Politika

AKP'liler isimleri okunmadan oy kabinlerinin önüne yığıldı; CHP'li Purçu tepki gösterdi!

"Pusula vermeyin arkadaşlar. İsim okumadım ben, isim okumadım"

10 Ocak 2017 14:01

TBMM Genel Kurulu'nda bazı AKP milletvekillerinin anayasa değişikliği tekilfinin geneli üzerindeki oylamada açık oy kullanması tutanaklara da yansıdı. Tutanaklarda, AKP milletvekillerinin isimleri okunmadan oy kullanma kabinlerinin önüne yığıldıkları anlaşılıyor. CHP’nin Başkanlık Divanı'nda görev yapan katip üyesi Özcan Purçu, "Ya böyle olur mu kardeşim ya! İsim okumadık arkadaşlar. İsim okunmamıştır arkadaşlar. Bekleyin, herkes beklesin. Pusula vermeyin arkadaşlar. İsim okumadım ben, isim okumadım" diye tepki gösterdi.

CHP'li Yarkadaş: Tuncay Özkan, aynı kabinde 3 AKP'liyi görünce isyan etti

338 kabul oyunun çıktığı oylama anı tutanaklara  şöyle yansıdı:

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yığılma yapmayalım lütfen, daha okumadık.

Bildiğiniz üzere bu pullardan beyaz olanı kabul, kırmızı olanı ret, yeşil olanı ise çekimser oyu ifade etmektedir. Oyunu kullanacak sayın üye adını ad defterine işaretlettikten ve kâtip üyeden üç yuvarlak pul ile oylamaya özel bastırılan mühürlü zarfı aldıktan sonra kapalı oy verme yerine girecek, oy olarak kullanacağı pulu burada zarfın içerisine koyacak, diğer iki pulu ise ıskarta kutusuna atacaktır. Bilahare oy verme yerinden çıkacak olan üye oy pulunun bulunduğu zarfı Başkanlık Divanı Kürsüsünün önüne konulan oy kutusuna atacaktır. Oylamada adı okunmayan milletvekilline pul ve zarf verilmeyecektir.

Sayın milletvekilleri, kabinlerin önünü işgal etmiyoruz. Kürsünün önünü de boşaltalım. Kabinin önü de boşalmış vaziyette.

Şimdi sayın milletvekilleri, gizli oylamaya Adana ilinden başlıyoruz.

(Oyların toplanmasına başlandı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, kürsünün önünü boşaltalım. Lütfen…

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Açık oylama mı yapılıyor Sayın Başkan?

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gizli oylama yapılıyor, gizli oylama usulüne dikkat ediliyor.

CEYHUN İRGİL (Bursa) - Nasıl gizli oylama bu ya, açıp gösterdi oyunu.

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) - Göstererek oy mu atılır ya?

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Erzincan Milletvekili Serkan Bayram oyunu göstererek atıyor.

(Kürsü önünde toplanmalar)

BAŞKAN - Lütfen burayı boşaltalım, herkes yerine geçsin.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

CEYHUN İRGİL (Bursa) - Yazıklar olsun! Bir de "Gizli oylama" diyorsunuz açık oylama yapıyorsunuz.

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - O zaman siz de açık oylama yapın!

(Kürsü önünde toplanmalar)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yerinize geçin; buyurun.

Buyurun sayın milletvekilleri, yerinize geçin. Kusura bakmayın... Oylama devam ediyor.

Buyurun arkadaşlar, okuyun.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) - Yapmayın! Bari İç Tüzük'e uyun! Kurallara uyun ya!

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Erzincan Milletvekili Serkan Bayram oyunu göstererek atıyor; böyle bir oylama olur mu?

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar ) - Nerede kaldı gizli oylama?

(Oyların toplanmasına devam edildi)

BAŞKAN - Evet, kabine girerek oylarımızı kullanıyoruz sayın milletvekilleri.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şu oylama kabininin ve kürsünün önünü boşaltalım lütfen.

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Kendi milletvekillerine güvenmiyor AKP!

(Oyların toplanmasına devam edildi)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen şurayı boşaltalım, kabine girerek oylarımızı kullanalım gizli oylamaya riayet edilerek.

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) - Kendi milletvekillerine güvenmiyorlar ya! Kendi arkadaşlarına güvenmiyorlar açık oy attırıyorlar!

(Oyların toplanmasına devam edildi)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri…

(Kürsü önünde toplanmalar)

BAŞKAN - Sayın Gök, lütfen arkadaşlarınıza bakın, şu hâl gizliliğe aykırı. Kamerayla mı tespit ediyorsunuz? Böyle bir şey olur mu?

Sayın milletvekilleri…

(Oyların toplanmasına devam edildi)

BAŞKAN - Arkadaşlar, oylama gizlidir. Burada siz…

(Kürsü önünde toplanmalar)

BAŞKAN - Buyurun lütfen, kürsünün önünü boşaltalım.

Sayın milletvekilleri, idare amirleri ve kâtip üyeler dışında kürsünün önünde kimse olmayacak.

 (Oyların toplanmasına devam edildi)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ya, böyle olur mu?

(Kürsü önünde toplanmalar)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şuranın önünde idare amirleri ve kâtip üyeler dışında kimse kalmasın.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sayın Başkan, oylamayı durdur ya! İnmeden başladılar ya.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, buyurun, devam edelim. Şurayı boşaltalım.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Oylamayı durdurun Başkan, böyle oylama olmaz.

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) - Bu şekilde olmaz, usul yanlış. Ya, adam açıyor, göstererek atıyor ya.

CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) - Başkan, müdahale ediyor ya. Odaya girdi, müdahale etti.

BAŞKAN - Sizin orada ne işiniz var? Ne demek "Müdahale etti." ya?

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Ayıp, rezalet!

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) - Ayıp ya!

BAŞKAN - Buyurun.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

(Kürsü önünde toplanmalar)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri… Sayın milletvekilleri… Burada idare amiri ve kâtip üyeler dışında kimse kalmayacak.

CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) - Odaya girdi ve müdahale etti, odaya girdi ve müdahale etti Başkan.

BAŞKAN - Siz de müdahale ediyorsunuz. Ne işiniz var burada? Oyunuzu kullanın.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Rezalet!

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Yazıklar olsun!

BAŞKAN - Lütfen oyunuzu kullanın.

(Kürsü önünde toplanmalar)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, idare amirleri ve kâtip üyeler dışında kimse kalmasın burada.

CEYHUN İRGİL (Bursa) - Hayatınızda bir gün kanuna uyun, bir tane yasaya uyun!

Sen kime gösteriyorsun, Cumhurbaşkanına gösteriyorsun! Halka saygısızlık!

(Kürsü önünde toplanmalar)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen şurayı boşaltalım.

(Kürsü önünde toplanmalar)

CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) - Başkan bu şartlarda olmaz.

BAŞKAN - Sayın kâtip üyeler şu anda vermiyorsunuz. Sayın kâtip üyeler vermiyorsunuz. Şu anda durduruyorum ve şurayı boşaltıyorum. Şurayı boşaltın önce.

(Kürsü önünde toplanmalar)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Oylamayı durdurun Başkan.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri… Kâtip üyeler şimdi vermiyorsunuz. Şurayı boşaltana kadar durduruyorum.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

KÂTİP ÜYE ÖZCAN PURÇU (İzmir) - İsim okunmuyor arkadaşlar, niye kullanıyorsunuz?

BAŞKAN - İdare amirleri ve kâtip üyeler dışında kimse kalmasın.

KÂTİP ÜYE ÖZCAN PURÇU (İzmir) - Ya böyle olur mu kardeşim ya! İsim okumadık arkadaşlar. İsim okunmamıştır arkadaşlar. İzmir'in yarısında kaldık. Bekleyin, herkes beklesin. Pusula vermeyin arkadaşlar. İsim okumadım ben, isim okumadım.

(Kürsü önünde toplanmalar)

BAŞKAN - Evet, sayın milletvekilleri burayı boşaltalım, boşaltalım. Evet, sayın milletvekilleri boşaltıyoruz burayı, boşaltıyoruz. Sayın milletvekilleri boşaltıyoruz kürsü önünü lütfen.

CEYHUN İRGİL (Bursa) - Millet iradesine bu kadar saygısızlık olmaz.

BAŞKAN - İdare amirleri ve kâtip üyeler dışında kimse kalmasın buralarda.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri…

Sayın Özkoç, idare amiri ve kâtip üyeler dışında kimse kalmasın burada.

Sayın Havutça, kabinin önünü de boşaltım. Sizin orada ne işiniz var? Sayın Havutça, sizin orada ne işiniz var? Lütfen, boşaltalım kabinin önünü.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

BAŞKAN - Evet, sayın milletvekilleri, boşaltıyoruz burayı.