Yaşam

ALES sona erdi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sona erdi.

19 Aralık 2010 02:00

T24 - Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sona erdi.


Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen ALES, aday sayısı 600'ün altında olan illerde yapılmadı. Bu illerdeki adaylar yakın illerde sınava girdi.


Türkiye'de 63 il merkezi ile Lefkoşa ve Bişkek'te düzenlenen sınav, 180 dakika sürdü.


ALES'e, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için ALES'e girmek gerekiyor.


Türkiye'de bir lisansüstü eğitimi programında öğrenim görmek isteyenlerin de ALES'e katılması koşulu bulunuyor.


Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek adaylar da sonuçları kullanılacağı için bu sınava giriyor.


Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55, lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70 puan almaları gerekiyor.


Yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerli olan sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesinde duyurulacak.