Ekonomi

ALKOLLÜ İÇKİ UYARI TEBLİĞİ ANKARA (A.A)

09 Nisan 2011 13:24

-ALKOLLÜ İÇKİ UYARI TEBLİĞİ ANKARA (A.A) - 09.04.2011 - Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK), 18 yaşını doldurmayanlara alkollü içkilerin satış ve sunumunun yapılamayacağına ilişkin uyarı yazılarının şekil ve içeriğini belirledi. TAPDK'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğine göre, uyarı yazıları asgari A4 boyutunda, beyaz zeminde, yasal uyarı yazısı sürekli ve kalıcı olmak kaydıyla kağıt veya süreklilik arz eden uygun bir materyal üzerinde yer alacak. Uyarı yazısının köşeleri oval kırmızı renkli çerçeve ile çerçevelenecek. Baskı yapılan alanın üstte kalan yüzde 25'lik kısmında siyah renkli ''18'' ibaresi ile bu ibarenin altında büyük harflerle yazılmış ''yaş altı'' ibaresinin ortasından, soldan sağa doğru çapraz şekilde bir kırmızı çubuk geçen kırmızı renkli bir daire içerisinde, kapalı bulunduğu grafikten oluşan 18 yaş altına satış yapılamaz sembolü bulunacak. Uyarı yazısında en az 2 santimetre büyüklüğünde kırmızı renkli büyük harflerle yazılan ''yasal uyarı'' ibaresi ile siyah renkli büyük harflerle yazılan ''18 yaşını doldurmayanlara alkollü içkilerin satışı veya sunumu yapılamaz. Yapanlar hakkında yasal işlem uygulanır'' ibaresi yer alacak. Yazı, italik olmayan ve Haettenschweiler yazı karakteri kullanılarak Türkçe yazılacak ve uyarı, başka işaret, ibare içermeyecek. TAPDK Tebliğine göre, kırmızı renk kullanılması gereken yerlerde bayrak kırmızı kullanılacak ve alkollü içkilerin satışının yapıldığı yerlerde asılması zorunlu yasal uyarılarda belirlenen şekil ve içeriğe uyulması zorunlu olacak. Yasal uyarılar, yukarıdaki şartlara uygun olmak kaydıyla, baskı, çıkartma ve yapıştırma gibi usullerle uygulanabilecek. Bu arada Kültür ve Turizm Bakanlığından ve diğer kurumlardan işletme belgesi almış turistik amaçlı ve benzeri tesisler ile havaalanları gibi yabancıların yoğun olarak alışveriş yaptığı iş yerlerine, Türkçe uyarılara ilave olarak yine Kurumun belirlediği en çok konuşulan yabancı dillerdeki uyarılar da asılabilecek.