Gündem

AKP ve MHP anayasa değişikliğinde anlaştı; bundan sonra ne olacak?

Başbakanın ‘detay’ dediği başlıklar neler?

02 Aralık 2016 00:03

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında ‘Başkanlık’ modelinde olumlu biten görüşmenin ardından izlenecek yol da şekilleniyor. TBMM Başkanlığı’na sunulmadan önceki bir haftalık süreç her iki parti açısından önem taşıyor. 

 

Anayasa 101’in son fıkrası 

 

AKP ve MHP kanadı öncelikli olarak ortak bir Anayasa taslak metin çıkaracak. Binali Yıldırım’ın basın toplantısında açıkladığı Anayasa’nın Cumhurbaşkanı’nın ‘Nitelikleri ve Tarafsızlığını’ düzenleyen 101. Maddede düzenleme yapılması bekleniyor. Maddenin son fıkrasında yer alan ‘Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer’ ibaresinin metinden çıkarılması bekleniyor. Ancak, bazı pürüzlü noktaların nasıl aşılacağı merak ediliyor.

 

Başbakanın ‘detay’ dediği başlıklar neler? 

 

Başbakan Binali Yıldırım’ın basın toplantısında ‘ Cumhurbaşkanının Partisinin Genel Başkanlığına ‘ ilişkin ikinci kez yinelenen soruya verdiği ‘arkadaşlar onlar detay’ sözleri uzlaşmanın tam sağlandığı anlamını şimdilik taşımıyor.

Cumhurbaşkanı'nın Yüce Divan'a sevk, Cumhurbaşkanı'nın KHK çıkarma yetkisi, Cumhurbaşkanı'nın Meclis'i feshetmesi halinde kendisinin de görevinin sonlanması konuları pürüzlü noktalar arasında sayılıyor. MHP’nin Yüce Divan'a sevkin Cumhurbaşkanlığı görevini sonlandırmasından yana tavır aldığı, AKP’nin ise Yüce Divan'da aklanıp gelirse o zaman görevin sonlanmış olmasının mağduriyet yaratacağını düşündüğü belirtiliyor.

MHP, AKP’nin Cumhurbaşkanı'nın KHK çıkarma yetkisinin Meclis'i işlevsiz hale getireceği ve çatışma alanı oluşturacağı düşüncesinde. Cumhurbaşkanı'nın kanunları veto etme yetkisinde MHP’nin, mevcut düzenlemenin aynen korunması ve Meclis'in geri gönderilen bir yasayı yeniden benimsemesi halinde Cumhurbaşkanı'nın onaylaması gerekliliği üzerinde duruyor. Anayasa değişiklik teklifindeki düzenlemelerde Yüce Divan'a sevk, Cumhurbaşkanı'nın görevinin sonlanması gibi düzenlemelere yönelik "şartlar" ve "oy nisapları" da henüz netlik kazanmayan noktalar. 

 

Genel Kurul görüşmeleri yeni yılda 

 

AKP ve MHP kanadında her şeyin yolunda gitmesi durumunda yani ortak bir metinde mutabakat sağlanması durumunda süreç TBMM’ye doğru çevrilecek. AKP’nin Anayasa değişiklik teklifini 184 imzayla tek başına verebileceği konuşuluyor. Anayasa Komisyonu’nda teklif görüşmelerinin uzun süreceğine dikkat çekilirken, Genel Kurul aşamasının ise 20 Marttan önce olmayacağı yönünde tahminleri yapılıyor.

Anayasa 175. Maddesine göre, Anayasa değişikliği önerileri TBMM Genel Kurulu'nda iki kez görüşülüyor. Önerinin kabul edilmesi, meclis üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun (330) gizli oyu ile gerçekleşiyor. Meclis üye tamsayısının beşte üçü (330) ile veya üçte ikisinden (367) az oyla kabul edilen anayasa değişiklikleri hakkındaki kanun Cumhurbaşkanı tarafından TBMM’ye iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanıyor. 60 gün içerisinde referanduma gidilecek.