Politika

AKP düşüyor, muhalefet yükseliyor

Son yapılan kamuoyu araştırmasına göre AKP'nin oyları hızla düşerken, CHP ve MHP'nin oyları ise aynı oranla yükseliyor

12 Eylül 2008 03:00


Sonar Araştırma A.Ş.’nin Eylül ayı içinde yaptığı kamuoyu yoklamasına göre, AKP’nin oylarında 22 Temmuz 2007 seçimleri baz alındığında ciddi bir gerileme olduğu görülürken, muhalefet partileri CHP ile MHP’nin oylarında da yükselme olduğu belirlendi.
Kamuoyu yoklamasında halkın büyük ölümü ekonominin gidişatına olumsuz bakarken, AKP Hükümeti’ni de başarısız buldu. Ankette katılanların yüzde 31.81 Deniz Feneri Davası’nın Başbakanlık ile ilgisi bulunduğuna inanıyor. Bu konuda görüşü olmayanların oranı yüzde 48.41 olurken, Başbakanlık ile ilgisi bulunmadığı görüşünü bildirenlerin oranı da yüzde 19.78 de kaldı.


AKP'nin rolü gittikçe azalıyor

Sonar Araştırma A.Ş.’nin Eylül ayı araştırması, "yüz yüze anket yöntemi" kullanılarak gerçekleştirildi. Araştırma, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Kars, Kayseri, Malatya, Mersin, Muğla, Samsun, Trabzon ve Zonguldak illerinde yapıldı. 22 il, 22 ilçe ve 36 köyde gerçekleştirilen anketlerin, yüzde 34’ü kır özelliği taşıyan ilçe ve köy merkezlerinde yapıldı. Saha çalışması 1-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Çalışma, farklı sosyo–ekonomik ve sosyo–demografik gruba mensup kişilerden, yaş, cinsiyet ve ilçe/belde kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçilmiş 2,927 kişi ile görüşülerek yapıldı. Sonar’ın yaptığı kamuoyu araştırma sonuçları şöyle:

AKP YÜZDE 35, CHP YÜZDE 24

Ankette, “bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?” sorusuna verilen yanıtlar:
AKP: 32.12, CHP: 22.33, MHP: 14.12. DTP: 6.19, SP: 4.03, GP:3.60, DP: 2.34, BBP: 2.05, DSP:1.55 Diğerleri: 1.87 Kararsızlar: 9.79
Kararsızların orantısal dağıtımı ile ortaya çıkan oy tablosu ise şöyle :

AKP: 35.61, CHP: 24.75, MHP: 15.65, DTP: 6.87, SP: 4.47, GP: 3.99, DP: 2.59, BBP: 2.28, DSP: 1.72, :Diğer :2.08

AKP GERİLİYOR, CHP VE MHP’DE YÜKSELİŞ GÖRÜLÜYOR

Araştırma, 22 Temmuz 2007’den genel seçimlerine göre AKP’nin oy oranında erime, diğer partilerin ise oy oranlarında yükselmeyi ortaya koyuyor. 22 Temmuz’da yüzde 46.6 oy alan AKP’nin, SONAR’ın Kasım 2007, Mart ve Eylül 2008 tarihlerinde yaptığı kamuoyu araştırmasında oylarında gerileme olduğunu da ortaya koyuyor. Buna göre, 22 Temmuz’da 46.6 oyu olan AKP’nin oyları, Kasım 2007’de yapılan kamuoyu yoklamasında yüzde 49,7’ye yükselirken, bu oran Mart 2007'de yüzde 39,4’e, Eylül 2008’de de 35,6’ya geriledi.

Araştırma CHP ve MHP’nin oylarında da artış olduğunu gösteriyor. Buna göre, 22 Temmuz’da yüzde 20,9 oy alan CHP’nin, Kasım 2007’de yüzde 18,6’ye gerilediği, ancak Mart 2008’de 22,6’ya, Eylül 2008’de de yüzde 24,8 yükseldiği görülüyor. MHP’de de, 22 Temmuz’da 14,3 olan oy oranı, Kasım 2007’de 14,2’ye 0,1 puanla gerilirken, Mart 2008’de 16,2’ye, Eylül 2008’de de 15,7’ye yükseldi.

EKONOMİK BULGULAR KAYGI VERİCİ

SONAR’ın kamuoyu yoklamasında, AKP Hükümeti’ni başarılı bulanların oranı yüzde 29,11 olarak belirlendi. Başarısız bulanların oranı yüzde 51,89 olurken, AKP’nin Hükümetteki başarısı konusunda fikri bulunmayanların oranı da yüzde 19 da kaldı. Açıklanan enflasyon rakamlarına araştırmada inananların oranı yüzde 22,61 olurken, inanmayanların oranı da yüzde 64,99 olarak belirlendi. Bu konuda fikri olmayanların oranı ise yüzde 12,40 oranında kaldı.

Araştırmada, “Ekonominin gidişatını nasıl görüyorsunuz” soruna ise verilen yanıtlar şöyle: Olumsuz : 69,39, Olumlu: 19,61, Fikrim Yok: 11.00

"Ekonomik gidilatla ilgili öngördüğünüz durum satın alma davranışınızı nasıl etkiliyor" sorusuna ise, katılımcıların yüzde 17,05 olumlu görüş bildirirken, olumsuz görüş bildirenlerin oranı ise 66,31 olarak belirlendi. "Fark etmiyor" diyenlerin oranı yüzde 8,99 da kalırken, fikir beyan etmeyenlerin oranı da yüzde 7,65 olarak belirlendi.

"Önümüzdeki iki yılı düşündüğünüzde ailenizinin ekonomik durumunu nasıl anlatırsınız" şeklindeki soruya "daha iyi olacak" diyenlerin oranı 10,22, "değişmeyecek" yanıtını verenlerin oranı da 17,01 olarak belirlendi. "Daha kötü olacak" yanıtını verenler yüzde 48.79 olurken bu konuda fikri olmayanların oranı da yüzde 23.98 olarak belirlendi.

DENİZ FENERİ

Ankete katılanlar, basında Deniz Feneri davası olarak yer alan iddialarla ilgili aşağıda görüşlerden hangisine katılıyorsunuz sorusuna da şu yanıtları verdi:

-Bu iddiaların başbakanlıkla ilgili olduğuna inanmıyorum: yüzde 19,78

-Başbakanlık ile ilgili bağlantılar olduğunu düşünüyorum Yüzde 31,81

-Fikrim yok: yüzde 48,41.