Eğitim

Ankete göre, ODTÜ'lü öğrenciler geleceklerinden kaygılı

Öğrencilerin 38’i Türkiye'de parasız eğitim hakkının olduğuna inanmıyor

20 Ekim 2017 14:10

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne (ODTÜ) yeni kayıt yaptıran öğrencilerle yapılan anketin sonuçlarına göre öğrencilerin yüzde 87’si üniversite yönetimlerinin demokratik işlemediğini düşünürken, yüzde 85’inin ise ortalamanın üzerinde bir gelecek kaygısı var. 

Evrensel'den Onur Ersöz Mercan ile Sinancem Alikoç'un haberi aynen şöyle:

Liseler ve üniversiteler bu yıl da pek çok sorunla açıldı. Tartışmalı eğitim müfredatı, liseye ve üniversiteye giriş sınavının değiştirilmesi gündemin sıcak maddeleri olmaya devam ederken, bu konular üniversitelerde de yoğun olarak tartışılıyor. Konuyla ilgili ODTÜ Emek Gençliği de üniversiteyi bu yıl kazanarak ODTÜ’ye gelmiş hazırlık öğrencileri ile bir anket yaptı. Ankete 300 öğrenci katılırken, öğrenciler lise ve üniversite müfredatından gelecek kaygılarına, parasız eğitim hakkı tartışmalarından üniversite yönetimlerinin işleyiş biçimine kadar bir çok konu hakkında görüşlerini belirtti. 

"Üniversitelerde demokrasi yok"

Anket kapsamında öğrencilerin yüzde 87’si üniversite yönetimlerinin demokratik işlemediğini düşünüyor. Öğrenciler, “Sağlıklı soruşturma yürütülmeden akademisyenler üniversiteden atılıyor. Rektörler seçimle değil, atamayla geliyor” diyor. Bunun yanı sıra öğrencilerin yüzde 90’ı üniversite yönetimlerinde öğrencilerin doğrudan söz hakkı olması gerektiğini düşünüyor. Öğrenciler, üniversitelerin demokratikleşmesi için bunun hayati olduğunu belirtiyor. 

Öğrencilerin yüzde 85'i geleceğinden kaygılı

Öğrencilere “Geleceklerinden ne kadar kaygılısınız?” diye de soruldu ve cevaplarını 1’den 5’e kadar numaralandırmaları istendi. (1= Hiç kaygım yok, 5= Çok kaygılıyım olmak üzere). Verilen cevaplara göre öğrencilerin yüzde 85’i geleceği hakkında ortalamanın üzerinde kaygılı. Biyoloji, Genetik, Fizik ve Tarih gibi temel bölümlerde okuyan öğrenciler kaygılı öğrencilerin başında geliyor. Öğrencilerin yüzde 13’ü “hiç kaygım yok” derken bazı öğrenciler buna gerekçe olarak da şunu gösteriyor: “Hiçbir şey yapamasak da ailemizin işini devam ettiririz”

Müfredatın bilimselliği sorgulanıyor

Son günlerde çokça tartışılan konulardan biri de eğitim müfredatı. Üniversitelerin müfredatlarının bilimsel olduğunu düşünen öğrenci sayısı 125 iken, aksini düşünenlerin sayısı 116. Geri kalanlar ise kararsızlar. Öğrenciler üniversite müfredatlarına hakim olmadıklarını da ekliyor. Lise müfredatı söz konusu olduğunda ise öğrencilerin sadece yüzde 6’sı lise müfredatlarının bilime uygun olduğunu düşünüyor. “Evrim kuramının müfredattan çıkarılması” ve “kadınlara dair müfredatta yer alan cinsiyetçi ifadeler” en çok tepki çeken konulardan. Ayrıca Türkiye’deki eğitim sistemi ve müfredatının öğrencilerin gelişimini olumlu etkilediğini düşünenlerin oranı sadece %20. 

"İhtiyaçlar öğrencinin cebinden çıkıyor"

Yine öğrencilerin yüzde 38’i Türkiye’de parasız eğitim hakkının olduğuna inanmıyor. Öğrenciler bunun bir anayasal hak olmasına rağmen uygulanmadığını düşünüyor. Bir öğrenci hazırlık eğitimi için alması gereken kitapların korsan almasına rağmen 70 liraya mal olduğunu ifade ederken herhangi bir burs alamadığını da ifade ediyor.

Parasız eğitim hakkının fiilen gasp edildiğini belirten başka bir öğrenci ise ne ODTÜ’den ne de KYK’dan yurt çıkmadığını ve 1000 liralık kirayı iki arkadaşıyla bölüşmek durumunda kaldığını ifade ediyor. Türkiye’de parasız eğitim hakkı olduğunu düşünenlerin büyük bir kısmı da bunun yeterli olmadığını ve kısmen sağlandığını ekliyor.