 "Demokrasinin Olmayışı", yüzde 5,6 "Hukuk Sisteminin Mevcut Durumu", yüzde 5 "Cumhurbaşkanlığı Sistemi", yüzde 4,6 "Hükümet".

"Sizce Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 56’sı "HDP", yüzde 24,2’si "Hiçbiri", yüzde 8,5’i "AKP", yüzde 3,8’i "CHP", yüzde 2,7’si "Yanıt Yok/Fikrim Yok", yüzde 2,1’i "Hepsinin Birleştiği Ortak Platformlar", yüzde 1,3’ü "DEVA PARTİSİ", yüzde 0,8’i "TKP", yüzde 0,4’ü "Gelecek Partisi", yüzde 0,4’ü "HÜDA-PAR" cevabını verdi.

"Türkiye İçin En İyi Sistem Sizce Hangisidir?" sorusuna ise yüzde 36,3’ü "Güçlendirilmiş Yerel Yönetimler", yüzde 22,5’i "Federatif Yönetimler", yüzde 14,4’ü "Parlamenter Sistem", yüzde 10,2’si "Güçlendirilmiş parlamenter sistem", yüzde 7,5’i "Başkanlık sistemi" dedi.