Yaşam

ALES BAŞLADI ANKARA (A.A)

19 Aralık 2010 12:18

-ALES BAŞLADI ANKARA (A.A) - 19.12.2010 - Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başladı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) düzenlenen ALES, aday sayısı 600'ün altında olan illerde yapılmıyor. Bu illerdeki adaylar yakın illerde sınava giriyor. Sınav Türkiye'de 63 il merkezi ile Lefkoşa ve Bişkek'te düzenleniyor. Sınav, 180 dakika sürecek.  ALES'e, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için ALES'e girmek gerekiyor. Türkiye'deki lisansüstü eğitimi programlarında öğrenim görmek isteyenlerin de ALES'e katılması koşulu bulunuyor. Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de bu sınavın sonuçları kullanılıyor.   Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir test uygulanacak ve adaylar toplamda 150 soru cevaplayacak. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55, lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70 puan almaları gerekiyor. Yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerli olan sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesinde duyurulacak.