Gündem

Anayasa Mahkemesi'nin başvurusunu reddettiği Eminağaoğlu: Amacım yargıdaki çelişkiyi göstermekti

Eminağaoğlu, kendisiyle aynı konumda olanların iktidar tarafından yargı ve kamuda görevlendirildiğini belirtti

24 Ekim 2019 11:20

 

BirGün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre 2015 Genel Seçimlerinde CHP’den milletvekili aday adayı olan Eminağaoğlu, aday gösterilmeyince mesleğe dönmek için Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na (HSYK) başvurdu. HSYK, Eminağaoğlu’nun siyasi parti üyeliğinin devam ettiği gerekçesiyle ‘yeniden atanma’ talebini reddetti. Eminağaoğlu’nun mesleğe tekrar kabul edilmesine ilişkin başvurduğu AYM de ‘mahkemeler ile hâkimlerin bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanmasına yönelik meşru amaç karşısında orantısız olmadığı’ ve ‘seçilme hakkının ihlal edilmediği’n hükmetti.

"Aynı konumdakiler, iktidar tarafından gerek yargıda gerekse kamuda görevlendirildi"

AYM başvurusundaki temel amacının bu konudaki çelişkileri ortaya koymak olduğunu aktaran Eminağaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu.

Yargıçların azledilemeyeceklerinin Anayasa’da güvence altına alındığını belirten Eminağaoğlu, “2005 yılından bu yana uygulama bu yolda olmuş, AYM’de kararıyla buna vize vermiştir. Yargıçların gerek aynı görevlerine gerek kamudaki bir başka göreve bile atanmalarına yasal engel olmamasına rağmen, bir başka göreve atanmamaya bile AYM vize vermiştir. AYM hakkımdaki kararı, ‘tarafsız kalınamayacağı ve seçilme hakkı ihlali olmadığı’ yönleriyle almıştır. Tarafımla aynı konumda olanlar, iktidar tarafından gerek yargıda gerekse kamuda görevlendirilmektedir” ifadelerini kullandı.

"AYM bu kararıyla amaçladığım gibi kendi yapısını da tartışmaya açmıştır"

İktidarın uygun görerek yaptığı atamaların denetim dışı kaldığını vurgulayan Eminağaoğlu, “AYM bu kararıyla amaçladığım gibi kendi yapısını da tartışmaya açmıştır. İktidardaki AKP’nin aleyhe işlemleri, gerek bireysel başvuru yoluyla AYM’ye taşınmakta gerekse çoğunluk gücüyle yaptığı yasama işlemleri de yine AYM tarafından denetlenmektedir” ifadelerini kullandı.

"Bir itiraf niteliğinde"

Bu kararla birlikte Danıştay, HSK ve yerel yargıdaki durumunda tartışmaya açıldığını söyleyen Eminağaoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bugün bu kurumlarda önceden parti üyesi olan, il başkanı olan, bakan yardımcısı olan, hatta dinsel görüşünü yansıtan başörtülü kişiler görev yapmaktadır. Görevim sırasında AKP’nin hem lehine hem de aleyhine, CHP’nin aleyhine yaptığım işlemler, dolayısıyla her olayda herkese hukuk anlayışı içinde hareket ettiğim kamuoyunun bilgisindedir. AYM’nin yapısından başlaması ve yargının her aşamasının iktidarın etkisinden kurtarılması adımı atılarak gerçekleştirilmesini bir itiraf niteliğinde açıkça ortaya koymaktadır.”