Gündem

AKP'nin geri çektiği yasa değişikliğinin ucu bakanlara mı değiyor?

"Kamping ve günü birlik turizm tesis alanı yatırımcıları kimler?"

04 Temmuz 2019 11:53

Dün TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan Genel Kurul’da Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü. Teklifin görüşmeleri sırasında soru-cevap bölümünde söz alan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, kamping alanı ve günübirlik tesislere ilişkin 19. maddeyle ilgili olarak, “Madde adrese teslimdir” çıkışında bulundu. Bunun üzerine toplantıda 19. madde AKP'lilerin oylarıyla geri çekildi. Kulislerde işin ucunun bakanlara ulaşmasından endişe edildiği, bu yüzden 19. maddenin metinden çıkarıldığı belirtiliyor.

İktidar kanadının hazırladığı tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi dün gece TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilirken, yasa teklifinin görüşmeleri sırasında Meclis tarihinde bir ilk yaşandı. CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal’ın “Kamping ve günü birlik turizm tesis alanı yatırımcıları kimler?”, “Madde adrese teslimdir”, “Bu işletmelerin isimlerini söylemeniz bir devlet sırrı mı?” şeklindeki tepkisi ve soruları üzerine teklifin 19. Maddesi, AKP milletvekillerinin verdiği önergeyle metinden çıkarıldı.

AKP’li komisyon başkanı, topu bakanlığa attı

CHP’li Tanal’a cevap veren TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Tahir Akyürek, “Arkadaşlarının verdiği bilgiyle 32 tesisten bahsedildiğini, kanun kapsamına 8 yatırımcının girdiğinin ilk etapta tespit edildiğini, bu konuda Bakanlıkça detaylar incelenip yazılı olarak da bilgi verileceğini” söyledi.

CHP’li Tanal ise “Yatırımcıların listesini paylaşır mısınız?” diyerek ısrarını sürdürdü. Akyürek, şu anda yatırımcıların listesini paylaşamayacaklarını dile getirdi. İlerleyen dakikalarda tekrar Mahmut Tanal’ın talebine değinen AKP’li Komisyon Başkanı Tahir Akyürek, “Sayın Tanal'ın isimleri sorması, kaç tesis yararlanıyor, bunlar hangileridir, kapsama neler giriyor? Bunlarla ilgili teknik konuları bakanlığa ileteceğimizi kastettik” ifadelerini kullandı.

"İsimler devlet sırrı mı?"

Bu sefer de ismi geçtiği gerekçesiyle söz alan CHP’li vekil Tanal, “Sayın Başkanın arkasında bakanlığın bürokratları oturuyor, teknik kadro arkada. Yani ‘Efendim, bunu bakanlığa soracağız’ demek topu taca atmaktır. Yani buradaki 19'uncu madde adrese teslimdir. Bana bu işletmelerin isimlerini söylemeniz bir devlet sırrı mı? Bürokratlarınıza sorun isimleri versin ama bunu vermiyorsunuz” şeklinde Akyürek’e ve 19. maddenin içeriğine tepki gösterdi.

Madde AKP'nin önergesiyle metinden çıkarıldı

AKP milletvekilleri Recep Özel, Mehmet Doğan Kubat, Tülay Kaynarca, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Cemil Yaman’ın imzasını taşıyan önergeyle, 19. Madde, kanun teklif metninden çıkarıldı. Böylece kanun teklifi, 19. madde elenerek Genel Kurul’da kabul edildi.

Kulislerde, Tanal’ın ulaştığı bilgilerden, işin ucunun turizm sektöründe yatırımları bulunan bazı bakanlara, iktidar yetkililerine ulaşabileceğinden, kamuoyundan yeni bir tartışmanın alevlenmesinden endişe edildiği, bu yüzden apar topar önerge hazırlanarak maddenin iptal edildiği iddia edildi.

CHP’li Tanal'ın sorusu üzerine AKP'nin vazgeçtiği 19. maddenin içeriği nedir?

4706 sayılı Kanunun geçici 23’üncü maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Ancak, kampingler ve günübirlik tesislerin uzatılan süreler dahil toplam süreleri yeni sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren yirmi yılı geçemez. Bu hüküm, bu cümleyi ihdas eden maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce süresi içerisinde adı geçen Bakanlıklara başvuran ancak işlemi henüz sonuçlanmayan kampingler ve günübirlik tesisler hakkında da uygulanır.”

CHP’li Tanal'ın 19. madde çıkışı ve komisyon başkanının cevabı Meclis tutanaklarına böyle yansıdı

TBMM BAŞKANVEKİLİ CELAL ADAN: Şimdi, on beş dakika süreyle soru-cevap işlemi yapılacaktır. Bu sürenin yarısı sorulara yarısı cevaplara ayrılacaktır.

Sayın Tanal…

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Madde 19: Bu kamping ve günübirlik tesisler. Kaç tane böyle kamping var? Kaç tane böyle günübirlik var? Bu kamping ve bu günübirlik tesisleri kimler kullanıyor? Bize bunun fizibilite raporunu verir misiniz? Yoksa bu, birilerine şahsi olarak, adrese teslim, kamping ve günübirlik…

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI TAHİR AKYÜREK (Konya) - Teşekkür ederiz Sayın Başkan.

Kamping ve günübirlik tesislerle ilgili sorusu oldu Sayın Tanal'ın. Şu anda tespit ettiğimiz -arkadaşlarımızın verdiği bilgi- 32 tesisten bahsediliyor bu konuda, kanun kapsamına 8 yatırımcının girdiği ilk etapta tespit edilen. Bu konuda Bakanlıkça detaylar incelenip yazılı olarak da bilgi verilecek.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Yatırımcıların listesini paylaşır mısınız efendim?

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI TAHİR AKYÜREK (Konya) - Yani şu anda yatırımcılar listesini biz paylaşamıyoruz ama Bakanlıkça bu konuda sorunuz üzerine yazılı olarak cevap verilecek.

(İlerleyen dakikalarda) BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI TAHİR AKYÜREK (Konya) - 
Tabii, yasama, yürütme ayrığı yasama yürütme düşmanlığı karşıtlığı anlamına gelmiyor. Kastettiğimiz şey bakanlıkla ilgili hususlarda, teknik düzenlemelerde bakanlığa konuyu ileteceğimizdir. Mesela Sayın Tanal'ın isimleri sorması, kaç tesis yararlanıyor, bunlar hangileridir, kapsama neler giriyor? Bunlarla ilgili teknik konuları bakanlığa ileteceğimizi kastettik.

Teşekkür ediyorum.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sayın Başkanım, benim adım geçtiği için.

BAŞKAN - Tanal, bir şey söylemedi.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Hemen söyleyeceğim. Sayın Başkanın arkasında bakanlığın bürokratları oturuyor, teknik kadro arkada. Yani "Efendim, bunu bakanlığa soracağız." demek topu taca atmaktır. Yani buradaki 19'uncu madde adrese teslimdir. Bana bu işletmelerin isimlerini söylemeniz bir devlet sırrı mı? Bürokratlarınıza sorun isimleri versin ama bunu vermiyorsunuz.

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı) - "Cevap vereceğiz." diyor.