Gündem

Araştırma: Her 5 kadından 4'ü çeşitli endişeler nedeniyle ücret pazarlığı yapamıyor

Kadınlar daha fazla para talep ettiklerinde ‘kaba’ ya da ‘nankör’ görünmekten çekiniyor

28 Ocak 2020 13:01

Yapılan bir araştırma her beş kadından dördünün, ‘kaba veya nankör’ görünme endişesi, annelik izni gibi temel hakları kaybetme korkusuna benzer faktörler nedeniyle maaşlarını müzakere etmekten kaçındıklarını ve bu nedenle yüksek ücret alma şansını elde edemediğini ortaya koydu.

İş hukuku konusunda uzman olan ‘Slater and Gordon’ firmasının bin kadın çalışanla yaptığı araştırma, İngiltere’de milyonlarca kadının kendisine önerilen maaşı çeşitli sebeplerle müzakere edemediği için daha yüksek ücrete çalışma hakkından yoksun kaldığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, işverenlerinden daha fazla para isteyen kadınların yüzde 70'i istedikleri miktarın bir kısmını veya tamamını alıyor.

Sputnik'in haberine göre bu araştırma her ne kadar zam isteyen kadınların erkek mesai arkadaşlarına oranla daha azını elde edebildiğini gösteren önceki araştırmalarla çelişiyor gibi görünse de, ücret pazarlığı yapamamanın gerekçelerini ortaya koyması bakımından iş dünyasındaki eşitsizliği de gözler önüne seriyor.

"Kaba görünürüm, hakkımı kaybederim"

Buna göre kadınlar daha fazla para talep ettiklerinde ‘kaba’ ya da ‘nankör’ görünmekten çekiniyor. Neredeyse her dört kadından biri de, zam talep ettiğinde işvereninin buna karşılık annelik izni ya da esnek çalışma düzeni gibi haklarını elinden almasından endişe ediyor.

Kadın çalışanların yarısı düşük ücret aldığını düşünürken, yaklaşık üçte biride bu sorunu yöneticileriyle müzakere bile edemediğini söylüyor.

"Kadınlar zam istediğinde cezalandırılıyor"

İş dünyasındaki eşitsizlikle mücadele amacıyla kurulan ‘Close the Gap’ (Farkı Kapat) adlı kurumun yöneticisi Anna Ritchie Allan, kadınların daha fazla para talep etmek gibi bir konumda olmaması ve bu yükü taşımamaları gerektiğini belirtti.

Çözümün yapısal bir değişiklikten geçtiğini belirten Allan, kadınları eşit ücrete erişmek için farklı eylemlerde bulunmak gibi bir külfete sokmak yerine işverenlerin eşit ücret ödemeyi garanti altına almak zorunda olduğunu söyledi.

Allan, “Araştırmalar gösteriyor ki, kadınlar zam istediğinde orantısız bir şekilde cezalandırılıyor ve erkek meslektaşlarına nazaran daha az bir zam elde ediyorlar. Durumdan şikâyet eden kadınlar ayrıca işverenleri tarafından sömürülüyor” dedi.

"Sistem kadınları dezavantajlı duruma düşürüyor"

Slater and Gordon firmasında avukat olarak çalışan Ruby Dinsmore da sonuçlar hakkında şu değerlendirmeyi yaptı; “Ücreti müzakere etme konusunda gerçekten cinsiyetler arasında bir fark var, üstelik sadece işe başlarken de değil halihazırda çalışırken de bu geçerli. Erkekler güçlü bir konumda olduklarından pazarlığa gelince çok daha zorlayıcı bir yaklaşım sergiliyor. Kadınlar daha fazla para talep etmek konusunda daha rahatsız hissettikleri için sistem tarafından dezavantajlı duruma düşürülüyor.”