Gündem

Anayasa Mahkemesi: Yasal örgütlerin faaliyetlerine katılmak terör örgütü üyeliğine delil olamaz

08 Kasım 2019 14:21

Sosyalist Gençlik Derneği (SGD) ve Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nin (ESP) etkinliklerine katılımı, kendisine verilen "terör örgütü üyeliği"nden cezaya delil olarak kullanılan A.U. Anayasa Mahkemesine başvurdu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, ihlal kararı verdi. Kararda, “Yasal bir derneğin faaliyetlerine katılmanın terör örgütü üyeliği suçundan mahkumiyette delil olarak kullanılmasının örgütlenme özgürlüğünün ihlali” olduğu değerlendirilmesi yapıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında başvurucunun da bulunduğu bazı kişiler hakkında 2006’da Marksist Leninist Komünist Parti’ye (MLKP) üye oldukları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında A.U., dört gün gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı. Ağır Ceza Mahkemesi A.U.’nun tutuklanmasına karar verdi. A.U. tarafından temyiz edilen karar Yargıtay tarafından da onandı.

A.U. yasalar çerçevesinde faaliyetlerine devam eden Sosyalist Gençlik Derneği (SDG) ile ilişkisinin ‘terör örgütü’ üyeliği suçundan mahkûmiyetinde delil olarak kullanılması nedeniyle örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin Yüksek Mahkeme’ye başvurdu.

“Başvurucunun örgütlenme özgürlüğü kapsamında kalan eylemlerinin terör örgütü üyeliğinin delili olarak kabul edilmesiyle başvurucunun söz konusu hakkına bir müdahalede bulunulmuştur” denilen AYM kararında, A.U.’nun üyesi olduğu derneğin yasallığının ilk derece mahkemesi tarafından kabul edildiğine yer verildi.

İlk derece mahkemesinin SDG’nin MLKP ile bağlantısını yalnızca bir emniyet raporuna dayandırdığı belirtilen AYM raporunda, “İlk derece mahkemesi kararında bu hususta tatminkâr bir açıklamada bulunmamış, ilgili ve yeterli bir gerekçeye yer vermemiştir” dendi.

Ayrıca kararda ilk derece mahkemesinin, A.U.’nun şikâyete konu eylemlerinin mahkûmiyet hükmünde delil olarak kullanılmasının yeterli bir gerekçe ile göstermediğine de değinildi.

Örgütlenme özgürlüğüne yapılan müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığını bildiren Yüksek Mahkeme, Anayasa’nın 33. maddesinde güvence altına alınan örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.