Politika

ANAYASA MAHKEMESİ YENİDEN YAPILANDIRILIYOR TBMM (A.A)

22 Mart 2011 21:45

-ANAYASA MAHKEMESİ YENİDEN YAPILANDIRILIYOR TBMM (A.A) - 22.03.2011 - TBMM Genel Kurulunda, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine başlandı. Tasarının tümü üzerindeki CHP Grubu adına konuşan Mersin Milletvekili İsa Gök, tüm diktatörlüklerde mutlaka ''yargıyı ele geçirme eyleminin olduğunu'' söyledi. ''Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) ele geçirilmesi aşamasının Türkiye'de başarıyla sonuçlandığını'' savunan Gök, bu konuda halka gerçeklerin anlatılmadığını ileri sürdü. Yeni oluşan HSYK'nın yaptığı seçimler sonucunda Yargıtayda kadın üye sayısının yüzde üçün altına düştüğünü belirten Gök, ''Yargıtay tarihinde ilk kez, bu bağımsız olduğu iddia edilen HSYK döneminde bu kadar az kadın üye seçildi. Çünkü kadınların bu toplumda yeri yok'' diye konuştu. Tasarının görüş alınmadan doğrudan Meclise sevk edildiğini öne süren Gök, Anayasa değişikliğinde yer almayan konuların da tasarıda yer bulduğunu savundu. Gök, ''Siz Anayasa Mahkemesini tümüyle siyasetin emrine alırsanız, mahkeme Türk ulusunun değil AKP'nin mahkemesi olur. Bunun ise yargıya yapılacak en büyük ihanet olduğunu söyledik ama dinletemedik'' dedi. Tasarıyla Anayasa Mahkemesinin Anayasal denetim yetkisinin azaltıldığını, diğer yargı kurumlarının kararlarını iptal noktasında yetkisinin genişlediğini ifade eden Gök, ''Neden? Çünkü 2011 seçimleri sonrasında Anayasanın ilk üç maddesine aykırı Anayasa değişikliğinin geleceğini artık sağır sultan duydu. Bunun için'' diye konuştu. Gök, ''Bu tasarı, Anayasaya, hukuk devletine aykırıdır ve önceki kanunla zıtlık içermektedir'' dedi. BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ise ''12 Eylül darbe Anayasası durdukça en iyi mahkeme yasasını, en iyi usulleri çıkarsanız, en iyi yargıçları getirseniz ne olacak?'' diye sordu. Anayasa Mahkemesinin siyasi kararlar verdiğini savunan Kaplan, ''Yüce Divan olarak görev yapan bir mahkemenin başkanının hukukçu olmaması dünyanın neresinde var?'' dedi. Kaplan, ülkeye yapılacak en büyük kötülüklerden birisinin ''güçler ayrılığını güçler birliğine çevirmek'' olduğunu belirterek, ''Eğer samimiyseniz gelin yeni Anayasayı tartışalım'' diye konuştu. -DİKTADAN YANASINIZ''- MHP Konya Milletvekili Faruk Bal da ''9 yıldan beri iktidarda olan AKP; yandaş sermaye, yandaş basın yarattı, devlet memurları içinde militanca hareket eden bir güruh yarattı'' diyerek, iktidarın bu üç alanda yarattığı değeri korumak için Anayasa değişikliği yaptığını savundu. Bal, ''AKP, yüksek yargının eleştirilen ön bahçe, arka bahçe tartışmasında, kendisinden brifing alan bir yargı kurumu yarattı. Hukuk devleti kavramı olduğu gibi çöktü. Başbakan'ın kendisini savcı, anamuhalefet liderinin avukat ilan ettiği bir yargı düzeninin bağımsız ve tarafsız olması düşünülemez'' dedi. ''Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın siyasi partilere ahlak ve erdem dersi vermeye kalkacak kadar haddini aştığını'' ileri süren Bal, ''Anayasanın ilk 3 maddesinin bile değiştirilebileceğini söyleyerek AKP'nin de önünde gitmiştir. Bu Anayasa Mahkemesi Başkanı'na nasıl güveneceğiz? Anayasa Mahkemesinin siyasallaşmış haliyle Türkiyede güçsüz, gücü kontrol edilmeyen bir millet iradesi yaratılmak isteniyor. Kontrolsüz her güç diktadır, zorbadır, hiçbir zaman demokratik toplum değerleriyle bağdaşmaz'' diye konuştu. Tasarıyı eleştiren Bal, şöyle konuştu: ''Dünyada böyle obez bir mahkeme var mı? Siz uzlaşmadan değil, dayatmadan yanasınız. Siz diktadan yanasınız. Siz yandaş medyaya, sermayeye hukuk yaratmak istiyorsunuz. Üstünlerin hukukunu yaratmak için bunları yapıyorsunuz. Bu yaptıklarınızla milletin önüne çıkacaksınız. Tasarı Anayasaya, hukuka, ahlaka hukuk vicdanına aykırıdır. Bu nedenle tümüne karşıyız.'' Bal'ın konuşmasının ardından birleşime bir saat ara verildi.