Gündem

Aktivistler ve araştırmacılar "sağ popülizmin yükselişini" konuşacak

14 Kasım 2019 11:44

Heinrich Böll Stıftung Derneği Türkiye Temsilciliği, sağ popülist hareketlerle farklı düzeylerde mücadele eden aktivistleri ve araştırmacıları buluşturarak sağ popülizmin yükselişini konuşacak.

Taksim Nippon Hotel’de gerçekleşecek konferansta sağ popülizmin yükseliş nedenleri ve demokratik rejimler üzerindeki etkilerinin yanı sıra, sosyal hareketlerin önüne koyduğu sorunlar ve tehditler tartışılacak. Konferansta farklı uluslararası deneyimler bir araya getirilerek küresel bir olgu olan popülizm üzerine karşılaştırmalı bir tartışma zemini sunulacak.

Ayrıca hem konuya ilgi duyan araştırmacıları hem de sağ popülist hareketlerle farklı düzeylerde mücadele eden aktivistleri buluşturarak; hukukun üstünlüğünü, denge ve fren mekanizmalarını, bağımsız sivil toplumu, bireysel ve sosyal hakları ve çoğulculuğu aşındıran otoriter pratikler ve kurumsal düzenlemeler karşısında hangi siyasal ve toplumsal kapasitelerin harekete geçirilebileceğini tartışabileceğimiz bir platform sunacak.

Konferansın soruları

Konferans şu soruları merkezine alacak:

  1. “Popülizm” kavramından tam olarak ne anlıyoruz ve bu olguyu nasıl inceleyebiliriz?
  2. Popülist hareketlerin ortaya çıkışında hangi toplumsal ve siyasal koşullar belirleyicidir?
  3. Günümüzde “halk” adına hangi politikalar öneriliyor veya uygulanıyor ve bu politikalar hangi stratejilerle meşrulaştırılıyor?      
  4. Popülist hareketlerin yükselişi demokrasi açısından ne anlama geliyor?
  5. Günümüz dünyasında liberal demokrasinin krizi ile popülizmin yükselişi arasındaki ilişki nedir? Demokrasi popülizmin üstesinden gelebilir mi?
  6. Sağ-popülizm ile faşizm arasındaki bağlantılar nelerdir?
  7. Sağ popülist hareketlerin otoriter siyasal ve kurumsal düzenlemelerine karşı nasıl mücadele edilebilir?
  8. Sağ popülizmin yükselişine başarıyla karşı koyabilen kampanyaları/hareketlerin/siyasal oluşumların örnekleri nelerdir? Bunların başarılarının arkasındaki unsurlar neler olmuştur? Bu deneyimler farklı coğrafyalarda ve toplumlarda yeniden üretilebilir mi?

Konferans programı şöyle:

15 Kasım Cuma

09.30-09.45: Kayıt

09.45-09.50: Açılış Konuşması: Kristian Brakel, Heinrich Böll Stiftung Derneği

10.00-12.00: I. Oturum: Tarihsel Popülizmler ve Günümüz Sağ Popülizmi: Genel Bir Tanım Mümkün mü?

Panagiotis Sotiris, “Popülizmden” Tam Olarak Ne Anlıyoruz ve Nasıl Analiz Edebiliriz?

Evren Balta, Çözülen Uluslararası Düzen ve Popülist Yönetişim

Ersin Kalaycıoğlu, Demokrasinin Krizi ve Popülizmin Küresel Yükselişi

Moderator: Haldun Gülalp

12.30-13.30: Öğle Yemeği

13.30-15.30: II. Oturum: Konjonktür ve Günümüzde Avrupa ve ABD’de Popülizmin Cazibesi

Lawrence Rosenthal, Çay Partisi’nden Trump’a: Yeni Amerikan Sağı ve Popülizm

Saygun Gökarıksel, Polonya’da Otoriter Popülizm: Bir Sosyal Mücadele Alanı Olarak Devletten Tasfiyeler

Manès Weisskircher, Batı Avrupa’da popülizmi çekici kılan/kılmayan nedir/ne değildir?

Moderator: Umut Türem

15.30-16.00: Çay-Kahve Arası

16.00-18.00: III. Panel: İktidardaki Sağ Popülizm ve Yeni Rejimler: Çevre Ülkelerden Bir Bakış

Edit Zgut, Visegrad ülkelerinde sağ popülizmin gücü ve sınırları

İsmet Akça, AKP’nin Otoriter ve Popülist Rejim İnşası ve Çelişkileri

Richa Singh, Modi’nin Milliyetçiliğe ve Dine Dayalı Popülizmi: Hindistan’da Etnik ve Dini Azınlıklara Yönelik Şiddet ve Karşı Mücadeleler

Moderator: Barış Alp Özden

16 Kasım Cumartesi

10.00-12.00: Panel IV: Sağ Popülizmin Yükselişine Siyasetin Tepkisi

Gökçe Gökçen, CHP

Filiz Kerestecioğlu, HDP

Evelyne Huytebroeck, Avrupa Yeşiller Partisi

Moderator: Kristian Brakel

12.00-13.00: Öğle Yemeği

13.00- 15.00: Tartışma: Sağ Popülizme Karşı Direniş ve Sosyal Hareketler

Andrew Firmin, Sivil Topluma Yönelik Küresel Saldırıya Karşı Koyma Stratejileri

Aylime Aslı Demir, Öngörülemez zamanlar: Türkiye'de siyaseti Queerlemek!

Dunya Ballout, Kleiner 5

Yeşim Dinçer, Türkiye’de Feminist Hareket

Yüksel Taşkın, Bundan Sonra Ne Yapmalı?

Moderatör: Edgar Şar