Yaşam

Anayasa Mahkemesi de 'Zorunlu olmadıkça sezaryen yok' dedi

CHP'nin iptal başvurusunu reddeden Anayasa Mahkemesi, tıbbi zorunluluk olmadıkça sezaryen doğum gerçekleştirilememesi hükmünün Anayasa'ya uygun olduğuna hükmetti

04 Ekim 2013 17:33

 

Anayasa Mahkemesi, doğumun, sadece tıbbi zorunluluk halinde sezaryenle yaptırılabileceğine ilişkin kanun hükmünün iptal istemini reddetti.

CHP , 6354 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

 

‘Anayasa’ya uygundur’ denildi

 

Başvuruyu esastan inceleyen Yüksek Mahkeme, 6354 sayılı Kanun'un 1. Maddesiyle 1593 sayılı umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 153. maddesine eklenen, "Gebe veya rahmindeki bebek için tıbbi zorunluluk bulunması halinde doğum, sezaryen ameliyatı ile yaptırılabilir" şeklindeki fıkrayı Anayasa'ya uygun buldu.

 

‘Bakanlık hastaneleri tıp fakültelerine açılamayacak’

 

Profesör ve doçentlerin Sağlık Bakanlığı hastanelerinde sözleşmeli öğretim üyesi olarak çalışmalarına, Sağlık Bakanlığı hastanelerinin tıp fakültelerinin kullanımına açılmasına imkan tanıyan düzenlemelerin iptal istemleri de reddedildi.

Aile hekimlerinin nöbet tutmasına ilişkin hükümleri düzenleyen, sözleşmeli olarak Bakanlıkta görevli tabip, diş tabibi ve eczacıların, üst yönetici olarak görevlendirilmesine ve sağllık meslek lisesi mezunlarının 2017'ye kadar hemşire olarak çalışmalarına imkan tanıyan hükümler de Anayasa'ya aykırı bulunmadı.